محل تبلیغ شما
جشن تیرگان؛گفتاری از :گیتی پورفاضل،خدیجه گلین مقدم،میرمهرداد میرسنجری،رامین پرهام،امیر پریزاد

تاریخ خبر: 1399/4/12

جشن تیرگان؛گفتاری از :گیتی پورفاضل،خدیجه گلین مقدم،میرمهرداد میرسنجری،رامین پرهام،امیر پریزاد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

به مناسبت جشن تیرگان :

 گیتی پورفاضل:

جشن تیرگان از جشن های بزرگ ایران پس از نوروز و مهرگان و سده است .

جشن های ایرانی با گوهره هستی در آمیخته ودرجان این مردم نشسته اند ؛ ستاره تیشتر اختر باران است ونمار تَرسالی ؛ نباریدن باران در دل باغبانان و کشتکاران هراس می کارد زیرا ایران سرزمین نیمه خشک است از این روی ستاره تیشتر پیوسته بادیواَپوش که دیوخشکسالیست در پیکار می باشد .

داریوش_بزرگ در نوشته ای که ازخودبه جای گذاشته از اهورامزدا درخواست می کند تا این سرزمین را از دروغ و دشمن و خشک سالی درامان نگهدارد .

 

 خدیجه گلین مقدم:

در ایران باستان برخلاف اکنون، همواره به دنبال بهانه‌‌ای بودند تا  جشن و شادی برپا کنند. آنها دریافته بودند که با نشاط بخشی به جامعه بهتر می‌توان فرهنگ‌های مطلوب را ساخت. جشن‌هایی مانند نوروز، مهرگان، سده، خزان، سوری، آبانگاه (پاسداشت آب و باران) و غیره از جمله جشن هایی هستند که طی هزاره‌ها برجای مانده است.

 جشن تیرگان نیز از جمله جشن های باستانی‌ست که برای پاسداشت آب در سیزدهم تیرماه برپا می‌شد. این جشن اغلب در طبیعت و در کنار چشمه‌ها و رودها انجام می‌گرفت. گویا پیشینیان ما دریافته بودند که ارزش آب در کشوری به مانند ایران که کم آب است لازم بود از این رو با برگزاری جشن و شادی  فرهنگ احترام به آب را در مردم نهادینه می‌کردند. شاید یکی از عللی که ایرانِ کم آب توانست هزاره‌ها دوام بیاورد و تمدن‌ بزرگی را بنیاد نهد همین نگاه مثبت به موضوع آب بوده است.

 

 میرمهرداد میرسنجری:

آیین ناسیونالیستی و محیط زیستی «تیرگان»

جشن‌ها و آیین‌های فرهنگی ایران‌زمین، از جمله تیرگان، با فرهنگ پاسداشت طبیعت و حفاظت محیط زیست ایرانیان نیز گره خورده است.

سه نماد ارزشمند تاریخی و محیط زیستی تیرگان:

۱- آرش، نماد حماسی ازجان‌گذشتگی وازخودگذشتگی وپرتاب تیرمنجربه پاره پاره شدن بدنش درراه ایران،برای تعیین بیشینه گستره قلمرو ایران درمرزهایش با توران

۲- دماوند، این بلند ترین چکاد فلات ایران و آسیای غربی و خاورمیانه، یادگار حماسه فداکارانه و جانفشانی آرش کمان‌گیر و نیز خاستگاه پیروزی کاوه_آهنگر بر اژی_دهاک و برتخت نشاندن فریدون_شاه_پیشدادی

۳-  آبریزگان، آب‌_پاشان یا سرشوران، اشتهار جشن تیرگان،‌ به خجستگی ایزد باران و ترسالی و برکت و خجستگی این روز برای ایرانیان

 

بنابراین زیبنده است افزون بر اقدام عملی برای ثبت روز سیزدهم تیرماه و «آیین تیرگان» به عنوان میراث جهانی ایران در یونسکو و همزمان با روز_ملی_دماوند، تیرگان، به طور رسمی به عنوان روز ملی یکپارچگی_سرزمینی_و_غیر_قابل_تجزیه_بودن_ایران نیز مصوب شود و همه ساله به طور رسمی پاس داشته شود.

 

 رامین پرهام

سرزمين مهر ما، خاك كين شده. خورشيد ما، قمري از اقمار تباهي در منظومه انحطاط؛ گاهشمار ما، سالنامه بزرگداشت هستي و جشن و زيبايي، تقويم تقدس مرگ و سوگ و زشتي شده. تيرگان ما، ذوالقعده؛ آيين آريايي ما، رسم و رسوم اغیار؛ گويي وارونگي ارزشي در كشور ما عادي شده.

خيزشي بايد. بودن و شدني از جنسي دگر. از جنس مهرگان و از جنس تيرگان. از جنس آبان. از تيره نوروز و از تبار ايران. خيزشي بايد.

 امیر پریزاد:

جشن تیرگان؛

 

با نام آرش کمانگیر و جان فدا کردن او برای مرزهای میهن گره خورده است.

جشن تیرگان از بزرگترین جشن‌های ایران‌_باستان در ستایش و گرا‌میداشت «تیشتَر/ تیر» ستاره باران‌آور در باورهای مردمی، و درخشان‌ترین ستاره آسمان که در نیمه دوم سال و هم‌زمان با افزایش بارندگی‌ها در آسمان سرِ شبی دیده می‌شود. این جشن در کنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب‌پاشی و آرزوی بارش باران در سالِ پیشِ رو همراه بوده و گل بنفشه نماد جشن تیرگان است.

آب پاشان اساسی ترین آیین جشن تیرگان است که در سیزدهم تیر برگزار می شود.

درآغاز جشن پس ازخوردن شیرینی،بندی به نام"تیر و باد"که از ۷ ریسمان به ۷ رنگ گوناگون بافته شده است به دست می بندندو پس از ۹ روز این بندرا باز کرده ودرجای بلندی مانند پشت بام به بادمی سپارند تا آرزوهاوخواسته هایشان راهمچو پیام رسان به همراه ببرداین جشن نشانگر احترام ایرانیان باستان به آب و محیط زیست

همچنان است نشانی از سیستم آبیاری و آبخوان_داری در مجموعه تخت_جمشید و قنات در شهرهای کویری همچون یزد و کاشان که شوربختانه قنات نیز مانند "ثبت جهانی شهر یزد" درحال خارج شدن از برند جهانی ست.