محل تبلیغ شما
ایران نمیتواندباحزب الله همکاری کند

تاریخ خبر: 1395/6/18

ایران نمیتواندباحزب الله همکاری کند

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

پیامدهای توافق ایران با سازمان مبارزه با منابع مالی تروریسم این است که اگر ایران اطلاعات حساب افرادی خاص را به این سازمان بدهد و اگر گروه‌هایی چون حزب‌الله از نگاه این سازمان تروریستی قلمداد شوند دیگر ایران نمی‌تواند با این گروه‌ها همکاری کار کند.

لینک فیلم

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid