محل تبلیغ شما
اعتراض روزنامه جمهوری اسلامی به صداوسیما

تاریخ خبر: 1399/6/23

اعتراض روزنامه جمهوری اسلامی به صداوسیما

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

❗️درحالي که بسياري از شخصيت‌هاي کشور در رسانه ملي مورد اتهام قرار گرفتند و به آنها فرصت جواب داده نشد و برخي از آنها به ديار باقي شتافتند، اما عده‌ای دیگر که هيچ مسئوليتي در کشور ندارند به راحتي پاسخ‌هاي آنها به منتقدان از صداوسيما پخش مي‌شود. 

❗️اخيراً خانه گران‌قیمت يکي از وعاظ تهران در فضاي مجازي سروصداي زيادي به پا کرده است و اين شخص در کليپي به اين انتقادات پاسخ داده است.

❗️جالب اينجا است که بخشي از اين کليپ از بخش‌هاي خبري صداوسيما پخش شد. سؤال اینست که چرا برخي به راحتي از رسانه ملي استفاده مي‌کنند و برخي ديگر اجازه اين استفاده را ندارند؟ 

❗️عدالت کي مي‌خواهد بر رسانه ملي حاکم شود؟ مسئولين رسانه ملي چه زماني به اين نتيجه خواهند رسيد که صداوسيما مربوط به همه مردم است نه فقط يک عده خاص؟

روزنامه جمهوری اسلامی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است