محل تبلیغ شما
سرانه بیابان در ایران ۲ برابر آمار جهانی

تاریخ خبر: 1394/6/25

سرانه بیابان در ایران ۲ برابر آمار جهانی

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه سرانه بیابان در کشور بیش از ۲ برابر سرانه جهانی است، گفت: در طول برنامه ششم سالانه ۵۰۰ هزار هکتار از کانون های بحرانی، بیابان زدایی می شود.

ناصر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره وضعیت بیابانزایی در کشور گفت: در حال حاضر پدیده گرد و غبار مشکلات جدی برای مردم کشور در مناطق غربی، جنوب غرب و مناطق مرکزی و به ویژه زابل در سیستان و بلوچستان ایجاد کرده که  قسمت عمده منشا این گرد و غبار از بیرون مرزها و کانون های ریزگرد عراق، سوریه، اردن و عربستان است  اما  در کنار آنها کانون ها و چشمه های گرد و غبار در داخل کشور نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات بلند مدت طی برنامه ششم برای کنترل کانون های بیابانی اظهار داشت: ایران ۲.۱ درصد از خشکی های جهان را به خود اختصاص داده و  ۴.۲ درصد پدیده‌های بیابانی فاقد پوشش را در خود جای داده است.

قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه ۶۱ درصد از مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد، تصریح کرد:  ۳۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در وضع بیابانی قرار دارد، که البته  در تقسیم‌بندی‌های اکوسیستمی، ۴۳.۷ میلیون هکتار از اراضی کشور در زمره اکوسیستم های بیابانی است.

به گفته مقدسی، ۲۰ میلیون هکتار از اکوسیستم  بیابانی ایران  تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد که  که از این مقدار ۶.۴ میلیون هکتار در محدوده کانون‌های بحرانی است که در  ۱۸ استان کشور پراکنده است.

وی افزود: برای این ۷ میلیون هکتار کانون های بحرانی بیابان زایی کشور طرح های تفصیلی و مدیریتی تهیه شده و با توجه به منابع اعتباری که در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گیرد، سعی می شود این مناطق کنترل شوند.

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  تأکید کرد: طی برنامه ششم توسعه سالانه  ۵۰۰ هزار هکتار از کانون های بحرانی کشور بیابان زدایی می شود که این میزان نسبت به گذشته جهش بزرگی محسوب می شود.

مقدسی با بیان اینکه سرانه بیابان در کشور ۰.۵ هکتار و در جهان ۰.۲۲ هکتار است یادآور شد: بنابراین سرانه بیابان در کشور بیش از ۲ برابر سرانه جهانی است یعنی بیش از ۲۰ درصد مساحت کشور را اراضی بیابانی تشکیل دهد.

وی با بیان اینکه جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی سرمایه ملی کشور هستند و نباید روند بیابانی شدن پیدا کنند اظهار داشت: سازمان جنگل ها چنانچه کانون های بحرانی جدیدی ایجاد نشود در طی برنامه ششم توسعه بخش عمده ای از کانون های بیابانی کشور را مهار خواهد کرد.

تگ ها