محل تبلیغ شما
تخریب در بروجرد+تصاویر

تاریخ خبر: 1394/6/24

تخریب در بروجرد+تصاویر

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

بتن به یک متری اشیاء تاریخی بروجرد رسید...


خداحافظ قسمتی از تاریخ بروجرد، همان بهتر که زیر خاک بمانی! شاید آیندگان، قدر تو را بهتر بدانند. 

نمی دانم چرا با دیدن این خمره ها و سفال ها عجیب دلم می گیرد. امروز خجالت کشیدم پیش کارگرانی که مشغول بتن ریختن بودن و امروز و فرداست که خمره ها را با پوششی از آهن و سیمان  برای همیشه از انظار مخفی کنند، بنشینم و یک دل سیر گریه کنم.

قدمت خمره ها چند سال است؟ صد سال؟ دویست سال؟ هزار سال؟ دوران هخامنشی؟ نمی دانم، اما به هر حال با دیدن این اشیاء تاریخی غم سراسر وجودم را گرفت.

تا یکی دو روز دیگر این آثار برای همیشه در دل خاک خواهند آرامید؟ آیا آیندگان آنها را خواهند یافت؟ آیا روزی در سالهای آینده دور این اشیاء دوباره سر از خاک برون خواهند آورد؟ و آیا نسل های بعدی به من و هم نسلان من خرده نخواهند گرفت که چرا آثار پیشینیان را به مدت یکی دو هفته از دل خاک بیرون آوردیم و تعدادی از آنها را ویران کردیم و آنگاه دیواری بتنی با سیمان و آهن به قطر چندین متر روی آن پوشانیدیم.

فرهاد داودوندی- بروجردتگ ها

2 0
فرزانه از وطن جدا   1394/6/24 03:24:52

تا وقتی که مردم سکوت کنند؛همین خواهدشد.

2 0
کورش مشیری   1394/6/24 02:26:55

کنون به غیر غم کسی دگر به در نمی زند.نیروئی هزار باره آرزو می کنم تا فریاد فردا.