محل تبلیغ شما
میل جنسی دولت روحانی باتجاوزبیشترمیشود!

تاریخ خبر: 1395/6/18

میل جنسی دولت روحانی باتجاوزبیشترمیشود!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

احمد رهدار، شاگرد آیت الله مصباح یزدی گفته دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی گرفتار نوعی «مازوخیسم سیاسی» شده است.

به گزارش انصاف نیوز، سایت تابناک نوشته که آقای رهدار در یک سخنرانی گفته است: «در حالی که طرف فرادست فشار‌ها و تحریم‌های بیشتری پیاده می‌کند، میل به اعتدال، گفتگو و مذاکره در طرف فرودست یعنی دولت ما بیشتر و شدیدتر» شده است.

وی این رفتار دولت را ««مازوخیسم سیاسی» دانسته و گفته «در یک رابطه جنسی، شخص فرودست در حالی که همواره و به صورت روز افزون مورد تجاوز خشن‌تر شخص فرادست قرار می گیرد، به همین میزان میل به عمل جنسی در او بیشتر می‌شود.»

این شاگرد آیت الله مصباح یزدی با انتقاد از سیاست خارجی دولت یازدهم نیز گفته که «اعتدال یک طرفه» در عرصه‌های بین‌المللی «محکوم به شکست است.»

وی افزوده «دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی عملکرد ضعیفی دارد و استفاده دولت از واژه اعتدال در حوزه سیاست خارجی رویکرد صحیحی نیست.»

رهدار اضافه کرده «اعتدال در سیاست خارجی زمانی جواب می‌دهد که طرف شما هم اراده‌ای برای اعتدال داشته باشد.»

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid