محل تبلیغ شما
كدام عاقلی درايران سرمايه‌گذاری میكند

تاریخ خبر: 1394/5/19

كدام عاقلی درايران سرمايه‌گذاری میكند

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

رئيس‌بسيج:
كدام عاقلی در ايران سرمايه‌گذاری می كند
 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کدام سرمایه دار غربی عاقلی حاضر است در جایی که هر لحظه ممکن است تحریم‌ها برگردد

سرمایه گذاری کند.به گزارش فارس نقدي افزود: اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید دانش را باید بالا برد و شتاب رشد علمی را افزایش

داد ولی اقتصاد عاریتی می‌گوید شتاب علمی کشور اگر کم شد مهم نیست؛ می‌رویم با غربی‌ها رفیق می‌شویم و تکنولوژی می‌آوریم.

نقدی اظهار داشت: جنگ ما و کشورهای مستکبر در این است که ما مدعی هستیم حاکمیت بر جهان متعلق به خداست ولی زورگویانی

در عالم هستند که ادعا می‌کنند ما رهبر جهان هستیم و باید برای تمام دنیا تعیین سرنوشت کنیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در

ادامه افزود: در این ۳۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در این کش و قوسی که وجود داشت ما همواره جلو‌تر از آن‌ها بوده‌ایم

و پیش رفته‌ایم، عراق، لبنان و مناطقی از فلسطین و یمن و سوریه را از چنگ آن‌ها درآورده‌ایم، در قلب کشورهای زورگو و جنایتکار

پایگاه‌های عظیمی از صاحبان این تفکر بنا شده است که به میدان آمده و تلاش و جهاد می‌کنند و مبارزه می‌کنند و در مقابل آن‌ها

هم سرپل و جای پاهایی از ما گرفته‌اند و تلاش می‌کنند، توسعه دهند.  نقدی تصریح کرد: در این جبهه تکلیف و راهبرد ما را

رهبری مشخص کردهاست. اگر می‌خواهید موفق شوید باید اقتصاد مقاومتی را پی ریزی کنید. امروز در کشور همه از اقتصاد

مقاومتی حرف می‌زنند و هیچ کسی مخالف نیست. وی تأکید کرد: براساس اقتصاد مقاومتی نمی‌توانید به سرمایه‌های دشمن اتکا

کنید زیرا هر لحظه ممکن است از بین برود.

ما توافقنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها با سیستم خودکار و لحظه‌ای قابل برگشت است و هریک از طرف‌های متخاصم اراده

و طرح شکایت کنند به طور خودکار بعد از ۶۰ روز همه تحریم‌ها بر می‌گردد.

کدام سرمایه دار غربی عاقلی حاضر است در جایی که هر لحظه ممکن است تحریم‌ها برگردد سرمایه گذاری کند. 

قانون

تگ ها