محل تبلیغ شما
زنان کارتن خواب، از خواب‌هاي کارتوني تا کارتن خوابي

تاریخ خبر: 1393/11/4

زنان کارتن خواب، از خواب‌هاي کارتوني تا کارتن خوابي

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

ابتکار:پرداختن به مسايل زنان دشواريهاي خاص خود را دارد. اگر براي مفهومي به نام «دوران گذار» اعتبار و اصالت قايل باشيم، زنان ايراني از مهمترين گروه هاي اجتماعي هستند که در مواجهه با اين مفهوم آسيب پذيري بيشتري از ديگران دارند.

آمارها و اطلاعاتي که درباره زندگي ايرانيان در کشور منتشر مي‌شود، معمولا حاکي از ناکافي بودن امکانات اجتماعي براي حضور و زندگي اجتماعي اين گروه و آسيب زا بودن شرايطي است که براي آنان رقم خورده يا در حال رقم خوردن است.در همين راستا شايد کسي که بيش از همه در قد و قواره يک مسئول رسمي در اين باره اظهار نگراني کرده است، شهيندخت مولاوردي معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده باشد.وي روز گذشته در مراسم افتتاح نمايشگاه دهه کسب و کار با بيان اينکه زنان بيشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند، گفت: زنان از قابليت ها و امکانات لازم براي توانمندي و کاهش فقر برخوردار نيستند که دليل آن وجود موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در راه توسعه و پيشرفت وضعيت زنان است.مولاوردي با تاکيد براينکه امروزه در اغلب کشورها توانمندسازي براي دستيابي به توسعه پايدار به عنوان کارآمدترين روش تلقي مي‌شود، گفت: باتوجه به اينکه فقر زنان جنبه اقتصادي ندارد و جنبه اجتماعي و رواني آن بسيار مهمتر است، توانمندي زنان و تحولات ساختاري براي مبارزه با فقر جامعه ضروري است البته فقر زنان تنها مربوط به درآمد نيست بلکه قدرت، اعتماد، خودباوري و پذيرش اجتماعي در حل اين مسئله بسيار مهم است.وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع زنان سرپرست خانوار در کانون توجه برنامه ريزان جامعه بوده و زمينه هاي قانوني و حقوقي مناسبي براي پاسخگويي به مسايل و نيازهاي اين گروه از جامعه فراهم شده است اما با آسيب شناسي وضعيت موجود اين گروه از جامعه و با توجه به موازي کاري دستگاههاي مرتبط، طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را با مشارکت دستگاههاي مختلف تدوين کرديم تا يک مدل مناسب و حمايتي را از اين گروه زنان ارائه دهيم.
بيکاري 82 درصد از زنان سرپرست خانوار
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام اينکه طبق آمار 82 درصد از زنان سرپرست خانوار بيکار هستند، اظهارداشت: ضرورت ايجاد هماهنگي و پرهيز از موازي کاري از طريق تمرکز برنامه ريزي و تقسيم کار تشکيلاتي و وزارتي و يکپارچه سازي بانک هاي اطلاعاتي، موجب شد با اجراي آزمايشي "طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار" در شهرري با شناسايي نقايص و کاستي هاي اين طرح، طرح جامعي را براي اجرا در سراسر کشور ارائه دهيم.
ادامه تحصيل معنا دار دختران
