محل تبلیغ شما
دیدارباکافران جرم نیست

تاریخ خبر: 1395/2/29

دیدارباکافران جرم نیست

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

به بهانه دیدار فائزه هاشمی با خانواده ای بهایی 

 دیدار با کافران جرم نیست

این روزها فاش شدن عکس خصوصی دیدار خانم فایزه هاشمی با یک خانواده بهایی در گروهها دست گردان می شود و چه فحش ها که نثارش نمی کنند.

می دانیم که بهاییت ومردمانی که کیش بهایی دارند از جرگه ی دین اسلام خارجند وجنبش بهاییت چیزی جز بدعت وایجاد دین جدید وانکار آموزه های اسلامی نیست..

درایران این گروه زمان شاه بسیاری اموال واندوخته ها داشتند و پرو بال گرفتند.اکنون هم به حکم قانون اساسی به عنوان شهروندان ایران از حق حیات وحقوق شهروندی برخوردارند.

رابطه مردم با این افراد فرای دین وآیین یک رابطه ی معمولی است. در دفاتر وتجارت خانه ها و مکان های عمومی آمد وشد دارند و مردم مسلمان با آنها تجارت می کنند.

بطور کلی دیدار و معامله با بهاییان حرام نیست وقانونی هم جرم انگاری نشده است و دیدارشان جرم نیست.

مردم وحتی مقامات کشوری هر رروز با بسیاری افراد غیر مسلمان دیدار می کنند.

اولیای الهی هم با کافران حشر ونشر داشتند و با اخلاق و مهربانی به اسلام دعوت شان می کردند.

بسیاری بی دینان و مسیحیان وکلیمیان و دهریان در دیدار با امامان معصوم ، مسلمان شدند واولیاء وعرفای ما با کافران دیدار ومجادله ی به احسن داشتند.

قرآن مجید ، مسلمانان را نه تنها از دیدار با کافران منع نمی کند بلکه امر هم می کند وجادلهم باللتی هی احسن یا ادفع باللتی هی احسن یاادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه.

بنابراین ممکن است دیدارشان به قصد ارشاد وهدایت و امر به معروف ، مستحب باشد.

متاسفانه در کشور ما بدون تامل عقلی وشرعی ، همه دنبال جوسازی وغوغا سالاری هستیم و سعی مان تخریب همدیگراست.

درپایان بگویم خانم هاشمی هم برای این دیدارشان توجیه معقولی بیان نکردند وجاداشت در مقام دختر یک آیت الله دلایل شرعی اقامه می کردند .

درهر حال این کارشان درحد یک دیدار ساده جرم نیست وشرعا هم حرام نیست

قانون- محمد طاهر كنعاني ، حقوقدان و استاد دانشگاه

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid