محل تبلیغ شما
چه منطق و حسابی پشت اين سياست است؟

تاریخ خبر: 1395/9/4

چه منطق و حسابی پشت اين سياست است؟

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

سوال اصلي در رابطه ما با امريكا اين نيست كه چه كسي رئيس جمهور آن كشور است؟ مهم اين سوال است كه چه منطق و حسابي پشت اين سياست است كه ما بايد سرسخت ترين دشمن آمريكا باشيم ؟ هزينه اين دشمني براي ما چقدر است؟ آيا اقتصاد ما توان پرداخت هزينه اين جنگ سرد با آمريكا را دارد؟ اين جنگ تا زمانی بايد ادامه پيدا كند؟ چون هيچ چشم انداز واقعی به غير از آرزوی ما براي فروپاشي آمريكا ديده نميشود. آيا اولويت هاي مهمتر از مبارزه با آمريكا  براي ما وجود ندارد؟ آیا هر كشوري كه با امريكا مبارزه نكند، الزاما بايد سلطه امريكا را بپذيرد؟

و اگر جواب سوال قبلي مثبت است، يعني همه دنيا بجز دو سه كشور  مابقي  نوكر امريكا هستند؟!  آيا چين ، روسيه، هند ، برزيل، فرانسه، مالزي و... از مستعمرات آمريكا هستند؟ يا مبارزه بي امان يا  پذيرش سلطه  امريكا !؟ راه سومي وجود ندارد؟!  اگر ما دست از مبارزه با امريكا برداريم شرف و استقلال ملت بر باد ميرود؟! و اینکه چرا جور مبارزه با استكبار جهاني  فقط بايد بر دوش ما باشد ؟ چرا در اين مبارزه مقدس هيچ دولتي بجز دولت منزوي كره شمالي و دولت درگير جنگ داخلي سوريه  و ونزئلا با  آن اقتصاد در حال فروپاشي ، با ما همراه نيست؟

اگر دولت ها با ما نيستند ، اما در عوض ملتها با دل و جان با ما هستند. آنطور كه ما ادعا ميكنيم، چرا اين ملتها در طول ٣٧ سال  مبارزه ما با امريكا قدمي عملي  براي همراهي با ما برنداشته اند؟ ارزش همراهي ملت ها با ما بدون برداشتن يك قدم در همراهي با ما در اين سالهاي طولانی چقدر است؟ و آيا همان طور كه امريكا  نيازمند دشمن است ما هم نيازمند دشمن هستيم؟ اگر چنين است چرا  دشمني هم قد خودمان انتخاب نميكنيم كه ضررش اينقدر هنگفت نباشد؟

نگارنده نه مرعوب قدرت آمريكاست و نه فريب خورده آن است، و نه منكر ضرورت  وظيفه انساني مبارزه با بي عدالتي و ستمگري است، اما اعتقاد دارد ، حل مشكلات مهم كشور مثل ركود اقتصادي ، بيكاری ، فساد مالی ، آسيب های اجتماعی، نا كارآمدی و... در كشوری كه طول و عرض و ارتفاع  آن در اختيار ماست به مراتب آسان تر از مبارزه ما با بزرگترين قدرت نظامي ، اقتصادی ، سياسی و تكنولوژی دنياست.

بنابراين بهتر نيست، ما با صرف منابع و توان محدود خود برای انجام كارهای آسان تر و ضروری تر مثل حل مشكلات داخلی ،  كه همه عوامل آن در اختيار و كنترل ماست، لياقت و توان خود را برای انجام كارهای سخت تر مثل مبارزه با آمريكا به دنيا ثابت كنيم.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid