محل تبلیغ شما
خبرگان جاي پيران ازكار افتاده نيست

تاریخ خبر: 1394/11/17

خبرگان جاي پيران ازكار افتاده نيست

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

بررسي  سن اعضاي مجلس خبرگان ؛ از 31 تا 76سال 

 «مجلس خبرگان جاي جوانگرايي، سياسي كاري و جناح بازي و مجلس پيرمردهايي كه نمي‌توانند كاري بكنند نيست. اين مجلس جاي كساني است كه بتوانند حق و واقع را درست و بدون گرايش به چپ و راست و شرق و غرب و اعمال نفوذ قدرت‌هاي بيگانه به منصه ظهور بنشانند.» اين جملات روز پنجشنبه از سوي آیت‌ا... يزدي رئيس مجلس خبرگان بيان شد؛ مجلسي كه در قانون، موردي براي شرط سني در آن لحاظ نشده است. از سوي ديگر اين نكته قابل تامل است كه يزدي دركنار نفي ورود جوانان به مجلس خبرگان بر اين جمله تاكيد كرده است كه «اين مجلس جاي پيرمردهايي كه نمي‌توانند كاري بكنند نيست » اما معيار تشخيص اينكه كاري مي‌توانند انجام دهند يا نمي‌توانند با كيست و همچنين مجلس خبرگان داراي وظايف اجرايي نيست كه اعضاي داراي سن بالا نتوانند از پس آن برآيند. همچنين آیت‌ا... يزدي بايد به اين سوال پاسخ دهد كه مگر خود و تعدادي ديگر از اعضاي مجلس خبرگان داراي سن و سال بالايي نيستند پس چرا بار ديگر براي حضور در مجلس خبرگان ثبت نام كردند؟ آیت‌ا... يزدي در 59 سالگي به عضويت مجلس خبرگان درآمدند كه اين سن با اظهارات اخيرشان همخواني دارد يعني نه جوان بودند و نه به قول خودشان پيرمرد اما بايد توجه داشت كه آیت‌ا... يزدي اكنون 84سال دارد و مشخص نيست او چه سني را در دايره پيرمرداني كه به آن اشاره دارد در نظر داشته است.

اهداف يادآوري سن اعضاي خبرگان

نكته ديگر اينكه برخي در زماني سن و سال اعضاي مجلس خبرگان را يادآوري مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد در پشت اين يادآوري اهدافي نهفته است مانند زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال92 كه برخي بر طبل سن آیت‌ا... هاشمي كوبيدند و فضايي را ايجاد كردند كه زمينه عدم احراز صلاحيت او آماده شود. امسال هم همان تفكر پروژه خود را با نام آیت‌ا... سيدحسن خميني به اجرا گذاشت يعني چنين القا كردند كه او داراي سن كم است و نمي‌تواند در مجلسي كه بزرگان حضور دارند او هم حضور داشته باشد كه اين‌بار دلیل عدم احراز صلاحيت سيدحسن خميني عدم حضور در آزمون اجتهاد عنوان شد. اما اكنون مشخص نيست چرا آیت‌ا... يزدي بار ديگر از سن و سال سخن به ميان آورده است. در اين راستا آیت‌ا... هاشم‌زاده هريسي به آرمان مي‌گويد: «در قانون شرايط شركت در آزمون و ورود به انتخابات مجلس خبرگان به صراحت آمده است كه درآن اشاره‌اي به سن كانديداها نشده است و طرح اين موضوعات دقيق نيست.» اين عضو مجلس خبرگان با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري92 و تلاش تندروها براي القاي سن بالاي هاشمي گفت: نبايد اين دو انتخابات را يكسان بررسي كرد. در وظايف رياست‌جمهوري، امور اجرايي و اموري كه نياز به توانايي بالا دارد لحاظ شده است اما در مجلس خبرگان نياز به اين مولفه نيست. اگر سن و سال دليلي براي تاييد يا رد كانديداها باشد بايد قانونگذار آن را در قانون انتخابات مجلس خبرگان لحاظ كند و كم بودن سن هم دليلي براي ايراد گرفتن از كانديداها با توجه به عدم لحاظ آن در قانون نمي‌تواند باشد.»

از 31 تا 76 سال

براي درك بهتر توجه به اهميت سن و سال كانديداهاي ورود به مجلس خبرگان در ادامه سن ورود هر يك از اعضاي مجلس خبرگان بررسي خواهد شد. آن طور كه مشرق نوشته است: حسن نمازي 31‌سال، محسن اراكي 35‌سال، سيدعلي‌اصغر دستغيب 37، سيداحمد خاتمي 38‌سال، صادق آملي‌لاريجاني 38‌سال، سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها 41سال، سيدعلي خامنه‌اي43‌سال، سيدهادي خسروشاهي44‌سال، سيدحسن طاهري‌خرم‌آبادي 44‌سال، محمد محمدي‌ري‌شهري 44سال، مجيد انصاري 44‌سال، سيداحمد خميني45‌سال، قربانعلي‌ دري‌نجف‌آبادي 45‌سال، محمد مومن 45‌سال، يوسف صانعي 45‌سال، عباس واعظ ‌طبسي 47‌سال، علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني 48سال، سيدمحمدعلي دستغيب 48سال، محي‌الدين حائري شيرازي 48‌سال، علي فلاحيان49‌سال، عبدا... جوادي آملي49سال، حسن روحاني50‌سال، محمد فاضل لنكراني51‌سال، محمدعلي موحدي كرماني51‌سال، محمد امامي‌كاشاني 51سال، محمد محمدي‌گيلاني 54‌سال، مرتضي مقتدايي 55سال، محمدتقي مصباح‌يزدي56‌سال، سيدجلال‌الدين طاهري اصفهاني56‌سال، صادق خلخالي56‌سال، احمد جنتي56‌سال، حسين نوري همداني57‌سال، ابوالقاسم خزعلي 58‌سال، ابراهيم اميني57‌سال، سيدعلي‌اكبر موسوي‌اردبيلي 57‌سال، احمد آذري‌قمي 59سال، محمد يزدي59‌سال، علي‌اكبر مشكيني 61سال، محمدباقر سلطاني‌طباطبايي73 سال و سيدروح‌ا... خاتمي 76سال داشتند. بنابراين در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان سن و سال تاثيري نداشته است چنانكه طبق آمار منتشره در سطور بالا از كانديداي 31 ساله تا 76 ساله حق حضور در مجلس خبرگان را داشته‌اند و مطرح كردن سن و سال محلي از اعراب ندارد. برخي اعضاي مجلس خبرگان كه در سن كمتر از 40 وارد مجلس خبرگان شدند امروز با توجه به افزايش سن و سالشان خود سدي براي ورود جوانان شده‌اند چنانكه چندي پيش حجت‌الاسلام سيداحمد خاتمي مُسن بودن را يكي از معيارهاي تاييد صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان دانسته و تصريح كرد: «ما تاكيد داريم كه مجلس خبرگان مجلس شيوخ و افراد مُسن است.» البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه آیت‌ا... يزدي روز پنجشنبه در كنار نفي ورود جوانان و سالخوردگان از كار افتاده به مجلس خبرگان اين نكته را هم گفته است كه «اين مجلس جاي كساني است كه بتوانند حق و واقع را درست و بدون گرايش به چپ و راست و شرق و غرب و اعمال نفوذ قدرت‌هاي بيگانه به منصه ظهور بنشانند.» اظهارات يزدي در اين بخش كاملا صحيح و مورد تاييد همگان است و تنها اين سوال را در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كند كه مگر بررسي صلاحيت‌ها از سوي نهادهاي مربوطه براي تشخيص اين مولفه‌ها نيست و همچنين بايد يادآوري شود افرادي خود را براي انتخابات مجلس خبرگان كانديدا مي‌كنند كه از سلامت علمي و اخلاقي خود مطمئن هستند چون در غير اين صورت به فرض حضورشان هم در مجلس خبرگان از اين جمع طرد خواهند شد كه تاكنون مجلس خبرگان شاهد اين اتفاق تلخ نبوده است.

ديدار با مقام معظم رهبري

يزدي روز پنجشنبه هم بسيار مختصر به ديدارش با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: «در اين ملاقات سه نفره ما خدمت رهبري رسيديم؛ معمولا رهبري وقتي كسي خدمت ايشان مي‌روند يكي از مسئولان دفتر حضور دارند اما به حكم قانون در آن جلسه هيچ كسي نبايد جز همين افراد باشند؛ من در حالي به اين جلسه مي‌رفتم كه اضطراب شديدي داشتم و وقتي از آنجا بيرون آمدم آرامش عجيبي يافتم. » هنوز خبري درباره محتواي اين ديدار منتشر نشده است و نمي‌توان گمانه قطعي درباره آن مطرح كرد اما با توجه به نزديك بودن زمان برگزاري انتخابات‌هاي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان مي‌توان اين گمانه را درنظر داشت كه شايد محور اين ديدار برگزاري پرشكوه انتخابات و بررسي صلاحيت‌ها باشد هر چند بايد منتظر ماند تا شايد آيت‌ا... محمديزدي هدف از اين ديدار را بيان كند.

آرمان - مطهره شفيعي

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid