محل تبلیغ شما
نداشتن NGOبزرگترین مشکل زنان ایران

تاریخ خبر: 1394/5/13

نداشتن NGOبزرگترین مشکل زنان ایران

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

 
 

دکتر احمد بخارایی

امروز مهمترین اولویت‌های مربوط به مسائل زنان کدام‌ها هستند؟ معاونت زنان به عنوان مسئول رسیدگی به خواسته‌های زنان پیش از همه باید به کدام مسائل خانم‌ها رسیدگی کند؟ چه در مورد زنان یا هر حوزه دیگری وقتی صحبت از اولویت بندی می‌شود باید به یک نکته مهم توجه کرد. ما به عنوان تحلیلگر باید حواسمان باشد که از چه زاویه، ساحت یا رویکردی یه آن مسئله نگاه می‌کنیم. در ساحت‌های مختلف احتمالا نوع اولویت بندی مسائل هم تغییر می‌کند. متاسفانه نه زنان ما در گرفتن حقشان و نه سیاستگذاران ما در قانونگذاری معمولا به این موضوع توجه نمی‌کنند. همه ما خشونت خانگی، بيکاري، احساس عدم امنيت، بحران سالمندی زنان در سال‌های آینده و. .. را به عنوان آسیب‌هاي زنان می‌شناسیم؛ اما وقتی از زوایای مختلف به اين آسیب‌ها نگاه کنیم هربار یکی از آنها می‌تواند در اولویت رسیدگی قرار گیرد. در این یادداشت پس از اولویت بندی آسیب‌های خاص زنان از زوایای مختلف، به این پرسش پاسخ خواهم داد که امروز مهمترین مطالبات و خواسته‌های زنان ایرانی کدام موارد هستند. آسیب‌های زنان را می‌توان از شش ساحت و در شش فضاي تحليلي مختلف مورد بررسی قرار داد:

1- ساحت اول، تقسیم بندی مسائل زنان به اعتبار سطح و واحد تحليل است. بر اين اساس، آسیبی مثل خشونت خانگی در سطح خُرد قرار می‌گیرد، زیرا خشونت خانگی در فضای کوچک خانواده به عنوان کوچکترين واحد اجتماعي اتفاق می‌افتد. در سطح میانه بحث اشتغال زنان مطرح می‌شود زيرا واحد تحليل، عبارت از سازمان‌ها هستند. در سطح کلان می‌شود تساوی حقوق به معنای عام که از آن به آزار حقوقی یاد می‌کنم. وقتی برای اصلاح قوانین جامعه تلاش می‌شود یعنی به سطح کلان ورود شده است و واحد تحليل، ساختارها هستند.

2- ساحت دوم نگاه به مسائل زنان معطوف به سیاستگذاری اجتماعی است. سیاستگذاری اجتماعی جایی وارد این موضوع می‌شود که مقوله عدالت و انصاف به میان می‌آید. سیاستگذاری جایی است که از روی قصد و برنامه ریزی مداخله صورت بگیرد و عنصر« زمان» در اینجا اهمیت زیادی دارد. در این مداخله عمدی سه رویکرد به گذشته، حال و آینده وجود دارد. به اعتبار گذشته، مسئله خشونت در خانواده باز هم خودش را نشان می‌دهد. زیرا خشونت در خانواده یک امر ریشه‌دار فرهنگی است. خشونت خانگی چیزی نیست که با یک دستور، یک تشویق یا یک تهدید به سرعت و در زمانی کوتاه از بین برود. وقتی می‌گوییم گذشته، ممکن است هزاران سال را شامل شود. به همان شدت تاریخی بودنش، اصلاح آن هم سخت تر است و نیاز به زمان و حوصله بیشتری دارد.

جنس سیاستگذاری اجتماعی در اینجا دیگر اصلاح قانون نیست که بگوییم اگر مردی همسرش را کتک زد با زندان رفتن رفتارش اصلاح می‌شود. اینجا دیگر داستان هنر آغاز می‌شود و هنرمندان باید به صحنه بیایند و با ظرافت خودشان، ذهن مخاطب را برساخت