محل تبلیغ شما
انتقال احسان مازندرانی به بهداری اوین

تاریخ خبر: 1395/4/1

انتقال احسان مازندرانی به بهداری اوین

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی در تماسی با ایلنا از انتقال همسرش به علت افت فشار ناشی از اعتصاب غذا خبر داد و گفت: به گفته همبندان  حال عمومی احسان مازندرانی مساعد نیست.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid