محل تبلیغ شما
طرح اسرائیل برای حمله نظامی به ایران ازعربستان؛ویدئو

تاریخ خبر: 1395/7/27

طرح اسرائیل برای حمله نظامی به ایران ازعربستان؛ویدئو

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

گزارش ویدئویی؛

 

ویدئو؛ طرح اسرائیل برای حمله نظامی به ایران از عربستان

 

لینک فایل ویدئویی

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid