محل تبلیغ شما
اهمیت آموزش مهارت های اجتماعی

تاریخ خبر: 1394/6/25

اهمیت آموزش مهارت های اجتماعی

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

همه ی ما در اجتماع و در دنیای پیچیده و دشوار امروزی زندگی می‌کنیم که برای موفقیت و پیشرفت در این دنیا و مقابله ی موثر با بسیاری از مشکلات که رو در روی ما قرار می‌گیرند. اکتساب مجموعه‌ای از مهارت‌های اجتماعی امری حیاتی است که مهارت‌های اجتماعی مجموعه ی رفتارهای اکتسابی قابل قبولی هستند که فرد را قادر می‌سازد با دیگران ارتباط موثر داشته و از رفتاری نامطلوب خودداری کنند.
زمانی که از مهارت‌های اجتماعی یاد می‌شود رفتارهای ساده در موقعیت‌ها و عرصه‌های گوناگون اجتماعی مورد نظر است، مانند ریختن زباله در ظرف مخصوص، تمیز کردن زمین بعد از شکسته شدن چیزی، طرز درست به کار بردن وسایل غذاخوری و رعایت آداب غذاخوردن، رعایت آداب لباس پوشیدن در موقعیت‌های گوناگون، آویختن لباس در جای مخصوص، وارد و خارج شدن از کلاس به شیوه ی آرام و بدون ایجاد سرو صدا، صف بستن و رعایت نوبت، رد کردن خواهش دیگران به شکل مودبانه، برخورد سازنده با انتقاد دیگران، استفاده از کلمات مودبانه مانند: لطفاً یا متشکرم، کمک کردن به دیگران و تقاضای کمک از دیگران، سلام دادن و معرفی خود به بزرگسالان و همسالان، قبول شکست در بازی‌های رقابتی و تبریک گفتن بر فرد برنده، عذرخواهی درمواقع ضروری، همکاری با دوستان در انجام کارها و نظایر آن.
اکتساب مهارت‌های اجتماعی یکی از عوامل موثر در رشد و سازگاری اجتماعی به شمار می‌رود. محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل‌های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روان فرد محسوب می‌شود. کسب مهارت‌های اجتماعی کودکان بخشی از فرآیند اجتماعی شدن آنان است و اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، گزینش‌ها و رفتار فرد شکل می‌گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. مهمترین عامل اجتماعی شدن را می‌توان خانواده و نهادهای اجتماعی دیگر مانند مدرسه معرفی کرد که در قالب ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بررسی می‌شوند.
بدون تردید کودکان و نوجوانانی که قواعد و مهارت‌های اجتماعی را به خوبی یاد می‌گیرند و نیز روابط قوی و مستحکمی را با اعضای خانواده و اجتماع برقرار می‌کنند به احتمال زیاد سطح بالایی را از سازگاری اجتماعی از خود بروز خواهند داد. نکته ی دیگر اینکه افرادی که به خوبی مهارت‌های اجتماعی را کسب می‌کنند و از نظر اجتماعی رفتارهای مطلوب تری از خودنشان می‌دهند، دارای مفهوم خود مثبت تری هستند و این موجب می‌شود که محدودیت‌ها و توانایی‌های خودشان را به نحو صحیح‌تری ارزیابی، درک و پذیرش کنند
ابتکار/فانوس جمشیدی زاده/روزنامه نگار و فعال فرهنگی

تگ ها