محل تبلیغ شما
مشارکت تک رقمی در مرحله دوم انتخابات مجلس!

تاریخ خبر: 1399/6/25

مشارکت تک رقمی در مرحله دوم انتخابات مجلس!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

در مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم ۴ حوزه از ۱۰حوزه‌ای که در آنها انتخابات برگزار شد، مشارکتی زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی داشته است.

در حالی‌ که متوسط مشارکت در این ۱۰ حوزه انتخابیه برای دور اول انتخابات حدود ۴۶ درصد بوده این رقم برای دور دوم انتخابات در جمعه گذشته به حدود ۱۹ درصد رسیده است.

روزنامه ایران در گزارشی نوشته که در مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم "۴ حوزه از ۱۰حوزه‌ای که در آنها انتخابات برگزار شد، مشارکتی زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی" داشته است.

در حالی‌ که متوسط مشارکت در این ۱۰ حوزه انتخابیه برای دور اول انتخابات حدود ۴۶ درصد بوده این رقم برای دور دوم انتخابات در جمعه گذشته به حدود ۱۹ درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش آمده است: "نکته دیگر این است که هیچ‌کدام از افراد پیروز در دور دوم انتخابات موفق نشده‌اند که به مرز ۳۶ درصد رأی کل افراد حایز شرایط برای رأی دادن برسند".

به نوشته روزنامه ایران "همچنین در این دور از انتخابات در دو حوزه کرمانشاه و سمیرم فرد پیروز نتوانسته در رقابت با رقیب خود به سقف ۵۰ درصد آرای مأخوذه برسد که دلیل این اتفاق هم بالا بودن آمار آرای باطله در این دو حوزه است".

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است