محل تبلیغ شما
تاریخچه روز معلم درایران

تاریخ خبر: 1394/2/11

تاریخچه روز معلم درایران

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

در ایران قبل از انقلاب نیز روز 12 اردبیهشت روز معلم بوده است چرا که دراین روز معلمی به نام ابوالحسن خانعلی در سال 1340 در تجمع اعتراض آمیز معلمان در میدان بهارستان به شهادت رسید.

پادشاهی پسر به مکتب داد        لوح سیمینش در کنارنهاد
برسرلوح اونوشته به زر            جوراستاد به ز مهر پدر    (از گلستان سعدی)
 در سطح جهان به پیشنهاد یونسکو (سازمان آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل متحد) روز 5 اکتبر (13 مهر) هر سال به عنوان روز معلم نامگذاری شده است که در بعضی کشورها این روز تعطیل می باشد.

در کشور عزیز ما ایران روز شهادت استاد مرتضی مطهری بدست گروه فرقان به عنوان روز معلم معرفی شده است.
در ایران قبل از انقلاب نیز روز 12 اردبیهشت روز معلم بوده است چرا که دراین روز معلمی به نام ابوالحسن خانعلی در سال 1340 در تجمع اعتراض آمیز معلمان در میدان بهارستان به شهادت رسید.
شهیدخانعلی 29ساله فارغ التحصیل دانشکده معقول و منقول (فلسفه امروزی) دانشگاه تهران بود که در دبیرستانهای تهران فقه وعربی تدریس می کرد و در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بود.

عباس حکیمی راد / http://masalnews.ir/