محل تبلیغ شما
بازسازی سوریه «وظیفه شرعی» و «مصالح ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی سوریه از سوی جمهوری اسلامی در حال ارسال

تاریخ خبر: 1399/7/14

بازسازی سوریه «وظیفه شرعی» و «مصالح ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی سوریه از سوی جمهوری اسلامی در حال ارسال

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

بازسازی سوریه و عراق "وظیفه شرعی" ماست، آمادگی بیشتری هم برای حضور در این دو کشور داریم

 حمید زادبوم معاون وزیر صمت در گفت‌و‌گو با العالم به مشارکت ایران در بازسازی سوریه و عراق اشاره کرد و تاکید کرد که این مشارکت به درخواست خود این کشورها صورت گرفته است.

 وی گفت: «شرکت‌های خدمات فنی مهندسی ایران در حال حاضر در عراق و سوریه حضور دارند و آمادگی حضور بیشتر را نیز دارا هستند و مصالح ساختمانی مورد نیاز این بازسازی از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال ارسال می باشد.»

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک به بازسازی کشورهایی مثل سوریه و عراق را "یک وظیفه شرعی" دانست و گفت: «ایران آمادگی این بازسازی را دارد و کشورهایی که نیاز به بازسازی، راه سازی و سد سازی و دریافت خدمات از ایران دارند ما این پتانسیل را داریم و قادر به کمک هستیم.»

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است