محل تبلیغ شما
هنرمندان وبیماری استادشجریان+دانلود

تاریخ خبر: 1395/1/3

هنرمندان وبیماری استادشجریان+دانلود

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

هنوز دقایقی از آغاز سال نو شمسی نگذشته بود که انتشار ویدئویی از استاد آواز ایران محمدرضا شجریان جامعه‌ی ایران را در بهت و حیرت فروبرد.

استاد شجریان در این ویدئو سال نو را به همه‌ی هم‌وطنان و فارسی‌زبانان سایر کشورها