محل تبلیغ شما

موج جدید گرانی ها در راه است

1393/11/27

ابرار:

  • نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروزكليات لايحه بودجه 94 را تصويب كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس رسيدگي به كليات لايحه بودجه 94 را آغاز كردند و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 152 راي موافق، 43 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر به كليات لايحه بودجه 94 راي دادند. 10 نماينده به عنوان موافق، و 10 نماينده به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه سخنراني كردند و در پايان نيز محمدرضا نوبخت معاون برنامه ريزي رئيس جمهور و محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق از كليات لايحه بودجه 94 دفاع كردند و در نهايت رئيس مجلس كليات را به راي مجلس گذاشت كه نمايندگان به آن راي مثبت دادند. موافقان لايحه بودجه؛ دو سقفه بودن بودجه 94 موجب انعطاف‌پذيري آن مي‌شود سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 گفت كه دو سقفه بودن بودجه 94 باعث انعطاف‌پذيري بودجه و جلوگيري از كاهش رشد اقتصادي در سال آينده خواهد شد. محمدمهدي مفتح كه در دفاع از كليات لايحه بودجه 94 سخن مي‌گفت، اظهار كرد: وقتي بودجه را در صحن علني مجلس بررسي مي‌كنيم تلاش مي‌شود نقاط ضعفي كه تدوين شده به راي نمايندگان گذاشته شود تا لايحه‌اي كه مي‌خواهد تبديل به قانون شود ارتقا پيدا كند و از نقاط ضعف عاري شود. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 افزود: بعضي از نمايندگاني كه با كليات بودجه مخالفت مي‌كردند مي‌گفتند طبق برنامه پنجم بايد 32 درصد سهم صندوق توسعه ملي از بودجه 94 به اين صندوق واريز شود اما بايد توجه داشت كه وضعيت ما مثل زماني نيست كه دو ميليون بشكه نفت 100 دلاري صادر مي‌كرديم و ما بايد با وضع فعلي و اين درآمد ارزي كشور را اداره كنيم. وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي اهداف بلندمدت و كوتاه مدتي دارد، يادآور شد: ما بايد براي اداره كشور به نقطه بهينه برسيم، بر همين اساس كميسيون تلفيق به اين نتيجه رسيد كه 20 درصد واريز به صندوق توسعه داشته باشيم تا بشود كشور را اداره كرد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 در پاسخ به اين انتقاد برخي نمايندگان كه مي‌گفتند بودجه 94 به مسائل اساسي كشور نپرداخته، گفت: ما با يك قانون يك ساله مواجه هستيم كه بايد بيشتر اعداد و ارقام و آثار مالي اجراي قوانين در آن منعكس شود، چطور مي‌شود در اين ظرف يك ساله به مسائل اساسي پرداخت، اگر ما بخواهيم به مر بودجه‌نويسي توجه داشته باشيم نبايد در بودجه به مسائل اساسي بپردازيم، با اين حال آنچه بايد در اين زمينه ديده شده است. مفتح درباره انتقاد برخي نمايندگان از درآمدهاي مالياتي در بودجه 94 نيز گفت: ما معتقديم بايد در مورد ماليات‌ها در نقطه بهينه بايستيم از جمله فرار مالياتي و معافيت‌هاي مالياتي را كم كنيم، ما معتقديم اگر ماليات در گزارش كميسيون تلفيق نسبت به لايحه دولت افزايش داشته به خاطر افزايش نرخ ماليات نيست بلكه پايه مالياتي افزايش پيدا كرده است. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه كل كشور سال 94 در پايان با بيان اينكه كميسيون تلفيق در بررسي بودجه 94 مسائل شخصي و مسائل حوزه انتخابيه نمايندگان را دخالت نداده، تاكيد كرد: دو سقفه بودن بودجه هم تدبيري بوده كه در كميسيون تلفيق صورت گرفته و باعث مي‌شود بودجه انعطاف داشته باشد و ما بتوانيم هم پروژه‌هاي عمراني و هم بودجه جاري را مديريت كنيم و كاهشي در رشد اقتصادي نداشته باشيم. 