محل تبلیغ شما
خیانتی بزرگ به نام غارت آب

تاریخ خبر: 1394/8/26

خیانتی بزرگ به نام غارت آب

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت: در دولت گذشته بالغ بر 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز از چاه‌های مجاز آب برداشت شد و میلیارد‌ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که می‌توان از آن به خیانتی بزرگ و "غارت منابع آبی کشور" نام برد.

علی‌مراد اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال 1384 تا سال 1392 براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد