محل تبلیغ شما

كمك يك ميليون دلاري ژاپن براي درياچه اروميه

1393/11/27

آرمان:دولت ژاپن، يك ميليون دلار براي احياي درياچه اروميه به برنامه توسعه ملل متحد اهدا كرد. سرپرست حفاظت از محيط‌زيست آذربايجان غربي با اعلام اين خبر گفت: اين كمك مالي به عنوان برنامه‌اي جديد به طرح حفاظت از تالاب‌هاي ايران افزوده شد؛ اين طرح با همكاري برنامه توسعه ملل متحد و سازمان حفاظت محيط زيست ايران در حال اجراست. آراسته افزود: اين كمك مالي، توسعه بيشتر طرح « احياي درياچه اروميه » را با الگوسازي مشاركت جوامع محلي در فعاليت‌هاي كشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي گونه‌هاي در معرض خطر فراهم مي‌سازد. 

تگ ها