'حسن كامران دستجردي' نماينده مردم اصفهان در مجلس هم در موافقت با كليات لايحه بودجه سال 94 كل كشور اظهار داشت: در بودجه سال آينده مقرر شده است كه 4 ميليارد و 800 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي برداشت و در اختيار بانك ها گذاشته شود تا از سود آن براي ارايه تسهيلات به واحدهاي توليدي استفاده شود. وي ادامه داد: در بودجه سال آينده به تقويت شركت هاي دانش بنيان توجه بيشتري شده است و براي اولين بار به جانبازان تسهيلاتي با نرخ سود بسيار پايين ارايه خواهد شد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: در بودجه سال آينده بيمه زنان سرپرست خانوار و كارگران كشاورزي نيز ديده شده است كه با افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده اين يك درصد در مسير بيمه اين اقشار هزينه خواهد شد. لايحه بودجه سال 94 به زيرساخت هاي اقتصادي و كاهش تورم توجه ويژه دارد سليمان عباسي نماينده گنبد كاووس نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه سال 94 كل كشور گفت: در اين لايحه به زيرساخت هاي اقتصادي، بهداشت و درماني ، اشتغال زايي و كاهش تورم توجه بسزايي شده است. وي افزود: لايحه بودجه سال 94 كل كشور طوري تنظيم شده كه نياز به اصلاح اساسنامه ها ندارد. نماينده گنبدكاووس با اشاره به اينكه در اين لايحه آثار مشخصي براي بهره وري مشخص است گفت: در لايحه بودجه سال 94 كل كشور تامين منابع از طريق فروش اوراق مشاركت شفاف شده است. وي يادآور شد: لايحه بودجه سال 94 كل كشور در راستاي تكاليف دولت براساس برنامه پنجم توسعه تدوين شده است. لايحه بودجه شفاف و عملياتي است نماينده مردم اردبيل شفافيت و عملياتي بودن را از ويژگي هاي لايحه بودجه 94 عنوان كرد و اظهار داشت: اجراي اين لايجه منجر به حداقل سه درصد رشد اقتصاي در كشور مي شود. كمال الدين پيرموذن عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و نماينده مردم اردبيل افزود: در سال هاي گذشته دولت هاي معاصر به در آمدهاي نفتي تكيه كرده و ناكارآمدي خود را با آن پوشانده بودند. وي با بيان اينكه بودجه ريزي امسال نسبت به سال هاي گذشته دچار تحول جدي شده است اظهار داشت: اين لايحه غالبا داراي ماهيت بودجه اي بوده و در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه پنجم توسعه تبيين شده است. نماينده مردم اردبيل افزايش بهره وري را از پيامدهاي اجراي لايحه بودجه عنوان كرد و اظهار داشت: بر اساس محاسبات مراكز پژوهشي به لحاظ تاثير گذاري مستقيم هزينه هاي عمراني و سرمايه گذاري در لايحه 94 حداقل رشد 3 درصدي اقتصادي را به همراه دارد. ضمن اينكه كاهش 3.3 درصدي هزينه هاي جاري نسبت به امسال در افزايش رشد اقتصادي موثر خواهد بود. عضو كميسون صنايع با بيان اينكه بودجه امسال نسبت به سال هاي گذشته از شفافيت و عملياتي بودن برخودار است، عدالت اقتصادي، بستن روزنه هاي فساد و ويژه خواري، تحرك و رشد اقتصادي، توزيع عادلانه درآمد و افزايش كارايي دولت را از پيامدهاي اجراي لايحه بودجه عنوان كرد. پير موذن توازن عادلانه را ملاك هاي مدنظر لايحه بودجه عنوان كرد و خطاب به مخالفان بودجه اظهار داشت: نبايد فراموش كرد تغيير سياست هاي اقتصادي دولت و پايان دادن به دولت بزرگ كه به معناي چوب لاي چرخ توسعه است كه سياست پيش روانه و توليد محور كه وابستگي نفتي و توزيع پول متمكنين را تغيير مي دهد به مددرساني نمايندگان نيازمند است. وي توجه به توسعه سياسي و فرهنگي و اشتغال بيكاران را از ديگر موارد مطرح در لايحه بودجه عنوان كرد و اظهار داشت: توجه به سرمايه گذاري، وارادات كالاهاي سرمايه گذاري و جمع كردن فشاري هاي سيستمي بي سابقه به توليدكنندگان از ديگر رويكردهاي لايحه بودجه است. مخالفان بودجه 94؛ اسناد بالادستي در لايحه رعايت نشده است نماينده مردم اسفراين در مجلس ي در مخالفت با لايحه بودجه 1394 كل كشور با بيان اين كه قوانين بالادستي در بودجه سال آينده رعايت نشده است، گفت: در بودجه سال 94 تاكيد ويژه اي بر استفاده از منابع نفتي شده است. به گزارش ايرنا، هادي قوامي در مخالفت افزود: مخالفت من با لايحه بودجه به معناي ناديده انگاشتن تلاش هاي دولت و كميسيون تلفيق نيست اما براساس برنامه پنج ساله پنجم توسعه بايد اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي در بودجه به 13 درصد برسد اما اين اتفاق نيفتاده است در حالي كه ما به دنبال كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت هستيم. وي ادامه داد: در سال آينده بيش از 30 درصد از بودجه متكي به درآمدهاي نفتي شده كه اصطلاحا به دولتي كه از اين درآمدها استفاده مي كند رانتير گفته مي شود و اتكا به نفت در بودجه بايد به صفر برسد. عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات