محل تبلیغ شما
مهرورزی مغلطه بزرگ دولت های 9 و10

تاریخ خبر: 1394/12/3

مهرورزی مغلطه بزرگ دولت های 9 و10

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مهرورزی مغلطه بزرگ دولت های نهم و دهم بود

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اشاره ای به فعالیت دولت های نهم و دهم گفت: «مهرورزی» مغلطه بسیار بزرگی بود که در این هشت سال ترویج می شد، در صورتی که این مفهوم فقط درحوزه اخلاق فردی قابل تعریف است.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا،آخوندی امروز در همایش « جامعه مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه ای» در محل جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: وقتی حاکم جامعه مهرورزی می کند، یعنی هزینه آن را از جیب ملت می پردازد و به عبارتی، «در موضوع حکومت، مهرورزی عین ظلم است.»
وی افزود: بطور نمونه حاکم هیچ گاه نمی تواند دم از بخشش بدهی های کشاورزان به سیستم بانکی بزند؛ زیرا منابع آن نه متعلق به بانک، بلکه متعلق به جامعه است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد پاسخگویی موضوعی مرتبط با اخلاق حرفه ای است و هر فرد حرفه ای موظف به پاسخگو بودن است.
آخوندی گفت: ایجاد منشور اخلاقی توسط جامعه مهندسان مشاور اقدامی ارزنده است، اما نظارت بر آن هم مهم است و به طور اصولی سیستم های انتظامی در نظام حرفه ای به همین منظور پیش بینی شده است.
وی افزود: باید اخلاق حرفه ای را بر مبنای اصول انصاف، شفافیت، حفظ یکپارچگی رفتاری و پذیرش مسئولیت اقدام تعریف کرد؛ موضوعی که به دلیل تفکیک در این حوزه ها، واپس گرایی اخلاقی را رقم زده است.
آخوندی بحث «عدم تعارض منابع» را دیگر اصل بزرگ اخلاق حرفه ای برشمرد و گفت: پذیرش تعارض منافع، نقطه آغازین لغزش اخلاق حرفه ای است.
وی شهریور ماه گذشته در نامه ای خطاب به جامعه مهندسی کشور بر اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایران در سطح های ملی و بین المللی تاکید و اصل اخلاق حرفه ای و شئون مهندسی را تشریح کرده بود.
آخوندی در ادامه سخنرانی در این همایش گفت: باید اخلاق حرفه ای را بر مبنای اصول انصاف، شفافیت، حفظ یکپارچگی رفتاری و پذیرش مسئولیت اقدام، تعریف کرد.
اخلاق حرفه ای موضوع 'اخلاق مدرن' است که باید بین آن و اخلاق خصوصی و فردی تمایز قائل شد.
وی با بیان اینکه در حوزه اخلاق عمومی با پدیده قدرت مواجه ایم، افزود: اصلی ترین ماموریت این حوزه اخلاق، مهار و کنترل قدرت است و عدالت محوری را دنبال می کند.
به گفته این مقام مسئول، امروز ساخت ساختمان های بدقواره را روی کوه های اطراف تهران شاهدیم که مهندسان ساخته اند، اما سیستمی وجود نداشته است اعمال قدرت آنان را در این حوزه کنترل کند.
آخوندی تصریح کرد: اصلی ترین ماموریت قدرت، ایجاد کالاهای عمومی است و تامین هر کالای عمومی مستلزم هزینه است.
وی می گوید، بداخلاقی ها از آنجایی شروع می شود که افرادی بدون پرداخت هزینه از کالاهای عمومی استفاده می کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مفهوم «برون ریزی» در حوزه اقتصاد سیاسی که به معنای تحمیل هزینه های خود بر جامعه است، یادآور شد: اصلی ترین ماموریت قدرت، درونی کردن برون ریزها است و اگر به این مهم عمل نکند، عدالت را رعایت نکرده است.
وی بیان داشت: یکی از حقوق مسلّم شهروندی این است که هزینه بیهوده ای به افراد جامعه تحمیل نشود و وظیفه ما است تا شهروندان را به حقوقشان آگاه کنیم.
وزیر راه و شهرسازی انصاف، ارتباط پذیری و سودمند بودن را سه حوزه اصلی اخلاق عمومی عنوان کرد.
شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاور ایران، براساس رسالت خود و به منظور ایجاد بستری مناسب برای ارائه تجربیات و دانش در حوزه اخلاق حرفه ای، پنجمین همایش سالانه «جامعه مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه ای» را در روزهای دوم و سوم اسفند ماه با حضور دست اندرکاران و صاحبنظران امر برگزار می کند.
محورهای همایش ارتقای اخلاق حرفه ای مهندسی، اخلاق مهندسی و حقوق شهروندی، اخلاق مهندسی با محوریت گفت و گو و هم اندیشی با کارفرمایان،
شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاور ایران، اخلاق و جامعه است.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid