محل تبلیغ شما
اداره دارایی نوربه آتش کشیده شد

تاریخ خبر: 1395/7/14

اداره دارایی نوربه آتش کشیده شد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

یکی از شهروندان شهرستان نور پس از مراجعات متوالی به اداره مالیاتی شهرستان به علت عدم پاسخگویی مناسب با بنزین آن اداره را به آتش کشید و شاهرگ خود را برید. 

این شهروند شهرستان نور بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

ایلنا

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid