محل تبلیغ شما

تجمع اعتراضی در زاینده رود + تصاویر

1393/6/10 04:56:52

در پی خشک شدن زاینده رود ،حامیان محیط زیست و دوستداران طبیعت در زاینده رود تجمع کردند.

 
در پی خشک شدن زاینده رود ،حامیان محیط زیست و دوستداران طبیعت در زاینده رود تجمع کردند.