خاطرنشان كرد: در بودجه سال آينده تدبيري براي كاهش نرخ تورم و بيكاري ديده نشده در حالي كه بودجه 94 آخرين لايحه سال پاياني برنامه پنج ساله پنجم است و براساس آن بايد نرخ بيكاري در كشور به 14 درصد برسد اما بالاي 25 درصد در كشور بيكاري وجود دارد. وي يكي ديگر از ايرادات بودجه سال آينده را نپرداختن به مسائل مهم كشور عنوان كرد و گفت: افزايش قيمت ها كه مورد تصويب كميسيون تلفيق قرار گرفته يكي ديگر از ويژگي هاي منفي لايحه بودجه سال آينده است در حالي كه دولت لايحه اي كه به مجلس تقديم كرد داراي 20 ماده بود و 19 ماده الحاقي كميسيون تلفيق به آن اضافه كرده است در حالي كه بيشتر اين موارد مربوط به درآمدي است و در سال 94 باعث افزايش قيمت ها خواهد شد. قوامي با اشاره به شرايط تورم ركودي در كشور ادامه داد: ولي در لايحه بودجه سال آينده افزايش ماليات ها را به عنوان يكي از موارد درآمدي در نظر گرفته كه اين موضوع باعث افزايش تورم در كشور مي شود. نماينده مردم اسفراين در مجلس با اشاره به بحث هدفمندي يارانه ها در سال آينده ادامه داد: اينكه خانوارهاي با درآمد بيش از دو ميليون 500 هزار تومان يارانه دريافت نكنند داراي شبهه است يعني مشخص نيست كه آيا سرپرست خانوار بايد بيش از دو ميليون و 500 هزار تومان درآمد داشته باشد يا مجموع درآمدهاي يك خانوار از اين ميزان بيشتر باشد تا يارانه به آنها تعلق نگيرد. وي يكي ديگر از ويژگي هاي بودجه را سقفي كردن بودجه دانست و اظهار داشت: اين موضوع نيز خلاف اسناد بالادستي است. لايحه بودجه به كميسيون تلفيق بازگردد غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس نيز در ادامه در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال 94 گفت: پيشنهاد من راي ندادن به كليات لايحه بودجه و بازگشت آن به كميسيون تلفيق براي اصلاح اساسي است. وي افزود: علت مخالف من با كليات لايحه بودجه اين است كه اتكاي به نفت نسبت به درآمد قابل پيش بيني نفت نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه افزايش نيز داشته است؛ آنچه پيش بيني مي شده كه درآمد نفت باشد و سهم دولت بوده 100 درصد در لايحه پيشنهادي دولت منظور شده و در كميسيون تلفيق نيز با آن همراهي شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: همچنين 12 درصد از سهم صادرات نفت در لايحه بودجه دولت آمده كه اين نشان مي دهد استفاده از نفت افزايش پيدا كرده و كاهشي نداشته است. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: پيش بيني عملكرد بودجه براي سال جاري طبق اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 180 هزار ميليارد تومان خواهد بود . در صورتي كه پيش بيني بودجه جاري براي سال آينده 216 هزار ميليارد تومان است. مصباحي مقدم افزود: آيا اين بودجه افزايش جهشي ندارد? اين بودجه انبساطي نيست ? شرايط تحريمي در لايحه بودجه 94 مورد غفلت قرار گرفته است. وي خاطرنشان كرد: بنا بود بودجه سال 94 را بر مبناي عملكرد پيشنهاد كنند كه اين مساله در لايحه بودجه دولت و در مصوبه كميسيون تلفيق وجود ندارد و بر مبناي عملكرد بودجه درنظر گرفته نشده است. وي ادامه داد: ما نمايندگان مجلس نبايد از اين طريق براي مردم هزينه ايجاد مي كرديم؛ مساله هدفمندي يارانه ها مساله ديگري است و انتظار عملكرد ديگري از آن داريم، اگر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مطابق قانون هدفمند كردن يارانه ها استمرار پيدا كند ما را به هدف نزديك مي كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال جاري دولت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را به گونه اي قرار داد كه هيچ فايده اي نداشت و مردم آسيب آن را ديدند اما فوايد و منافع آن به اقتصاد ملي برنگشت چون اصلاح قيمت ها بايد به گونه اي انجام شود كه رفتار مصرف كننده و توليد كننده را تغيير دهد. مصباحي مقدم با بيان اينكه مقدار مصرف انرژي در كشور ما چهار برابر ميانگين جهاني است افزود: متاسفانه مصرف انرژي در ايران در هر دو بخش خانگي و توليد چهار برابر مصرف دنيا است و گاز مصرف شده در كشور ما فراتر از مصرفي است كه كل اروپا مصرف مي كند. وي ادامه داد: