محل تبلیغ شما
25000کودک مطلقه بین 10 تا 14 سال

تاریخ خبر: 1394/3/24

25000کودک مطلقه بین 10 تا 14 سال

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

فرشید یزدانی دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی در همایش پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان برای حمایت موثر از کودکان کار و خیابان درباره رابطه اقتصاد و کار کودک گفت: در سالهای اخیر خانواده عرضه کننده کار کودک بوده است چرا که با فقر و آسیب دست به گریبان است از این رو مجبور است که در بین این مشکلات کار کودک را انتخاب کند.

وی گفت: عرضه کار کودک رشد بخش غیر رسمی کودک را افزایش داده و تقاضا برای کار کودکان زیاد شده است از این رو کودکان در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند.

یزدانی تاکیدکرد: عمده متقاضیان کار کودک کارفرماهای کوچک و غیر رسمی هستند چرا که کودک را بیمه نمی کنند وبه دلیل ضعف سیستم قضایی با شکایت کمتر مواجه شده و کنترل نیروی کار برای آنها بهتر است.

دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی گفت: آمار نگران کننده دیگری که در این میان وجود دارد مربوط به ازدواج کودکان در سن پایین تر از سن قانونی است عمدتا دختران کمتر از سن رسمی ازدواج می کنند از این رو ما حدود 25 هزار نفر کودک مطلقه  بین 10 تا 14 سال داریم.

یزدانی گفت: 25 درصد کودکان به مدرسه نمی روند واین مسئله آینده نگران کننده ای را برای کشور رقم می زند.

وی تاکیدکرد: پیامد کار کودکان جاودانه شدن فقر در جامعه ،آسیب به فرآیند توانمند سازی افراد،کوتاه شدن دوران کودکی است ضمن اینکه این مسئله بیکاری در بین بزرگسالان وکاهش درآمد ملی را افزایش می دهد و اثر منفی در تولید ملی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: پیامد آسیبهای اجتماعی کار کودکان گسترش آسیبهای اجتماعی،‌استمرار نابرابری های اجتماعی و کاهش امنیت اجتماعی است. از این رو تاکید ما بر این است که برای فقر زدایی باید از کودکان آغاز کرد اما چون کودکان کار صدا ندارند بلند گو ندارند و در انتخابات رای ندارند دیده نمی شوند و به آنها پرداخته نمی شود جامعه ای که به فکر آینده خود نیست کودکانش به سمت کار می روند.

ایلنا

تگ ها