محل تبلیغ شما
علت مخالفت دو آهنگ ساز با شورای ارکسترها

تاریخ خبر: 1395/2/19

علت مخالفت دو آهنگ ساز با شورای ارکسترها

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

شورای ارکسترها تشکیل جلسه داد اما فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی و علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران به علت مخالفت با یکی از مصوبات شورا، جلسه را ترک کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اینجلسه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار شد و اختلاف بر سر فعالیت شورای هنری به جای مدیر هنری در ارکستر ملی و سمفونیک تهران بود. در پی این اختلاف، فخرالدینی و رهبری که هر دو در مقام مدیر هنری ارکسترها فعالیت دارند این تصمیم را نپذیرفتند و جلسه را ترک کردند. فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی درباره مخالفتش با این جایگزینی به خبر بیست شبکه خبر گفت: اگر ارکستری مدیر هنری نداشته باشد با مشکلات متعددی مواجه می شود. چگونه ممکن است که طرحی بدون مشارکت ما که عمری را در ارکستر گذرانده ایم تهیه شده است.

بنابر این گزارش، شورا تاکید داشت مسایل ارکسترها باید با تصمیم جمعی پیش رود ولی این دو آهنگساز معتقد بودند که مقام مدیریت هنری قابل حذف از ارکسترها نیست. با وجود مخالفت این دو آهنگ ساز و ترک این جلسه، نشست شورا  ادامه یافت و مفاد مدنظر تصویب شد.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid