• مجاز بودن «خمیر مرغ‌» تکذیب شد

    مجاز بودن «خمیر مرغ‌» تکذیب شد 1393/9/29 20:51:10

    مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو اخبار منتشر شده درباره استفاده از خمیر مرغ را رد و توضیحاتی را ارائه...

  • خمیر مرغ

    خمیر مرغ 1393/6/28 02:24:23

    به گزارش جهان، حقیقت این است که بعد از افزایش افسار گسیخته قیمت مواد پروتئینی در دولت قبلی و پر کشیدن گوشت و...