محل تبلیغ شما
اگر مجلس را تعطیل کنيد روزي چند صد ميليون تومان به مملكت خدمت كرده ايد

تاریخ خبر: 1399/6/26

اگر مجلس را تعطیل کنيد روزي چند صد ميليون تومان به مملكت خدمت كرده ايد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

محمد مهاجری:
يكسال استراحت كنيد تا با تشكيل دولت جديد وظايف وكيل الدوله اي خود را انجام دهيد

به نظر می‌آید نمایندگان مجلس در جاهای دیگر نمی‌توانند کاری انجام دهند و مانند کسانی که از بیکاری جدول حل می کنند، قانون انتخابات را عوض می‌کنند.
مجلس یازدهم با شعار معیشت و مشکلات مردم روی کار آمد، اما کجای قانون انتخابات مشکلات مردم است؟! نمایندگان پاسخ دهند این قانون چه مسئله‌ای از مردم را حل می‌کند؟!
به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم اگر واقعا کار خاصی ندارند چراغ‌های مجلس را خاموش کنند زیرا هم در هزینه‌های مجلس صرفه‌جویی می‌شود و هم یک سالی استراحت می‌کنند تا دولت بعدی که دولت خودشان است، روی کار بیاید و آنجا وظایف وکیل‌الدوله‌ای خود را انجام دهند. در این یک سال اگر واقعا مجلس را تعطیل کنند روزی چند صد میلیون تومان به مملکت خدمت می‌کنند.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است