محل تبلیغ شما
عبورلودرهاازروی درختان۲۰۰ساله

تاریخ خبر: 1394/7/23

عبورلودرهاازروی درختان۲۰۰ساله

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

خانه تاریخی بنکداریان واقع در منطقه ۴ شهر تبریز اگرچه دارای ارزش معماری است اما هنوز توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت ملی نرسیده است چون مالک با ثبت این اثر موافق نیست. از سوی دیگر شهردار منطقه ۴ دستور داده تا خیابانی فرعی از دل باغ این خانه رد شود درصورتی که می شد برای این خیابان راهی باز کرد که مسیرش از وسط درختان یک خانه باغ تاریخی رد نشود.

دوستداران میراث فرهنگی و محیط زیست دست به کار شده‌اند و اعتراض خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان میراث فرهنگی رسانده اند.

در این میان تنها مالک خانه بنکداریان است که با عبور خیابان از وسط خانه باغش موافق است آن هم خیابانی که قرار است مماس عمارت آن باشد و درختان چندین ساله‌اش  را تخریب کند.

فرزین حق پرست مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی هم مخالفت خود را در نامه‌ای به شهردار منطقه ۴ و استاندار نوشته اما تاکنون جواب متقنی از آنها دریافت نکرده است. او به خبرنگار مهر می گوید: امکان اقدام قانونی را نداریم چون مالک حاضر به ثبت خانه اش نیست و راضی به عبور خیابان از داخل عمارت است. حتی لودرها دیوار باغ را هم تخریب کرده و منتظر ورود به خانه هستند.

وی ادامه می‌دهد: این خیابان و جاده مصوبه کمیسیون ماده ۵ را ندارد درصورتی که اگر کمیسیون برای آن تشکیل می‌شد، ما حتما مخالفت می کردیم. ما به شهردار تذکر داده‌ایم که باید این خیابان مصوبه کمیسیون ماده ۵ را داشته باشد. متاسفانه در دوره سابق ریاست جمهوری، رضایت مالک یک شرط مهم برای ثبت آثار تاریخی اعلام شد. به همین دلیل در این مورد نیز تا مالک راضی نباشد نمی توانیم خانه را ثبت و با تمام قوا دفاع کرد. ما منتظر نظر دادستان نیز هستیم تا جلوی قطع درختان چندین ساله گرفته شود.

حق پرست درباره ثبت اضطراری خانه نیز می‌گوید که مالکیت، شرط رضایت برای ثبت اضطراری است. این خانه مالک خصوصی دارد نه مالک دولتی بنابراین نمی توان آن را ثبت اضطراری کرد.

خانه تاریخی بنکداریان مماس با یک جاده قرار می گیرد. از سوی دیگر درختان کهنسال این خانه با عبور جاده توسط شهرداری منطقه ۴ تبریز قطع می شود. آیا شهرداری می‌تواند جبران شکستن حریم خانه بنکداریان و از بین رفتن درختان ۲۰۰ ساله را کند؟ این سوالی است که دوستداران میراث فرهنگی و پژوهشگران در تبریز هم می پرسند.

توفیق وحیدی آذر یکی از پژوهشگران تبریزی است که به خبرنگار مهر می گوید: شهرداری تبریز برای باز کردن مسیرها و برای جلوگیری از هر مشکلی، معمولا باغ‌ها را با هدف ایجاد خیابان انتخاب می‌کند و با حذف آن‌ها مسیر عبور می‌سازد درحالی که می توانست این خانه را در مسیر عبور قرار نداده و آن را دور بزند!