محل تبلیغ شما
آب دریا را به مرکز ایران منتقل می کنیم!

تاریخ خبر: 1399/4/28

آب دریا را به مرکز ایران منتقل می کنیم!

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

رییس جمهوری با اشاره به بهره مندی ۹.۹۹ درصد جمعیت شهری از آب شرب بهداشتی گفت: در آغاز پیروزی انقلاب ۲۷ تصفیه خانه در کشور داشتیم و با اقداماتی که تا پایان سال صورت میگیرد ۱۶۷ تصفیه خانه خواهیم داشت؛ یعنی تصفیه خانه های کشور بیش از ۶ برابر نسبت به قبل انقلاب است
. به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در چهاردهمین هفته از افتتاح پروژه های مهم ملی در حوزههای مختلف با شعار »تدبیر و امید برای جهش تولید«، تاکید کرد که افتتاح این پروژه های مهم در سراسر کشور و مهمتر از همه طراحی و اجرای آنها به دست دانشمندان و متخصصان ایرانی، افتخاری بزرگ برای همه ایرانیان است.

حسن روحانی روز پنجشنبه ضمن دستور آغاز بهره برداری رسمی از ۱۸ پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان، اظهارداشت: با وجود همه تحریمها و فشارهای دشمنان، هم اکنون حدود ۹۰ درصد امور طراحی و اجرای پروژه های مهم صنعت پیچیده برق به وسیله متخصصان توانمند ایرانی انجام می گیرد که باید به سمت خودکفایی کامل در این صنعت پیش برویم. روحانی با اشاره به نقش مهم و راهبردی استان هرمزگان در کشور و از همه مهمتر مردم بسیار خوب و وفادار و مرزدار این استان گفت که جاسک به زودی به یک بندر بسیار مهم صادراتی نفت ما تبدیل میشود و بنابراین جایگاه این استان روز به روز رفیعتر و مهمتر خواهد شد. رییس جمهوری با قدردانی از همه دست اندرکاران وزارت نیرو، سرمایه گذاران و کارآفرینان در بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به دولت، عمومی غیردولتی، کارگران، مهندسین، طراحان و همه آنانی که در عرصه خودکفایی کشور می کوشند، گفت: امروز با تالش این عزیزان در بخشهای مختلف کشور از جمله در بخش های تصفیه آب و رساندن آب به روستاها، بخش فاضالب، نیروگاهها و آب شیرینکن ِ ها، کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است.

روحانی اظهارداشت: در ابتدای انقالب اسالمی تنها ۷۴ درصد جمعیت شهرها از آب بهداشتی برخوردار بودند که این رقم اکنون به ۹.۹۹ درصد رسیده و در حوزه تصفیه خانه ها نیز از ۲۷ مورد با محاسبه اقداماتی که تا پایان امسال میشود، به ۱۶۷ تصفیه خانه خواهیم رسید که این رقم یک افزایش شش برابری را نشان می دهد. رییس جمهوری به توسعه بخش ساخت تصفیه خانه های فاضالب در کشور اشاره کرد و گفت: در آغاز انقالب اسالمی فقط ۴ تصفیه خانه فاضالب در کشور بود که این رقم با یک افزایش ۶۳ برابری، تا پایان امسال به ۲۵۵ تصفیه خانه فاضالب خواهد رسید. روحانی افزود: آنهایی که میگویند انقالب چه کار کرده، انقالب اسالمی فقط در بخش تصفیه فاضالب نسبت به قبل از انقالب ۶۳ برابر تالش کرده و ما دست همه مهندسین و کارگران را میبوسیم.

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت بهره گیری بهینه از همه منابع آبی کشور از جمله آب دریاها گفت: امروز حدود ۲۶ میلیارد متر مکعب آب دریاها بدون نمک زدایی در اختیار استانهای ساحلی قرار میگیرد و همزمان برای استانهای ساحلی بیش از ۴.۴ میلیارد مترمکعب آب نیز جهت شیرین سازی در نظر گرفته شده که با فرایند شیرین سازی این رقم به ۴.۱ میلیارد متر مکعب می رسد. حسن روحانی با تاکید بر اینکه باید از آب دریا در چارچوب محیط زیست استفاده کنیم، افزود: برای تامین آب مورد نیاز استانهای غیرساحلی همانند خراسان جنوبی، کرمان، یزد، سمنان و حتی خراسان رضوی هم ۷.۳ میلیارد مترمکعب آب در نظر گرفته شده که این رقم هم بعد از فرایند شیرین سازی به ۳.۱ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.

 رییس جمهوری سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه شیرین سازی و انتقال آب دریاها به بخش های مورد نیاز در کشور را ضروری خواند و گفت که با این اقدام سرمایه گذاران به اصل سرمایه خود و سود حاصل از آن دست خواهند یافت. حسن روحانی اظهارداشت: هم اکنون ۶۱ آب شیرین کن در کشور فعال است که ۳۶ مورد آن در استان هرمزگان است و در این میان ۹ مورد از ۲۴ آب شیرین کن در حال تاسیس نیز به این استان اختصاص دارد.رییس جمهوری با اشاره به اهمیت نقش آب و برق در توسعه و عمران کشور گفت: به این ترتیب در مجموع بزودی ۸۵ آب شیرین کن در کشور فعال خواهد بود که ۵۴ مورد آن در دولت تدبیر و امید به ثمر نشسته یعنی از ۴۸۵هزار متر مکعب آبی که از آب شیرین کن ها تا پایان سال بدست خواهد آمد، ۳۳۰ هزار مترمکعب آن، به دولت یازدهم و دوازدهم مربوط میشود.

حسن روحانی همچنین با بیان اینکه مردم با فرهنگ با صرفه جویی در مصرف آب و برق ما را یاری کنند، گفت: در این شرایط خاصی که با شیوع بیماری کرونا ایجاد شده، تامین آب و برق اهمیت بیشتری یافته است و مردم با فرهنگ بلند خود الزم است با مصرف بهینه، وزارت نیرو را در این عرصه یاری و کمک کنند. رییس جمهوری همچنین رساندن آب به منطقه محروم بشاگرد را خبری خوب برای همگان دانست. در این مراسم، واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات، سامانه نمکزدایی )آب شیرینکن( بندرعباس، طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد، ۱۴ پروژه انتقال و توزیع نیروی برق در سطح استان هرمزگان و ۲ طرح تامین آب کشاورزی و شهرک صنعتی در شهرستان میناب، با دستور رئیس جمهور در استان هرمزگان به بهرهبرداری رسید. اجرای این پروژه ها با سرمایه گذاری ۲هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان انجام شده و زمینه اشتغال ۵ هزار نفر را فراهم کرده است.

ابرار

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است