محل تبلیغ شما
کودک‌فروشی تبدیل به تجارت شده است

تاریخ خبر: 1395/11/3

کودک‌فروشی تبدیل به تجارت شده است

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از رواج معضلی به نام کودک فروشی، گفت: برخی ها کودک فروشی را نوعی تجارت برای خود قلمداد کرده اند که باید با بروز رسانی قوانین حاشیه امن متخلفان را از بین برد تا این این پدیده شوم از میان برداشته شود.

 

بهمن طاهرخانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند بازنگری اساسی است تا جمعیت تحت نظر خود را به صورت جامع زیر پوشش قرار دهد بنابراین ضمن ارزیابی این قانون از چندین وجه، لازم است تا موارد به روز نیز در این قانون گنجانده شود.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کودک فروشی یکی از معضلاتی است که امروزه رواج پیدا کرده و باید بررسی دقیقی انجام شود تا اگر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نقصی وجود داشته باشد با کمک مجلس و بازنگری در این قانون، حمایت هایی برای رفع این آسیب های اجتماعی صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا برای جلوگیری از معضل کودک فروشی راهکارهای قانونی مورد توجه قرار گرفته و بدون شک اگر قوانین کشور جامع و مانع باشد می توان با مقررات تنبیهی و بازدارنده فضا را برای افرادی که اقدام به کودک فروشی می کنند، ناامن کرد.

وی یادآور شد: از سویی دیگر در کنار اعمال قوانین، باید شرایط اقتصادی و مباحث فرهنگی را مورد توجه قرار داد زیرا بخش عمده ای از این معضلات به ضعف مالی افراد باز می گردد، در واقع به جهت فقر معضلاتی همچون کودک فروشی در جامعه شکل می گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی ها کودک فروشی را نوعی تجارت برای خود قلمداد کرده اند که باید با اعمال قوانین جدید و به روز، حاشیه امن متخلفان را از بین برد تا این این پدیده شوم از میان برداشته شود و نگذاریم جامعه از این طریق آسیب ببیند.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid