محل تبلیغ شما
چرامادرانتخابات آمریکادخالت نکنیم!؟

تاریخ خبر: 1394/12/25

چرامادرانتخابات آمریکادخالت نکنیم!؟

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مسئله دخالت و نفوذ که هشدار موکد و لازم رهبری است و حساسیت های امنیتی و اجتماعی خود را ایجاد کرده اینک از جمله عناوین گفتمان رسانه‌های مختلف کشور ما شده که به گونه‌های مختلف بازتاب داشته است و در انتخابات اخیر نيز جنجال‌های خود را سازمان داده بود.
از سوي ديگر گسترده شدن رسانه،سرعت گردش اطلاعات، توانایی اظهارنظر و تحلیل اشخاص سبب شده که اعضای دهکده جهانی نسبت به تغییرات و تحولات دیگر نقاط دنیا بی تفاوت نباشند واز سوي ديگر روند تحولات هسته‌ای و آغاز و پایان تحریم‌ها و بازگشت ایران به چرخه نظام مالی دنیا، ضروري می‌سازد که نسبت به عوامل خارج از کشورمان که ممکن است روند برجام را کند یا آسیب برساند نيز حساس باشیم.
همچنين تجربه توان مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای به‌ویژه وزیر خارجه کشورمان، نشان داد که می‌توان خطر نفوذ را مدیریت و بلکه معکوس کرد و با پیش دستی و استفاده از اهرم فضای مجازی و افکار عمومی دیگر کشورها را به نفع اهداف ملی ایران هدایت و سامان داد.
با اشاره به اين سه نكته مهم بايد اشاره كرد كه در آستانه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا ، موضوع ایران هم در صدر مناظرات قرار دارد و به طورحتم مخالفان اوباما و هیات مذاکره کننده آمریکایی هم مایلند با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، بازگشت یا تعدیلی در برجام و نتایج آن ایجاد كنند.
حال رصد کامل مناظرات و جبهه بندی رقابت ها،بر محور منافع خرد و کلان ایران، لزوم فعال شدن ایرانی های مقیم آمریکا و همه طرفداران برجام در داخل و خارج کشور را جدی کرده است و اين امكان را به ما مي‌دهد بتوانيم به شیوه «ظریف» خطر نفوذ را فرصت ساخت و به‌جای تصمیم انفعالی در برابر دخالت اجنبی در سرنوشت ایرانی، ما ایرانیان در نتیجه انتخابات آمریکا به نفع کشورمان هوشیار و فعال باشیم .

قانون . سعید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقی مازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانی/ پژوهشگرعلوم حوزوی

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid