محل تبلیغ شما
وزیر بهداشت: یک میلیارد یورو صندوق ذخیره ارزی چه شد؟

تاریخ خبر: 1399/2/16

وزیر بهداشت: یک میلیارد یورو صندوق ذخیره ارزی چه شد؟

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

سعید نمکی وزیر بهداشت در حساب توییتر خود نوشت:
به لطف خدا و با جان‌فشانی همکارانم درمبارزه با کرونا از قدرتمندترین کشور‌ها جلو افتادیم، اما
در مضیقه مالی و در مقایسه با آن‌ها که میلیارد‌ها دلار هزینه کردند، (همکارانم) با حال خراب می‌پرسند حداقل یک میلیارد یورو صندوق (ذخیره ارزی) چه شد؟

خبرش خراب‌تر کرد جراحت جدایی / چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی.

انتخاب

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است