محل تبلیغ شما
تشکل های سیاسی پس از چالشهای سیاست خارجی

تاریخ خبر: 1394/1/16

تشکل های سیاسی پس از چالشهای سیاست خارجی

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

صادق زیباکلام در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ در باره واکنشهای برخی از منتقدان به نتایج مذاکرات گفت: ما مشاهده می‌کنیم اصولگرایان و تندروها قصد دارند به نحوی نشان دهد که اتفاق بزرگی رخ نداده، بنابراین در کوتاه مدت  سعی کنند با توجه به امکانات در اختیار خود، فشارهایی را به فضای عمومی کشور و مطبوعات  وارد و منتقدان خود را مرعوب کنند.

وی ادامه داد: تندورها میدانند اگر چالش کشور با دنیا حل شود و رابطه عادی شکل بگیرد، آنها نمی توانند در فضای عمومی کشور حاکم شوند، بنابراین سعی می کنند با به چالش کشیدن دستاوردهای ملت و دولت به هر عنوان، نشان دهند هیچ گونه تغییر و اتفاقی رخ نداده است.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره تاثیراتی که نتایج مذاکرات بر سیاست داخلی و اقدامات و حرکات دولت خواهد داشت، گفت: دولت باید در راستای شعارهای مطرح شده خود، بعد از حل چالشهای خارجی که هدف اصلی  آن بود، سعی کند بستری برای فعالیت های جریان و تشکل های سیاسی مهیا کند.

زیباکلام افزود: به عنوان رکن اصلی تغییر سیاست داخلی، دولت حتما باید تغییراتی را در حوزه وزارت کشور در دستور کار خود قرار دهد، زیرا امروز ناراضایتی از اقدامات وزارت کشور در بین طرفدارن آقای روحانی و اصلاح طلبان ایجاد شده است.

این عضو هئیت علمی دانشگاه اظهار کرد: به نظر من دولت با حل کامل چالش هسته ای، برنامه های خود را در حوزه داخل عملی میکند و در اقدام اولیه رسانه ها و و رابط عمومیها را در جهت ارتباط موثر با بدنه اجتماعی  طرفدارن خود در راستای تغییرات گسترده فعال می کند.

وی اضافه کرد: دولت باید بداند برای تحقق اثرات اصلی توافق سیاست خارجی در عرصه داخلی، ناگریز از تغییرات و اصلاحاتی در عرصه داخلی است؛ بنابراین در این راستا باید ارتباط خود را با جامعه دانشگاهی، تشکل های مستقل  سیاسی و... ببیشتر و فعال تر کند.

این استاد علوم سیاسی در پاسخ به این سوال که چقدر تندورها و مخالفان در کنترل این فضا با معکوس جلوه دادن نتایج مذاکرات  موفق خواهند بود، گفت: به نظر من حکایت امروز تندورها که در لباس منتقدان ظاهر شدند، آن ضرب المثل فارسی است که اشاره بر آن دارد که؛ طرف شتر را گم کرده،  به دنبال افسار آن می گردند.

زیباکلام افزود: تندورها میدانند به علت تاثیر مذاکرات بر شرایط سیاسی کشور و تغییر فضا؛ جای برای حاکم شدن مطلق آنها بر فضای عمومی ایران وجود ندارد، بنابراین برای خالی نبودن عریضه برای راضی کردن طرفداران اندک خود، زبان  انتقاد از این دستاورد باز کرده اند.

وی افزود: صحبت از تناقض در متن بیانیه یا تفاوت در متون یا صحبتهای طرف غربی و ایرانی  رویکرد غالب تندور ها در این روزها شده اما همه این تلاش نتایجی نخواهد داشت، زیرا واقعیت مطلب این است که ایران و آمریکا  بعد از 36سال چالش، به یک نقطه مشترک رسیده، که این می تواند شروع یک  جدیدی برای ملت ایران باشد.

این عضو هئیت علمی دانشگاه تهران با توجه به این شروع فصل جدید گفت: تندورها در آمریکا، اسرائیل و ایران بداند هیچ گاه در این فضای شکل گرفته، نخواند توانست مقابل اراده ملت بایستند یا با معکوس جلوه دادن دستاورد بزرگ ملت به اهداف خود دست یابند.

تگ ها