محل تبلیغ شما

تماشای ماه کامل در نزدیکترین فاصله با زمین

1393/5/23

میلیون ها تن یکشنبه شب شاهد نزدیکی ماه به زمین بودند.

در مناطقی که آسمان ابری نبود، روشنایی ماه دیدن ستارگان را ناممکن ساخت.

دیدن شدن ماه به صورت قرص کامل و نزدیک زمین در ماه اوت جذابترین تجربه از این دست است. متوسط فاصله ماه با زمین ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است که معمولا در ماه اوت به ۳۵۶ هزار و ۸۹۶ کیلومتر می رسد.

Copyright © 2014 euronews

تگ ها