محل تبلیغ شما
درارتباط گیری ناموفق بوده ایم

تاریخ خبر: 1395/5/24

درارتباط گیری ناموفق بوده ایم

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

معاون فرهنگی سپاه: در ارتباطگيری با قشر خاکستری جامعه موفق نبودیم

محمدحسين نجات٬ معاون فرهنگی سپاه با بيان اینکه «ما در فضای مجازی در ارتباط با قشر حزب اللهی موفق و در مواجهه با قشر خاکستری جامعه ناموفق بوده ایم» با طرح این سوال که «چطور ما نمیتوانيم پيام انقلاب را برای مردم عادی کشور ارسال کنيم؟»٬ گفت: «باید توجه داشته باشيم که این قشر چگونه صحبت میکند و این یک نکته طبيعی است که زبان این قشر با زبان قشر حزباللهی جامعه تفاوت داشته باشد.»

او با تاکيد بر حضور فعال در فضای مجازی کشور٬ تصریح کرد: «ما باید بتوانيم اپليکيشنهایی را جایگزین اپليکيشنهای فعلی کنيم.» معاون فرهنگی سپاه با بيان اینکه «وهابيت روی افراد ما سرمایه گذاری میکند٬ اما ما نمیتوانيم با قشر خاکستری جامعه ارتباط برقرار کنيم» تاکيد کرد: «ما باید این بخش جامعه را به توليدکننده در عرصه انقلاب اسلامی تبدیل کنيم.»

نجات با تاکيد بر لزوم جذب بخش خاکستری جامعه٬ در عرصه فضای مجازی گفت: «ما اگر بتوانيم قشر خاکستری را جذب کنيم میتوانيم در مقابله با هجمههای دشمن به وسيله همين قشر خاکستری فائق آیيم.» نجات «طنز دکتر سلام» را یک کار موفق بچه حزب اللهی ها ناميد و تصریح کرد: «ما درگير یک نبرد هستيم و در این نبرد دشمن با روش جدیدی به ما حمله میکند.

در واقع در این جنگ اگر ما بتوانيم انقلابیگری را برای مردم تبيين کنيم٬ میتوانيم با موفقيت٬ این پيچ تاریخی را در نوردیم.» معاون فرهنگی سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش با اظهار اینکه زیادهخواهی دشمن پایان ندارد٬ گفت: «برجام 2 و 3 از سياستهای دیگر دشمن است که به خاطر سياستهای ما در منطقه پيگيری میشود. باید گفت که برجام 4 نيز پيگيری سياستهای حقوق بشری است٬ مثل اینکه بعد از برجام تمایل دارند پروژه ازدواج همجنسگراها را در ایران پيگيری کنند.»

فرهیختگان

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
nasim   1395/5/24 03:47:36

سردار نجات در خصوص حرکت وهابیت در فضای مجازی، گفت: پس از آنکه اطلاعات هتاک به امام هادی (ع) در فضای مجازی شناسایی شد، وقتی رفتند کسی که به امام هادی (ع) در فضای مجازی به طور گسترده اهانت می کرد، زمانی که وارد خانه شدند، جانماز مادر این فرد را که در هنگام نماز شب انداخته بود، هنوز در قسمت هال خانه پهن مانده بود.
سردار محمدحسین نجات در سومین همایش ملی فعالان شاخص جبهه فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: اگر در ساختار فضای مجازی ما به این اعتقاد داشته باشیم که وارد یک جنگ شده ایم و تصمیم بگیریم که ما می توانیم، بنابراین حتما می شود که این تهدید فضای مجازی به یک فرصت بزرگ تبدیل شود.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به برجام 2 و 3، اظهار داشت: دشمن همیشه سه محور را در مقابله با ملت ایران در نظر گرفته است که می توان از موارد تحریم، نفوذ و تغییر باورها در این زمینه نام برد. قطعا تحریم ها به خاطر مسائل هسته ای ما نیست بلکه آن ها با تحریم می خواهند برجام 2 و برجام 3 را پیگیری کنند و از قدرت ایران در منطقه بکاهند.

سردار نجات با اشاره به مسائل داخلی سوریه و علت جنگ در سوریه، خاطرنشان کرد: امروز می گویند تا زمان حضور بشار اسد که پل ارتباطی بین ایران و لبنان و فلسطین در سوریه است، جنگ باید ادامه پیدا کند. در واقع بشار اسد به خاطر حمایت از ایران و حزب الله لبنان درگیر مسائل جنگ داخلی در کشورش شده است.

