محل تبلیغ شما

کودکان درمشاغل سخت شهرداری

1393/8/25

بکارگیری کودکان در مشاغل سخت توسط پیمانکاران شهرداری

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com بلامانع است 

پیمانکاران شهرداری تهران سال‌ها است از کودکان در مشاغل سختی مانند جمع‌آوری زباله و یا کارهای عمرانی استفاده می‌کنند. دستمزد پایین کودکان در مقایسه با بزرگسالان دلیل اصلی اشتیاق پیمانکاران شهرداری برای استفاده از کودکان است. شورای شهر تهران هم بارها درباره این موضوع به شهرداری تذکر داده است اما شهرداری همواره بکارگیری کودکان توسط پیمانکاران را رد می‌کند و مدعی‌ است بر نیروی کار پیمانکاران خود نظارت دارد. این عکس‌ها نمونه‌ای از بکارگیری کودکان توسط یکی از ییمانکاران شهرداری منطقه ۵ است.

http://chn.ir/NSite/FullStory/Photo/?Id=113353&Serv=5&SGr=35

تگ ها