• روز ملی سیلک+تصاویر

    روز ملی سیلک+تصاویر 1393/6/24

    همزمان با 24 شهریورماه روز ثبت سیلک در فهرست آثار ملی مردم کاشان در یک حرکت خود جوش و مردمی به دور سیلک زنجیره...