وی با بیان اینکه زیاده خواهی دشمن پایان ندارد، خاطر نشان کرد: برجام 2 و 3 از سیاست های دیگر دشمن است که به خاطر سیاست های ما در منطقه پیگیری می شود. باید گفت که برجام 4 نیز پیگیری سیاست های حقوق بشری است مثل اینکه بعد از برجام تمایل دارند که پروژه ازدواج همنجس ها در ایران را پیگیری کنند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران با تاکید بر هدف از بین بردن اسرائیل، اذعان داشت: ابزار تحریم زمانی از بین می رود که دشمن متوجه شود که تحریم برای ما بی اثر باشد. در این صورت دشمن هر چه تحریم کند، فایده ای ندارد. آن چیزی که شهید حسن تهرانی مقدم به آن می رسید، پیشرفته ترین فناوری در سوخت موشک ها بود که هدف آن به گفته خودش از بین بردن اسرائیل بود.

سردار نجات اظهار داشت: ما می توانیم این تحریم ها را بی اثر کنیم به شرط آنکه رویه ما رویه موجود نباشد. دشمن دنبال این است که تغییرهایی در باورهای ما ایجاد کند تا چهره خود را به عنوان یک منجی در جهان جلوه کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چالش اصلی نظام ما، چالش انقلاب اسلامی در مقابل اسلام امریکایی است. روحیه انقلابی گر در فضای مجازی باید به وجود بیاید که این امر می تواند بسیاری از معضلات را در این عرصه مرتفع نماید.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران با تبین سطور اصلی در فضای مجازی، افزود: ما در فضای مجازی با سه سطر اصلی مواجه هستیم که می توان از آن ها به عنوان حاکمیتی، مدیریتی و کاربری فضای مجازی یاد کرد. در واقع در سطح حاکمیتی باید استقلال در فضای مجازی را ایجاد کنیم .

سردار نجات با اشاره به دلایل نافرجام کودتای ترکیه و لزوم ایجاد شبکه ملی ارتباطات در کشورمان، اظهار داشت: باید شبکه ملی اطلاعات را به داخل کشور بیاوریم در واقع علت اینکه کودتای ترکیه نافرجام بود این بود که شبکه اطلاعات در داخل ترکیه بود و به دست ارتش نیفتاده بود.

وی در ادامه با تاکید بر حضور فعال در فضای مجازی کشور، تصریح کرد: سطح دوم در فضای مجازی سطح مدیریتی است در واقع ما باید بتوانیم که اپلیکیشن هایی را جایگزین اپلیکیشن های فعلی کنیم.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران، افزود: در سطح سوم که کاربری فضای مجازی است در بخشی موفق و بخشی دیگر نا موفق بودیم. ما در ارتباط با قشر حزب اللهی موفق و در مواجهه با قشر خاکستری جامعه در فضای مجازی ناموفق بوده ایم .

وی در ادامه اظهار داشت: چطور ما نمی توانیم پیام انقلاب را برای مردم عادی کشور ارسال کنیم، باید ما در اینجا توجه داشته باشیم که این قشر چگونه صحبت می کنند و این یک نکته طبیعی است که زبان این قشر با زبان قشر حزب اللهی جامعه تفاوت داشته باشد.

سردار نجات در خصوص حرکت وهابیت در فضای مجازی، گفت: پس از آنکه اطلاعات هتاک به امام هادی (ع) در فضای مجازی شناسایی شد، وقتی رفتند کسی که به امام هادی (ع) در فضای مجازی به طور گسترده اهانت می کرد، زمانی که وارد خانه شدند، جانماز مادر این فرد را که در هنگام نماز شب انداخته بود، هنوز در قسمت هال خانه پهن مانده بود.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران، گفت: پس از بازجویی ها متوجه شدیم، که این فرد یک طلبه بوده است که با هدف مقابله با وهابیت به فضای مجازی ورد پیدا کرده بود اما وقتی با وهابی ها ارتباط برقرار کرده بود، تحت تاثیر آن ها قرار گرفته و به یکی از هتاکان به امام هادی (ع) مبدل شده بود.

وی افزود: وهابیت اینگونه روی افراد ما سرمایه گذاری می کند اما نمی توانیم با قشر خاکستری جامعه ارتباط برقرار کنیم و ما باید این بخش جامعه را به تولید کننده در عرصه انقلاب اسلامی تبدیل کنیم .

سردار نجات با تاکید بر لزوم جذب بخش خاکستری جامعه، در عرصه فضای مجازی اظهار داشت: ما اگر بتوانیم قشر خاکستری را جذب کنیم می توانیم در مقابله با هجمه های دشمن به وسیله همین قشر خاکستری فائق بیاییم.