محل تبلیغ شما
رای مردم چه معنایی دارد

تاریخ خبر: 1396/4/21

رای مردم چه معنایی دارد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

از فروردین 58 یعنی رفراندوم قانون اساسی تا امروز که نزدیک دو ماه از گزینش رییس‌جمهور دوازدهم می‌گذرد، به عبارتی در عرض 38 سال، ایران در برگزاری «انتخابات» در سکوی اول جهان ایستاده است که در راستای تعریف تئوری دموکراسی به طور قطع رویدادی مبارک و مهم به حساب می‌آید.
 

«انتخابات» در ایران نه‌تنها به‌عنوان یک حق شهروندی بر پایه متداول دموکراسی از سوی دست‌اندرکاران اداره کشور مطرح و تبلیغ و تشویق می‌شود بلکه در ایران «پای صندوق رای رفتن» ار منظر ایدئولوژیکی هم از جمله وظایف شهروندان به حساب می‌آید.بی‌تردید گذر از صندوق رای در جهان امروز بدون توجه به ماهیت حکومت‌ها ابزاری برای توجیه دموکراتیک و مشروع بودن به حساب می‌آید.نگاه دو‌گانه به انتخابات، یعنی دموکراتیزه کردن حکومت و ایجاد مشروعیت از طریق صندوق رای در کل جهان، بار دیگر پارادوکس قدیمی «ملت- دولت» و «دولت- حکومت» را مطرح کرده است. هنگامی که بحث «ملت- دولت» در میان باشد، بدون تردید با تامین حاکمیت ملی، منافع ملی هم تامین می‌شود؛ شرایطی که می‌توان با اتکا به آن نسبت به اثرگذاری صندوق رای در سرنوشت مردم امیدوار بود در صورتی که اگر گذر از صندوق رای، تئوری «دولت-حکومت» را نمایندگی کند، صندوق رای به نوعی به رفت‌وآمد دولت‌ها برای ماندگاری «حاکمیت» بدل می‌شود.

از دوره ماکیاولی تا قرون 16 و 17 میلادی که رفته‌رفته نقش افراد در تعیین سرنوشت مردم جای خود را به نهادهای حکومتی داد تا انقلاب 1789 فرانسه که نوع تازه‌ای از حاکمیت اقلیت بر اکثریت را پایه گذاشت تا امروز که صندوق رای دست‌کم از نظر تئوری به‌عنوان ابزار اعمال دموکراسی شناخته می‌شود همچنان پارادوکس «مردم- دولت» و «دولت- حاکمیت» حتی در کشورهای غربی که داعیه دموکراسی دارند، نشانه و آثار خود را نشان می‌دهد.در کشور ما و در 29 اردیبهشت 96، انتخاباتی برگزار شد که با وجود برخی اعتراض‌ها از سوی بازنده و برنده، از سوی شورای نگهبان تایید و قرار شد دولت دوازدهم امور مملکت را در دست گیرد.

بر اساس انتخاباتی که نامزدها و مشروعیت آن از سوی نهادی به نام شورای نگهبان تایید شده، رییس‌جمهوری قرار است کشور را اداره کند که بر اساس «دموکراسی صندوق رای» اکثریت آنها با درصد بالا را به دست آورده است در حالی که با گذشت حدود دو ماه، حاصل برآمده از صندوق رای به نظر نمی‌رسد که تئوری «ملت- دولت» را نمایندگی کند. در حال حاضر بحث معایب و محاسن هیچ‌کدام از دو نوع تئوری مطرح نیست اما بدون تردید کارنامه رییس‌جمهور فاقد قدرت که حتی در انتخاب وزرایش هم باید از هفت‌خوان بگذرد و در داخل کشور هم از حمایت نهادهای اثرگذار محروم باشد برای ملک و ملت کارساز نخواهد بود.تجربه تاریخی نشان می‌دهد بدون کشور و بدون مردم، هیچ تئوری سیاسی و حکومتی در تاریخ معنا پیدا نخواهد کرد. پس به رای مردم احترام بگذارید.

مسعود سلیمی - جهان صنعت

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid