محل تبلیغ شما
همایش علمی کورش بزرگ

تاریخ خبر: 1395/6/25

همایش علمی کورش بزرگ

بیش از یک دهه است که هفتم آبان‌ماه برای گروهی از ایرانیان تبدیل به روزی برای بزرگداشت کورش بزرگ شده است، که نمودِ آن گرد هم آمدن در پاسارگاد ــ آرامگاه آن شخصیت تاریخی ــ است. شاید یادداشت‌های کوتاه دکتر انوشیروان کیهانی‌زاده درباره‌ی روزشمار تاریخ، که بخش‌های باستانی آن بیشتر ترجمه‌هایی از شبکه‌ی تلویزیونی تاریخ آمریکاست،

آغازگر این توجه بوده باشد که سپس با ماجرای ساختِ سد سیوند و جنبش ملی اعتراض به آبگیری آن گره خورد و همگانی شد.

در تاریخ آمده: سپاهیان کورش بزرگ، به رهبری اوگبارو، در روز شانزدهم ماه تشریتو از هفدهمین سال سلطنت نبونید بدون جنگ وارد بابل شدند؛ روزی که پژوهشگران آن را با دوازدهم اکتبر سال 539 پ.م. برابر دانسته‌اند.* اسناد بابلی آورده‌اند که هفده روز بعد، در سومین روز از ماه آراهسمنو (29 اکتبر یا هفتم/ هشتم آبان‌ماه)، خودِ کوروش به بابل وارد شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت: روزی که نقطه‌ی عطفی در تاریخ است؛ نه تنها با پیوستن بابل به سرزمین‌های از پیش فتح‌شده تلاش برای متحد کردن اقوام در یک قلمرو سیاسی، برای نخستین‌بار، به بار نشست و جورچینِ (پازل) شکل‌گیریِ ایران ــ به عنوان نخستین کشور تاریخ ــ کامل شد، بلکه سیاست و حقوق نیز ــ با روندی که کورش پی گرفته بود ــ کاملاً دگرگون گشتند.

از همین رو بود که انجمن افراز، هنگامی که تصمیم گرفت تا بزرگداشتی علمی را برای این شخصیتِ تاریخی و برجسته‌ی کشورمان برپا کند روزی نزدیک به این روز را در تقویم کاری‌اش گنجاند؛ چرا که جدا از درستی یا نادرستی این روز نیازمند ویژه کردنِ زمانی نمادین برای چنین کاری هستیم، هم‌چنان‌که روزهای بزرگداشت برخی شخصیت‌های ادبی کشورمان که در روزشمارها ثبت شده زمان‌هایی نمادین است. در این رابطه، به بزرگواران و همراهان پیشنهاد می‌کنیم که در نظرخواهی ما برای ثبت این روز شرکت نمایند. امید که با یاری همه‌ی ایرانیانی که با تاریخِ سرزمینی خویش آشنا هستند و به آن اهمیت می‌دهند بتوانیم این همایش را به انجامی نیکو برسانیم. 

علیرضا افشاری
دبیر اجرایی همایش کورش بزرگ