متاسفانه دولت و كميسيون تلفيق به اين مساله توجه نكرده اند و جرات و جسارت لازم را براي تصميم گيري در خصوص كاهش مصرف به خرج ندادند. نماينده مردم تهران در مجلس به مساله امكان اخذ ماليات بيشتر از بنگاه هايي كه فرار مالياتي دارند اشاره كرد و گفت: رييس سازمان امورمالياتي گفته است با درآمد ماليات مي توان بودجه جاري كشور را جواب گفت؛ بودجه جاري كشور 166 هزار ميليارد تومان است و ماليات پيشنهادي دولت 86 هزار ميليارد تومان است و اگر اين حرف نادرست است رييس سازمان امورمالياتي بگويد اشتباه كرده است. حاتم بخشي به وزارت نفت ظلم به مردم است كميسيون عمران مجلس ضمن انتقاد از پنهان سازي در بخش درآمدي لايحه بودجه اظهار داشت: چرا بايد 14.5 درصد از درآمدهاي فروش نفت به شركت ملي نفت داده شود و آن هم معاف از ماليات باشد. وي با اشاره به گزارش تفريق بودجه 92 كل كشور اظهار داشت: براساس اين گزارش دولت يازدهم در اولين سال خدمت 67 درصد شامل بند، جز و احكام قانوني بودجه را يا اجرا نكرده و يا اهداف آن محقق نشده است و در سال 93 هم همين اتفاق رخ مي دهد. وي اضافه كرد: اگر قرار است دولت به احكام عمل نكند وقت مجلس چرا بايد در اين امور گرفته شود. نماينده قائمشهر در مجلس با بيان اين كه براساس قانون محاسبات عمومي بودجه يعني پيش بيني درآمد و برآورد هزينه، تصريح كرد: ما با جداول بايد سرو كار داشته باشيم نه احكام در حالي كه امروز برنامه كشور را دستكاري مي كنيم و نه بودجه را و تصويب بودجه وظيفه عمومي مجلس است. عليپور خاطرنشان كرد: دولت در لايحه بودجه برآورد هزينه ها را آورده است اما در پيش بيني درآمدها همه چيز را قيد نكرده است. براي مثال درآمد حاصل از گاز طبيعي كه در بند الف تبصره دو لايحه بودجه بود حذف شده است در حالي كه ما تمام درآمدها و هزينه ها را مصوب مي كنيم. وي ادامه داد: در بند ب تبصره دو سخني از تكليف شركت ملي نفت براي واريز وجوح دريافتي حاصل از صادرات قيد نشده است. وي خطاب به نمايندگان گفت: آيا مي دانيد چقدر فروش گاز طبيعي داريم كه آيا ارقام آن جزو درآمدها آمده است در حالي كه ايران بزرگترين توليدكننده گاز است عوايد حاصل از آن به خزانه واريز نمي شود و علت اين پنهان سازي درآمد چيست? عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: چرا درآمد حاصل از فروش گاز طبيعي كه درآمد عمومي كشور است در پيش بيني درآمدهاي دولت جايگاهي ندارد و يا فروش نفت خام در داخل كشور در لايحه بودجه شفاف نيست. نماينده مردم قائمشهر درمجلس ادامه داد: براساس گزارش كميسيون تلفيق دولت نتوانسته است 10 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده را كه شركت هاي دولتي از مردم دريافت مي كنند اخذ كند در اين شرايط دولت مي خواهد 86 هزار ميليارد تومان از مردم ماليات بگيرد مگر چه اتفاقي براي مردم افتاده است وقتي نمي توانيم 10 هزار ميليارد تومان را از شركت دولتي بگيريم چطور مي توانيم از مردم بگيريم. وي در ادامه ضمن انتقاد از عملكرد كميسيون تلفيق در بخش هزينه ها اظهار داشت: سال گذشته در مجلس تاكيد شد كه بايد جداول متفرقه كم شود و دولت هم امسال آن را كم كرده است اما در بعضي جاها به برخي سازمان ها و نهادهاي خصوصي كمك هايي شده و كميسيون تلفيق هم آن را افزايش داده است براي مثال سهم دو ميليارد توماني يك شركت خصوصي به پنج ميليارد تومان افزايش يافته است كه اينها محل گلايه دارد.

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/sarzamin/public_html/includes/motarjem.php on line 11

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/sarzamin/public_html/includes/motarjem.php on line 11

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sarzamin/public_html/includes/motarjem.php on line 11

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/sarzamin/public_html/includes/motarjem.php on line 11

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/sarzamin/public_html/includes/motarjem.php on line 11

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sarzamin/public_html/includes/motarjem.php on line 11

تگ ها