محل تبلیغ شما
هشدار نسبت به هجوم آفت در باغ‌های زیتون

تاریخ خبر: 1394/5/12

هشدار نسبت به هجوم آفت در باغ‌های زیتون

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات از احتمال طغیان آفت مگس زیتون در باغات کشور خبر داد. کرامت‌ا... اکبرپور اظهار کرد: باغداران از هم اکنون با مراجعه به دفاتر حفظ نباتات مراکز استان ضمن برخورداری از حمایت 70 درصدی، با این آفت که می‌تواند تولید آن‌ها را به مخاطره بیاندازد، مبارزه کنند. وی افزود: از اردیبهشت ماه تا کنون عملیات پیش آگاهی و ارزیابی جمعیت آفت مگس زیتون از طریق فرمون‌ها و تله‌های غیرشیمیایی در باغات کشور آغاز شده و اکنون زمانی است که این هشدار به باغداران داده شود که جمعیت این آفت به گونه‌ای است که احتمال طغیان آن در باغ‌های زیتون به ویژه استان‌های قزوین، گیلان و زنجان وجود دارد. اکبرپور گفت: نیمی از تولید زیتون و فرآورده‌های آن در این سه استان انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که میزان تولید زیتون در قزوین حدود 10 هزار تن، در گیلان حدود 10 هزار تن و در زنجان حدود 30 هزار تن است. مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زا سازمان حفظ نباتات ادامه داد: هر باغدار زیتون درآمدی حدود هفت میلیون تومان در هر هکتار دارد و با توجه به اینکه 70 درصد از هزینه‌های مبارزه غیر شیمیایی با آفت مگس زیتون را سازمان حفظ نباتات از محل اعتبارات خود به عنوان یارانه و حمایت از تولیدکنندگان تقبل می‌کند، بهتر است باغدار برای حفاظت از کمیت و کیفیت تولید خود هر چه سریعتر به ادارات حفظ نباتات مراکز استان خود مراجعه کرده و تله‌ها، فرمون‌ها و دیگر مواد غیرشیمیایی مورد نیاز برای مبارزه با این آفت را دریافت کنند. اکبرپور با بیان اینکه مبارزه با این آفت وظیفه خود باغداران بوده و قانون گذار مبلغی را برای کمک به باغداران زیتون و این گونه آفات در نظر نگرفته است، اظهارکرد: سازمان حفظ نباتات برای حمایت از تولید ملی و حمایت از باغداران زیتون این اعتبار را در نظر گرفته است و اعتبار دیگری را نیز برای آن جذب کرده است که می‌تواند برای مبارزه باغداران با این آفت در نسل اول کافی باشد اما اگر در ادامه به اعتبارات بیشتری نیاز داشته باشیم از طریق ستاد بحران کشور اقدام می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه به زودی جلسه‌ای با استانداران سه استان قزوین، زنجان و گیلان برای آماده‌باش و حمایت از مبارزه با افت مگس زیتون در قالب اعتبارات استانی ستاد بحران کشور برگزار می‌کنیم، گفت: هر مگس زیتون می‌تواند 200 میوه زیتون را بخورد، آلوده و روی آن‌ها تخم‌گذاری کند بنابراین به باغداران زیتون این سه استان توصیه می‌شود که با توجه به اینکه در آستانه برداشت میوه زیتون در شهریور ماه قرار داریم و برداشت روغن از زیتون نیز در آبان‌ماه پیش‌روست هر چه سریعتر برای مبارزه با این آفت اقدام کنند در غیر این صورت مانند سال گذشته شاهد خواهیم بود که تولید زیتون و روغن زیتون با کاهش جدی مواجه می‌شود.

تفاهم

تگ ها