محل تبلیغ شما

راز پیشروی سرطان فاش شد

1393/9/29

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، این مطالعه بر اساس عروق لنفاوی و رگ های خونی روده پستانداران انجام شده است. 

سیستم گردش خون و غدد لنفاوی، دو سیستم اساسی بدن محسوب می شوند و عملکرد بدن بدون این دو سیستم غیر ممکن است. محققان بر این باورند که با بررسی این دو سیستم می توان بر نحوه گسترش سرطان و روشهای موثر درمان احاطه پیدا کرد.

غدد لنفاوی موجود در روده، چربی را جذب کرده و آن را به کبد منتقل می کنند. علاوه بر این، سیستم لنفاوی سلول های ایمنی را به گونه ای هدایت می کند که قادر به تشخیص پاتوژن های جدید (عوامل بیماری زا) باشند.

غدد لنفاوی به عنوان کانالی عمل می کنند که سلول های سرطانی از طریق آنان به نقاط مختلف بدن سفر می کنند؛ بنابراین مطالعه این سیستم اطلاعات ارزشمندی را در زمینه گسترش بیماری در اختیار پزشکان قرار می دهد.

محققان تا امروز بر این باور بودند که غدد لنفاوی از طریق رگ های خونی توسعه می یابند ولی این تحقیق نشان می دهد که سرخرگ ها این وظیفه را به عهده دارند.

تشخیص و درمان سرطان بر مبنای بررسی عروق خونی و لنفاوی بسیار موثر است.

نتایج این تحقیقات در نشریه Developmental Cell منتشر شده است.

تگ ها