به نظر مي‌رسد که دختران نسل در مواجهه با شرايط اجتماعي که سخنش رفت، رفتارهاي واکنشي از خود نشان مي‌دهند. در واقع در حالي که دختران با حضور دانشگاهي سعي در تدارک آينده بهتري براي زندگي اجتماعي خود هستند، واقعيت هاي اجتماعي-اقتصادي شرايط ديگري را براي انان رقم مي‌زند.مديرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي وزارت علوم با اشاره به وضعيت حضور زنان در آموزش عالي گفت: بر اساس آمار مربوط به آموزش عالي، حضور دختران در آموزش عالي در مقطع کارشناسي معنادار است. در دو مقطع کارشناسي ارشد و دکترا تعداد دختران به يک سوم کاهش مي‌يابد. بنابراين نگاه دختران به آموزش عالي، صنفي، دستيابي به موقعيت اجتماعي، يافتن فرصت ازدواج و آشنا شدن با فضاي اجتماعي و رشد فرهنگي است لذا آنان به اندازه کافي انگيزه مشارکت اجتماعي ندارند.ليلا فلاحتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا افزود با بيان اينکه ايران به طور قطع در زمينه‌هاي سلامت و آموزش زنان پيشرفت قابل توجهي داشته است، اظهارکرد: در زمينه محو بيسوادي در ميان زنان بسيار موفق عمل کرده‌ايم. در يک دهه، حضور حداکثري دختران در آموزش عالي را تجربه کرديم، اگرچه از نظر عددي رشد خوبي داشته‌ايم اما از ديدگاه کيفي هنوز چالش‌هايي را در حوزه زنان و آموزش داريم که منحصر به کشور ما نيست.فلاحتي درباره وضع قوانين محدود کننده براي حضور زنان در دانشگاه‌ها اظهار کرد:‌ اين موضوع يک حوزه نگران کننده است. نمي‌توانيم بگوييم که اين محدوديت‌ها تعمدي ايجاد شده است. در يک بازه زماني، کشور دچار يک نوع بي ثباتي اقتصادي شده است. اين رکود نه به مردان و نه به زنان روي خوش نشان نداده است بنابراين نگاه بازار جنسيتي نيست. ما نياز داريم به صورت سيستماتيک مديران زن را تربيت کنيم تا آنان مطالبه ضرورت حضور معنادار زنان در تصميم گيري را ايجاد کنند.وي درباره ميزان رشد زنان در دستيابي به موقعيت‌هاي اقتصادي اظهارکرد: افزايش سهم زنان در اقتصاد به سختي و به کندي در اکثر کشورهاي دنيا پيش مي‌رود چون هنوز چالش ناتمام تعادل بين وظايف سنتي و جنسيتي و وظايف و نقشهاي جديد زنان حل نشده است.مديرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي وزارت علوم افزود: ما با دو چالش عمده مواجه هستيم. يکي چالش فضاي ساختاري و سياستي است. به عنوان نمونه زنان در برخي کشورها در فرصت‌هاي برابر، دستمزد نابرابر دريافت مي‌کنند البته در کشور ما اين نابرابري را در سطح دسترسي به منابع تجربه مي‌کنيم. چالش ديگر دست پيدا نکردن به اين منابع به علت وظايف سنتي است. علت اين نابرابري در کشورهاي دنيا پيچيدگي نظام اقتصادي است.فلاحتي در پايان اظهارکرد: بايد به انگيزه‌هاي دختران در زمينه تحصيل و آموزش توجه کنيم. براي حضور کيفي دختران در عرصه مديريت چه در آموزش‌ عالي و چه در بخشهاي ديگر نيازمند حضور کيفي هستيم. ممکن است سياست‌هايي وجود داشته باشد که پسران را در آموزش عالي به دختران ترجيح دهد البته انگيزه کيفي دختران در حوزه آموزش عالي پايين است.
500 زن کارتن‌خواب فقط در تهران
در حالي که اميدها و آرزوهاي طيف وسيعي از زنان جامعه با تصور ادامه تحصيل و کسب مراتب اجتماعي بالاتر تصوير مي‌شود، در طول چند سال اخير تعداد زنان کارتن خواب افزايش قابل توجهي داشته است؛ به گفته معاون رييس جمهور در تهران 500 زن کارتن خواب وجود دارد، در حالي که چهار سال قبل تعداد زنان کارتن خواب 200 نفر بود.شايد بيراه نباشد اگر مهمترين موضوع مربوط به مسايل زنان در ايران را شرايط اقتصادي-اجتماعي تلقي کنيم. زيرا در واقع چنان که گفته شد با تمهيداتي حاکميتي وضعيت بهداشت و سلامت زنان، موضوع حقوق و حمايت‌هاي اجتماعي-خانوادگي زنان و.... نسبت به گذشته تفاوت چشمگيري دارد. با اين وجود هنوز در بخش اقتصادي و اشتغال موارد مهمي وجود دارد که نيازمند رسيدگي جدي و فرايند محور دولت است.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid