مرتب سازی براساس :
یک بت پرست به معبد می رود

یک بت پرست به معبد می رود