محل تبلیغ شما
مردم و محیط زیست

تاریخ خبر: 1394/6/9

مردم و محیط زیست

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

رضا بژکول-دارایی یک کشور،تنها در بانک ها نیست ،گونه های گیاهی ،جانوری ،دارایی با ارزشتری است ،چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم؟پاسخ ساده است چون نمی خواهیم دست نابود گرآدم را ببینیم(ارد بزرگ)
در جهانی که همبستگی جمعی و درک از هم سرنوشت بودن شرط ضروری برای تدارک هر تغییری در جهت بهبود وضعیت محیط زیست جمعی است ،اما متاسفانه اغلب مردم ما به رغم تجربیات تاریخی از نهاد دولت ،همچنان چشم براه تغییرات ازبالاهستند ،بی آنکه تفکر کنند که ساختن یک محیط زیست زیبا مانند آنچه در همه کشورها ی توسعه یافته رخ می دهد نیازمند همراهی و همدلی احاد مردم یک کشور است، نمونه آن کشورهای ژاپن،کره جنوبی ،سنگاپور،هنگ کنک و...می باشد،امید بستن به دولت‌ها و تغییرات از بالا در ساخت معضلات محیط زیستی حاصلی جز از دست دادن زمان وامکانات همبستگی برای همگرایی نیست،گسترش وتعمق مشارکت‌های مردمی نیازمند سازماندهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب می‌باشند هرچند که مشارکت الزاما در چارچوب سازمان‌ها وتشکل ها صورت نمی‌گیرد ولی سازمان‌های وتشکل های مردمی آنرا نهادینه می‌سازند. براساس بند 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می گردد و همه اقشار در مقابل حفاظت از محیط زیست مسئولند پس لازم است همه با همدیگر در رفع آلودگی محیط زیست تلاش کنیم ،بر این اسا س برای اینکه محیطی سالم داشته باشیم موارد زیر می تواند کارگشا باشد.
1-آموزش کودکان و نوجوانان در سنین پایین و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست(آموزش ازمهد کودک با عکس و فیلم)
2- پیشگیری از جفا نمودن انسان به طبیعت و ایجاد حساسیت در بین مردم که از کارآمدی زیاد برخوردار است(تصویب قوانین محیط زیستی )
3-تغییر رفتار، سبک زندگی و تغیر نگرش انسانها در جهت نگهداری بهینه از محیط زیست(نقش رسانه در بر انگیختن مردم تاثیر گذار است)
4-آموزش مبانی گردشگری توسط رسانه ها در جهت آگاهی ازمحافظت محیط زیست زیبا(اختصاص دادن ساعتی از برنامه شبکه های صدا وسیما به محیط زیست)
5-تصویب قوانینی در مجلس برای آلوده کنندکان محیط زیست (شرکتها،سازمانها،و...)
6-دعوت مردم در یک روز خاص ازماه برای پاکیزگی محیط زیست به طور هم زمان درکشور و تداوم آن هرماه یکبار 
7-قوانین سخت گیرانه تر برای خودروهای آلود کننده محیط زیست (بخصوص خودرهای که دارای نقص فنی هستند
)
8-تولید مستند های آموزشی و پخش مجموعه داستانی برای آگاهی در جهت حفاظت از محیط زیست(هنرمندان بیشتر می توانند تاثیر گذار باشند)
اگر مردم بخواهند می توانند محیط زیست را سالم نگهدارند و از آلوده کردن و تخریب آن جلوگیری کنند، این تنها راهی است که مردم در انتخاب آن آزادند وگرنه هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند محیط زیست را پاکیزه نگهدارد ،محیط مان را تمیز نگه داریم تا مبادا آیندگان برما دریغ ورزند.
اندیشمند لبنانی گفته :دریغ بر ملتی که دم بر نمی آورد،مگر هنگامی که در تشییع جنازه گام بر می دارد،خود را نمی ستاید،مگر در میان ویرانه هایش و عصیان نمی‌کند، مگر هنگامی که گردنش در میان تبر و کنده قرار گیرد.
بیایم درحفاظت از محیط زیستمان منتظر دولت ها نباشیم Ngo می توانند نقش اساسی درحرکت دادن مردم به سوی این معضل بزرگ داشته باشند ،به امید روزی که فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست در کشورمان نهادینه شود.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی

تگ ها