محل تبلیغ شما
اعتراض به طرح هاي انتقال آب

تاریخ خبر: 1395/2/3

اعتراض به طرح هاي انتقال آب

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

تعدادي از شهروندان اهوازي و دوستداران محيط زيست، عصر پنجشنبه با پاكسازي نمادين ساحل كارون روز جهاني زمين را گرامي داشتند.
'روز زمين' مصادف با سوم ارديبهشت (22 آوريل) روزي براي افزايش آگاهي و قدرداني نسبت به محيط زيست كره زمين است كه در سال 1969 در اجلاس يونسكو معرفي شده است. شعار امسال اين روز 'درختان براي زمين و زمين براي زندگي' اعلام شده است.
در اين تجمع كه به دعوت تعدادي از انجمن ها برگزار شد، حدود 300 نفر از شهروندان و دوستداران محيط زيست از ساعت 17 تا 20 در ساحل غربي كارون حضور يافتند. 
پلاكاردهاي حاضران در اين برنامه اما نشان داد كه دوستداران محيط زيست از هر فرصتي براي اعتراض به اجراي طرح هاي انتقال آب كارون استفاده مي كنند. 'نخل، بلوط و تالاب بي آبند، عاملان انتقال، نيازمند سيلابند' ؛ 'جاي پساب و فاضلاب صنعتي و بيمارستاني در كارون نيست' ؛ 'شعيبيه قرباني سياست انتقال آب' و 'سيلاب بي تدبيري سناريوي انتقال آب به كوير' از جمله نوشته هايي بود كه حاضران در اين برنامه در دست داشتند.
مدير انجمن محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان در گفت وگو با ايرنا هدف از برگزاري اين برنامه را اشاعه فرهنگ زيست محيطي در بين شهروندان عنوان كرد.
خالد ربيعي با اشاره به گراميداشت 'روز زمين پاك' افزود: براي رسيدن به محيط زيستي عاري از پسماند و آلودگي نياز به آموزش و آگاهي رساني به همه شهروندان است و برنامه نمادين پاكسازي ساحل رودخانه كارون در اهواز به همين منظور برگزار شده است.
وي همچنين درباره اعتراضات مردمي به طرح هاي انتقال آب و سيلاب اخير در خوزستان اظهار كرد: دوستداران محيط زيست انتقاد شديدي به سياست هاي وزارت نيرو در ادامه اجراي طرح هاي انتقال آب دارند.
ربيعي با اشاره به سرريز دريچه هاي سد دز و وقوع سيلاب در خوزستان گفت: رهاسازي يكباره آب به نوعي شائبه مهندسي شدن سيلاب را به ذهن مردم متبادر كرده است و به نظر مي رسد موافقان طرح هاي انتقال آب به دنبال سوءاستفاده از اين سيلاب براي سدسازي و انتقال آب رودخانه هاي خوزستان به كوير هستند.
ربيعي تصريح كرد: اهوازي ها امروز با شور و شوق وصف ناشدني در برنامه شركت كردند كه اين مساله نقش رودخانه كارون را در نشاط شهروندان نشان مي دهد و ثابت مي كند اگر كارون پرآب باشد، ديگر نيازي به تاسيسات و ساخت و ساز در حريم رودخانه نداريم و همين رودخانه خروشان مي تواند عامل رونق اقتصادي استان شود.
تا كنون بيش از 10 طرح انتقال آب از سرشاخه هاي كارون اجرا شده است. طرح هاي انتقال آب به ويژه آخرين آنها موسوم به طرح انتقال بهشت آباد كه براي انتقال آب از سرشاخه هاي كارون به استان هاي اصفهان، كرمان و يزد برنامه ريزي شده، به شدت مورد اعتراض مردم خوزستان و چهارمحال و بختياري است. و مردم اين استان ها تا كنون به صورت هاي مختلف اين اعتراض خود را نشان داده اند.

*'آدامس' و 'ته سيگار' نريزيد
اين برنامه با همكاري انجمن محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان، انجمن مهرورزان زمين پاك، انجمن خيران حافظ محيط زيست، انجمن علوم سياسي پيام نور، انجمن ارتباطات پيام نور، انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه علوم پزشكي اهواز و انجمن فرهنگي رويش برگزاركنندگان اين برنامه بودند.
دبير كارگروه محيط زيست انجمن دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز نيز در اين باره گفت: هدف اصلي اين برنامه فرهنگسازي و يادآوري اهميت نريختن زباله و تفكيك زباله به شهروندان بود.
زهراسادات كلانترزاده افزود: در اين برنامه به ويژه درباره پرهيز از ريختن 'آدامس' و 'ته سيگار' در معابر كه علاوه بر چهره نازيبا باعث مرگ و مير پرندگان بخصوص گنجشك ها مي شود، مطرح و اين زباله ها نيز جمع آوري شد.
وي اضافه كرد: در طول برنامه تعداد زيادي از شهرونداني كه براي تفريح به پارك ساحلي آمده بودند، با تشكل ها همراهي كرده و درخواست كيسه زباله مي كردند كه اين مساله نشان از تاثيرگذاري اينگونه برنامه ها دارد.
كلانترزاده با بيان اينكه حفاظت از منابع طبيعي خدادادي وظيفه هر انساني است تاكيد كرد: رودخانه كارون كه نماد شهر اهواز به شمار مي رود در واقع يك نعمت و موهبت طبيعي براي مردم خوزستان است كه در سال هاي اخير مورد كم لطفي قرار گرفته و دوستداران محيط زيست سعي كردند با برگزاري اين برنامه گامي كوچك در راستاي حفاظت از اين رودخانه و جلوگيري از آلودگي آن بردارند.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid