محل تبلیغ شما
بخشی از مقالات دکتر کاووس سیدامامی

تاریخ خبر: 1396/11/22

بخشی از مقالات دکتر کاووس سیدامامی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

بخشی از مقالات زنده یاد دکتر کاووس سیدامامی:

جای خالی پژوهش‌های تجربی در علوم سیاسی ایران

پارادوکس هاي آموزش روش شناسي علم سياست در ايران؛ برخي راهكارهاي عمل گرايانه

مقدس و عرفی، کندوکاوی در جوامع مذهبی و غیرمذهبی جهان

جامعه‏ مصرفی و رشد کیش‏های محافظه‏ کار

پساتوافق و سیاست

هویت های قومی از کجا بر می خیزند؟ مروری بر نظریه های اصلی

ادراک گروه هاي قومي از تصاوير رسانه اي خود

رزومه ی دکتر سیدامامی

 

 

در عرصه پژوهش هاي علوم سياسي درايران کمبود مطالعات تجربي به روشني مشاهده مي شود، به ويژه اگر با رشته هاي ديگري از علوم اجتماعي مثل جامعه شناسي، روان شناسي، و علوم تربيتي مقايسه شود. بخش عمده مقاله هايي که درارتباط با اين رشته نوشته مي شوند برآمده از يافته هاي پژوهش هاي تجربي )نويسنده گان) نيستند و صرفا در حد محدودي به داده هاي موجود تکيه مي زنند. پژوهش هاي کتابخانه اي و، در حدي به مراتب کمتر، سندپژوهي روش اصلي گرد آوري اطلاعات براي تدوين مقاله هاي علمي دراين رشته به شمار مي روند. با وجود آن که در چند سال گذشته به سبب تاکيد نشريات علمي_ پژوهشي بر مطالعات تجربي بر شمار مقالات حاصل از يافته هاي پژوهشي افزوده شده است، هنوز تحرک کافي درزمينه کارهاي پژوهشي تجربي در ميان پژهشگران علم سياست در ايران مشاهده نمي شود. بيشترين پژوهش هاي تجربي درحوزه علوم سياسي در قالب طرح هاي پژوهشي عمدتا کمي/ آماري که حمايت هاي مالي به دست آورده اند صورت مي گيرند. اما حتي داده هاي اين گونه پژوهش ها کمتر دراختيار پژوهشگران ديگر قرار مي گيرند و معمولا به عنوان خصوصي يا محرمانه به بايگاني سپرده مي شوند. مهمترين پيامد چنين وضعيتي در حوزه پژوهش هاي علوم سياسي فقر اطلاعات پژوهشي براي تحليل هاي ثانويه و انباشت محدود دانش درباره رفتارهاي انواع بازيگران سياسي، اعم از بازيگران فردي و نهادي، است. نويسنده دراين مقاله تلاش خواهد کرد تا علل و عوامل نازل بودن ميزان پژوهش هاي تجربي علوم سياسي در کشور را به بحث بگذارد و استدلال کند که علاوه بر عوامل ساختاري و نهادي مثل نبود حمايتهاي مالي کافي ازسوي نهادهاي علمي و دانشگاهي و دشواري هاي گردآوري داده هاي تجربي در محيط ايران، بخشي از کم توجهي شايع به اين گونه پژوهش ها از تصورات نادرستي که درباره روش هاي تجربي و لوازم آن وجود دارد ناشي مي شود، و مي توان با دگرگوني در نگرش ها، به ويژه به شکاف ميان روش هاي کمي و کيفي، اسباب گسترش پژوهش هاي تجربي را فراهم ساخت.

فایل پی دی اف

 

پارادوکس هاي آموزش روش شناسي علم سياست در ايران؛ برخي راهكارهاي عمل گرايانه

 

مدرسان دروس روش شناسي در رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل در فضاي خاص فرهنگي و آموزشي جامعه ايران با چند معضل روبه رو هستند و بر اساس برداشتي که خود از اولويت هاي انتقال دانش روش شناختي به دانشجويان دارند، معمولا به نفع اين يا آن جنبه از دوگانه هاي پيش رو تصميم گيري مي کنند. مهم ترين معضل هاي مورد بحث در اين تحقيق عبارت اند از: يك. تاکيد بر چگونگي شناخت ما از دنياي سياست (معرفت شناسي) در برابر آموزش فنون متداول تحقيق؛ دو. تدريس نظري مباحث روش شناختي در برابر آموزش حين کار در جريان اجراي طرح هاي پژوهشي؛ سه. تاکيد حداکثري بر روشمندي و ساختار روشمند مقاله هاي پژوهشي در برابر تلاش براي ارايه محتواي مفيد و چهار. تاکيد بر اصول ثابت روش شناختي در برابر آشنا کردن دانشجويان با تنوع روش شناختي. واحدهاي محدودي که در برنامه درسي رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل به دروس روش شناسي اختصاص يافته، مزيد بر علت شده و حاصل دانشجوياني است که مراحل نهايي دوره آموزشي خود را طي مي کنند، اما درباره مباحث روش شناختي و نحوه کاربرد روش هاي گوناگون در ابهام و سردرگمي به سر مي برند. در اين تحقيق اين پرسش در دستور کار قرار خواهد داشت که در واکنش به معضلات پيش گفته در آموزش روش تحقيق در نظام دانشگاهي ايران معمولا چه رهيافت هايي توسط مدرسان دروس روش شناسي اتخاذ مي شود و چطور مي توان، با ارايه برخي پيشنهادهاي عمل گرايانه، رهيافت هاي مذکور را بهبود بخشيد. مصاحبه با دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکتري رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل و غور در ساختار دروس روش تحقيق در اصلي ترين مراکز تدريس رشته هاي مذکور در شهر تهران، روش هاي اصلي براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در اين پژوهش بوده است.

 

مقدس و عرفی، کندوکاوی در جوامع مذهبی و غیرمذهبی جهان

 

روز هفتم بهمن 88، گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی دین انجمن جامعه‌شناسی ایران، در میان سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب، نشستی را به تحلیل کتاب "مقدس و عرفی، کندوکاوی در جوامع مذهبی و غیرمذهبی جهان"اختصاص داد. در این جلسه دکتر سیدکاووس سیدامامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق، به تحلیل و بررسی این کتاب پرداخت. آن‌چه در ادامه می‌خوانید گزارشی است از این نشست.

دکتر سیدکاووس سیدامامی در ابتدا توضیحاتی در مورد نویسندگان کتاب ارائه کرد. وی گفت: رونالد اینگلهارت، استاد دانشگاه میشیگان و از مدیران اصلی پیمایش‌هایی با عنوان پیمایش ارزش‌های جهانی است که از سال 1999 تا 2001 انجام شده‌اند. علایق پژوهشی وی، سیاست و حکومت تطبیقی، توسعه سیاسی و روان‌شناسی سیاسی است. از او آثار متعددی منتشر شده است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های " نوسازی، دگرگونی فرهنگی و مردم‌سالاری" و "‌دموکراتیزاسیون"  اشاره کرد.

وی در مورد دیگر نویسنده این کتاب گفت: پیپا نوریس،استاد سیاست تطبیقی در مدرسه علوم سیاسی جان. اف. کِندی در دانشگاه هاروارد و متخصص مطالعه رفتار انتخاباتی، افکار عمومی، ارتباطات سیاسی و سیاست جنسی است. در میان آثاری که از او منتشر شده، می‌توان به "مهندسی انتخاباتی، قواعد و رفتار سیاسی"، "راست و رادیکال"، "احزاب و رقابت انتخاباتی" و "به پیش راندن دموکراسی" اشاره کرد.

سید امامی در ادامه، به بحث در مورد محتوای کتاب مقدس و عرفی پرداخت و گفت: این کتاب، مطالعه بسیار جامع و تطبیقی در مورد نقش دین در جهان معاصر است. اصلی‌ترین پرسش نویسندگان همان مسأله‌ای است که شماری از نویسندگان قرن نوزدهم مطرح کرده‌اند؛ «آیا با ظهور جامعه مدرن، به تدریج از اهمیت دین در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم کاسته می‌شود؟» این سوالی بود که حتی بنیانگذاران جامعه‌شناسی از جمله کنت، اسپنسر، دورکیم، میل، مارکس و شماری از جامعه‌شناسان قرن بیستم که نظریه‌ عرفی‌ شدن یا سکولاریزاسیون را مطرح کرده‌اند، پیش آورده بودند.

وی افزود: در واکنش به نظریه عرفی‌ شدن، در دو دهه پایانی قرن بیستم، برخی جامعه‌شناسان بر شواهد متفاوتی دست گذاشتند که حاکی از دوام اهمیت دین، انواع جدید حیات‌های دینی و سرزندگی دین در جامعه معاصر بود. به عبارت دیگر، سکولاریزاسیون در دو دهه پایانی قرن بیستم، کاملاً زیر سوال رفت. نویسندگان کتاب مقدس و عرفی نیز سعی دارند عرفی‌ شدن را با ارائه شواهد گسترده‌ای که از کشورهای گوناگون اعم از پساصنعتی، صنعتی و در حال توسعه به‌دست آورده‌اند، به آزمون بگذارند. نتیجه‌گیری کلی پژهشگران این کتاب، این است که دین در جهان معاصر از بین نرفته است و چنین اتفاقی هم نمی‌افتد؛ با این همه مفهوم سکولار شدن یا عرفی ‌شدن، بیان‌گر بخش مهمی از اتفاقی است که در جهان معاصر در حال وقوع است. بر این اساس، به اعتقاد نویسندگان، نظریه عرفی‌شدن سنتی، باید به‌هنگام شود.

سیدامامی ادامه‌ داد: شواهدی که نویسندگان به‌دست آورده‌اند، نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، اهمیت دین در حال کاسته شدن است؛ به عبارتی دیگر این جوامع شاهد فرایند عرفی‌شدن هستند ولی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، الزاماً اهمیت دین کاهش نیافته است؛ بلکه دین‌داری در میان آسیب‌پذیرترین و فقیرترین اقشار مردم جهان، رو به گسترش است. درنتیجه، دو روند کاملاً متضاد در کشورهای مختلف در حال وقوع است. تجدید نظری که نویسندگان در نظریه‌های سنتی عرفی‌شدن ارائه می‌دهند، در کلی‌ترین بیان، این است که مردمی که خود و خانواده‌شان در سال‌های شکل‌گیری شخصیت‌، در معرض انواع مخاطرات اجتماعی قرار دارند، مذهبی‌تر از کسانی ‌هستند که در شرایط امن، راحت‌ و قابل پیش‌بینی‌تر رشد کرده‌اند. نویسندگان بیان می‌کنند که به رغم وجود فرآیند غیر ‌دینی یا عرفی ‌شدن در کشورهای ثروتمند، مردم جهان به منزله یک کل، سکولارتر نشده‌اند و نسبت فزاینده‌ای از جمعیت جهان همچنان نگرش مذهبی سنتی دارند. کلید حل معما، به اعتقاد نویسندگان، در نرخ‌های باروری متفاوت کشورهای توسعه‌نیافته و کمتر ‌توسعه‌یافته است. تقریباً در همه کشورهای توسعه‌یافته فراصنعتی، نرخ‌های باروری بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت بوده است؛ یعنی جمعیت این کشورها نه‌ تنها رو به افزایش نیست؛ بلکه سال به سال کمتر می‌شود. در مقابل، نرخ باروری در جوامع دارای گرایش‌های مذهبی سنتی، به دو یا سه برابر سطح جایگزینی رسیده‌است. جوامع اخیر سهم فزاینده‌ای در جمعیت جهان دارند، پس طبیعی است که ما شاهد افزایش جمعیت سنتی جهان باشیم. این امر در اساس، نظریه‌های عرفی ‌شدن قدیمی را رد نمی‌کند؛ فقط صحبت از این است که چه‌طور می‌شود این نظریه‌ها را به روز کرد.

دکتر سید امامی در ادامه گفت: بخش اول کتاب، به تدوین نظری و آزمون مجموعه‌ای از فرضیه‌ها اختصاص دارد. از دیدگاه نویسندگان، الگوهای دینداری در جهان، متأثر از چند عامل اصلی شامل سطوح نوسازی اجتماعی، امنیت انسانی و نابرابری اقتصادی، نوع فرهنگ دینی مسلط در هر کشور، تحول در ارزش‌های جامعه در طول نسل‌ها، تفاوت‌های موجود میان اقشار اجتماعی مختلف و الگوهای جمعیت شناختی، نرخ باروری و تحولات جمعیتی است. بخش دوم، به تحلیل‌های موردی فرآیند و وضعیت سکولاریزه شدن در ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی و جهان اسلام و نیز اروپای شرقی پساکمونیست می‌پردازد و بخش سوم، به پیامدهای اجتماعی و سیاسی عرفی شدن و آثار آن بر ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، سازمان‌های دینی، سرمایه اجتماعی و  آرایی که مردم به احزاب مذهبی می‌دهند، اختصاص یافته است.

وی سپس در بیان اطلاعاتی در مورد منابع این پژوهش، یادآور شد: بخش عمده‌ای از این اطلاعات، از چهار موج بررسی ارزش‌های جهانی به‌دست آمده که این بررسی، سال‌ها جریان داشته است، شماری از مطالعات ملی و بررسی‌های انجام شده توسط موسسات نظرسنجی مورد رجوع قرار گرفته و برنامه پیمایش‌های اجتماعی بین‌المللی که یک پروژه جهانی برای مطالعات میان کشوری بوده و نیز پیمایش‌های بارومتر اروپا مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: نویسندگان معتقدند که نظریه‌های سنتی سکولاریزاسیون، کاستی‌های بسیار جدی دارند و لذا راه را برای منتقدان این نظریه بازکرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های سنتی که روزبه‌روز سست‌تر شده است، دیدگاه ماکس وبر است. مطابق این دیدگاه، اشاعه رویکردهای عقلانی به جهان که از دوره روشنگری به این‌سو، در جوامع انسانی مطرح بوده، به از دست رفتن ایمان مذهبی و کاهش نقش دین در زندگی انجامیده است. در این دیدگاه، علم و دین اساساً به عنوان یک بازی سرجمع صفر تصور می‌شود که بر مبنای آن با رشد نگاه علمی، باورهای دینی به تدریج سست می‌شود. اما نویسندگان در فصل سوم کتاب نشان می‌دهند که الزاماً چنین اتفاقی نیفتاده است؛ چرا که مردم جوامعی که اعتماد بیشتری به علم دارند، در بارورها و کردارهای دینی خود استوارترند.

عضو گروه جامعه‌شناسی دین انجمن جامعه‌شناسی ایران تأکید کرد: امروزه باور مردم اروپای توسعه یافته، به علم خیلی محدودتر است و ایمانی که نسبت به علم وجود داشت، بین پیشرفته‌ترین مردم دنیا خیلی کمتر شده و در مقابل، در مورد مردم کشورهای در حال توسعه، خلاف این را شاهدیم. این به معنای آن است که مردم این کشورها ایمان راسخ‌تری به علم و راه‌حل‌های علمی دارند تا مردم کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی؛ ضمن این‌که مردم کشورهای اروپا و جوامع صنعتی و پسا‌صنعتی، در مجموع سکولارترند.

سیدامامی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: نظریه دینی که بحث افول دین در جوامع مدرن را مطرح می‌کند، کمابیش به آرای دورکیم مربوط می‌شود. دورکیم، سکولاریزه شدن را ناشی از تفکیک کارکردی فزاینده‌ای می‌داند که در جامعه مدرن رخ داده و از کارکردهای دینی در حوزه‌های گوناگون زندگی انسان کم می‌کند. دورکیم معتقد است دین و سازمان‌های دینی به تدریج نقش‌های اجتماعی سابق خود را از دست می‌دهند و کارکردشان محدود به برخی تشریفات رسمی نظیر تولد، ازدواج و مرگ می‌شود.

وی افزود: منتقدان این دیدگاه با ارائه شواهد زیاد، دعاوی عمده روایت کارکردگرایانه از تحولات اجتماعی و افول دین را کاملاً زیر سوال برده‌اند. مثلاً منتقدان نگاه دورکیمی به عرفی شدن، نشان می‌دهند که اغلب درباره شدت اعمال دینی در جوامع پسامدرن اغراق شده است. در اروپا اگر تفکیک کارکردی صورت گرفته، به معنای این نیست که نقش‌های اخلاقی و روحانی عمده نهادهای جامعه معاصر کم شده است؛ بلکه در موارد بسیاری می‌توان نشان داد که این کارکردها، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، گسترش انواع جنبش‌های دینی در عصر معاصر، انواع تجدید حیات‌های دینی در جهان اسلام، گسترش آئین کاتولیک در آمریکای معاصر، رشد پدیده‌های دینی نوظهور مثل معنویت‌های جدید در اروپا و آمریکای شمالی، بر این نکته دلالت دارند که دین در جهان معاصر، الزاماً کم اهمیت نشده؛ بلکه در مواری تغییر شکل داده است و در واقع، انواعی از کارکردهای دینی جای خود را به کارکردهای دینی دیگر داده‌اند. یکی دیگر از نظریه‌هایی که در دوره معاصر، جایگزین نظریه‌های سنتی عرفی‌شدن محسوب می‌شود، نظریه بازارهای دین است که از سوی استارک و فینک و شماری دیگر از جامعه‌شناسان عمدتاً آمریکایی مطرح شده‌ است. این نظریه مبتنی بر مفروضات عرفی‌گرایی انتخاب عاقلانه است و بر اساس آن، در هر جامعه‌ای که امکان رقابت دینی و آزادی فعالیت سازمان‌های دینی رقیب وجود داشته باشد، فعالیت مستمر این سازمان‌ها، افراد هرچه بیشتری را به صفوف مومنان جلب می‌کند. به بیان دیگر، تقاضا برای دین، همیشه در جامعه ثابت بوده و مهم این است که ما عرضه آن ‌را تسهیل کنیم. اگر اجازه داده شود که سازمان‌ها و گروه‌های دینی گوناگون، برای جذب پیروان تلاش و رقابت کنند و دولت در کارشان دخالت نکند، آنها می‌توانند بر شمار کسانی که در آداب دینی مشارکت دارند، بیافزایند.

دکتر سیدامامی در ادامه گفت: گفته می‌شود یکی از دلایل کاهش دینداری در کشورهای کاتولیک، این است که یک دین رسمی وجود دارد و دولت هم در امور آن مداخله می‌کند؛ در حالی‌که در آمریکا که دولت در امور دینی مردم دخالتی ندارد و بازار آزاد رقابت دینی وجود دارد، گرایش‌ مردم به دینداری بیشتر از کشورهای اروپایی است. این نظریه شاید در مورد آمریکا صادق باشد ولی به اعتقاد نویسندگان کتاب الزاماً در بقیه جاهای دنیا دیده نمی‌شود. اینگلهارت و نوریس به عنوان جایگزین نظریه‌های کلاسیک و متأخرتر عرفی‌ شدن، نظریه‌هایی را ارائه می‌دهند که مبتنی بر دو مفهوم کلیدی است؛ امنیت حیاتی یا انسانی و تداوم سنت‌های فرهنگی. بر پایه اصل امنیت حیاتی یا انسانی، تفاوت میان ملل ثروتمند و فقیر دنیا و حتی میان جمعیت‌های آسیب‌پذیرتر و ایمن‌تر در جوامع ثروتمند، تفاوت دینداری این گروه از مردم را تا حد زیادی تبیین می‌کند. مفهوم امنیت حیاتی، مفهوم گسترده‌ای دارد و از امنیت اقتصادی تا میزان وقوع بلایای طبیعی و بحران‌های زیست محیطی، نابرابری‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر را در برمی‌گیرد. این به معنی آن است که در کشورهایی که امنیت اقتصادی وجود ندارد، نابرابری و فقر بیداد می‌کند و بیکاری و انواع مصیبت‌های زندگی، گریبان‌گیر‌ مردم است و بی‌ثباتی سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر و ... نیز دیده می‌شود. حال در این جوامع که شرایط اساسی امنیت حیاتی فراهم نیست، باید انتظار داشت که گرایش به کارکردهای دینی بیشتر باشد. مفهوم امنیت حیاتی، در ساده‌ترین تعریف، بیانگر مخاطرات و ریسک‌های گوناگونی است که زندگی افراد را تهدید می‌کند.

وی سپس به مفهوم سنت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: براساس این مفهوم، جهان‌بینی‌های متفاوتی که در ابتدا با سنت‌های دینی ارتباط داشتند، فرهنگ هر کشور را به صورت دیرپا شکل دادند. در جوامعی مانند کشورهای اسکاندیناوی که عمدتاً پروتستان‌ هستند، نظام ارزشی کاتولیک نیز طی چند نسل، بیشتر شبیه پروتستان‌ها شده است و خلاف این‌ را در جوامع عمدتاً کاتولیک، مانند ایتالیا و فرانسه، می‌بینیم. از نظر نویسندگان، تداوم این سنت‌ها خیلی مهم است و به خصوص این مسأله در مورد جوامع اسلامی مورد تأکید قرار می‌گیرد. نویسندگان بر پایه دو مفهوم اساسی امنیت حیاتی و تداوم سنت‌های فرهنگی، مجموعه‌ای از گزاره‌ها را مطرح کرده و سعی دارند با ارائه شواهد تجربی، آنها را به آزمون بگذارند.

سیدامامی در ادامه و در بررسی پنج فرضیه اصلی کتاب مقدس و عرفی، گفت: نخستین فرضیه، فرضیه کاسته شدن اهمیت دین در جوامع برخوردار از امنیت حیاتی یا انسانی است. براساس این فرضیه، در صورت یکسان بودن همه چیز، تجربه رشد در جوامع کمتر مرفه، بر اهمیت ارزش‌های دینی می‌افزاید؛ در حالی‌ که تجربه شرایط امن‌تر که معمولاً در جوامع صنعتی شده یا پساصنعتی‌ دیده می‌شود، از اهمیت دین در این جوامع می‌کاهد. نیاز انسان‌ها به تضمین‌های دینی، در شرایطی که از امنیت حیاتی بیشتری برخوردارند، فوریت کمتری دارد؛ برخلاف آن، در شرایطی که امنیت حیاتی اندکی وجود دارد، کسب اطمینان خاطر دینی مثل انجام آداب و مناسک دینی برای اجابت خواسته‌ها و نیازها و تبعیت از مقررات سخت مذهبی، به مراتب مهم‌تر تلقی می‌شود. در نتیجه، مردمی که در جوامع صنعتی زندگی می‌کنند، به طور فزاینده‌ای نسبت به باورها و آداب دینی بی‌اعتقادتر هستند. نتایج بررسی‌های تجربی نویسندگان، دقیقاً چنین روندی را نشان می‌دهد. تنها استثناء آمریکا است و کتاب مقدس و عرفی تا حدودی نظریه استارک و بنگ بریج را می‌پذیرد که یک دلیل عمده تفاوت دینداری میان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، وجود بازار دینی قوی در آمریکا و عدم مداخله دولت در زندگی مردم است.

سخنران این نشست ادامه داد: فرضیه دوم، تداوم سنت‌های فرهنگی دین مسلط در جامعه است. بر اساس این فرضیه، انتظار می‌رود که سنت‌های فرهنگی منبعث از دین در هر جامعه، آثار جداگانه‌ای بر باورهای اخلاقی و نگرش‌های رایج در میان مردم آن جامعه داشته باشند. پس در جوامعی که عرفی شدن در آنها دامنه بیشتری دارد، باید انتظار داشت که از نفوذ سنت‌های دینی تا حدود زیادی کاسته شده باشد ولی مشابه این روند را نباید در کشورهای کمتر توسعه‌یافته دید. نویسندگان برای نشان دادن تأثیر دوام سنت‌های دینی کشورها، در فصل‌های شش و هفت، به تحلیل نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون و نیز نظریه اخلاق پروتستانی وبر می‌پردازند. آنها نشان می‌دهند که برخلاف ادعای هانتینگتون در مورد تمایز اصلی میان فرهنگ‌های غربی و اسلامی در رابطه با ارزش‌های دموکراتیک، مردم این دو تمدن در این زمینه تفاوت‌های چشمگیری ندارند. تفاوت‌هایی که میان این دو فرهنگ دیده می‌شود اساساً مربوط به ارزش‌های اجتماعی آنهاست و نه ارزش‌های سیاسی‌شان؛ ارزش‌های اجتماعی به‌ویژه در مورد جایگاه زنان در جامعه و مسائل جنسی. به قول نویسندگان مقدس و عرفی، مهم‌ترین ارزش‌هایی که اسلام را از غرب جدا می‌کند، به مراتب به روش مربوط می‌شود تا "دِموس". داده‌های آن‌ها نشان می‌دهد که در حوزه فرهنگ سیاسی، تفاوت‌های معنادار اندکی میان مردم جوامع اسلامی و غربی دیده می‌شود و از جمله یک تفاوت مهم، این است که در کشورهای اسلامی، حمایت از مراجع دینی به مراتب بیشتر از کشورهای غربی است. ولی تفاوت در ارزش‌های دموکراتیک آن‌قدر زیاد نیست که به جنگ تمدن اسلامی و غرب منتهی شود.

وی ادامه داد: درباره تأثیرات بلند مدت اخلاق پروتستانی نیز نویسندگان نشان می‌دهند که در جوامع پروتستانی امروز، اخلاق کاری و ارزش‌گذاری برای کار، در مرتبه بسیار پایین‌تری نسبت به مردم جوامع خاور دور و حتی اسلامی قراردارد. علت این امر را باید در دیدگاه ارزش‌های فرامادی اینگلهارت جستجو کرد. اینگلهارت در این زمینه صاحب‌نظر است و طی مطالعاتش می‌گوید که از جمله تغییرات مهم ارزشی اروپاییان، تغییر گرایش از ارزش‌های مادی و اقتصادی به ارزش‌های فرامادی بوده است. در نتیجه، باید انتظار داشت که اخلاق پروتستانی در جوامع پساصنعتی، کمتر از جوامع آسیای جنوب شرقی و اسلامی باشد. مردم کشورهای پساصنعتی امروزه یه یک اندازه به کار و فرصت‌های شکوفایی استعدادشان اهمیت می‌دهند ولی آنچه مهم است، این است که فرآیندهای بلند‌مدت توسعه اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی اساسی را دگرگون می‌کنند. مردم کشورهایی که بیشتر در معرض توسعه اجتماعی بودند، نسبت به دیگران، با سنت‌های اخلاقی خود گسست بیشتری را ایجاد کرده‌اند.

وی در مورد فرضیه‌های سوم و چهارم گفت: فرضیه سوم مطرح می‌کند که در کشورهایی که فرآیند عرفی‌شدن را تجربه می‌کنند، شرکت در مراسم دینی کاهش می‌یابد و فرضیه چهارم، رابطه میان مشارکت دینی و مشارکت مدنی را نشان می‌دهد. این بحث مأخوذ از نظریه "سرمایه اجتماعی" است. مطابق این نظریه، ما باید انتظار داشته باشیم که کسانی که مشارکت دینی بیشتر دارند و بیشتر کلیسا می‌روند، با توجه به شبکه‌های گسترده‌ خود، مشارکت مدنی‌ بیشتری هم داشته و در رفتار سیاسی‌شان هم کماکان به گروه‌های مذهبی تمایل داشته باشند.

سیدامامی درباره آخرین فرضیه نیز گفت: فرضیه پنجم، جمعیت شناختی است. به نظر نویسندگان، اگر چه توسعه به‌طور کلی با عرفی‌ شدن ارتباط دارد، ولی وضعیت دینداری و عرفی‌ شدن در جهان، به مراتب پیچیده‌تر از ‌آن است که در ابتدا تصور می‌شود. توسعه انسانی و بهبود امنیت انسانی از اهمیت ارزش‌های دینی می‌کاهد و هر دوی این‌ها به نوبه خود، بر رشد جمعیت پساصنعتی اثر می‌گذارند یعنی جامعه‌ای که مردمش از توسعه یافتگی بیشتری بهره‌مندند و عرفی‌تر شده‌اند، تمایل دارند کمتر زاد و ولد کنند؛ یعنی نرخ باروری در این جوامع مرتب رو به کاهش است. از طرف دیگر، جوامعی که کمتر توسعه یافته‌اند و بارورهای دینی در آن‌ها تضعیف نشده، همچنان تمایل به خانواده‌های پرجمعیت‌تر دارند.

دکتر سید کاووس سیدامامی در خاتمه، گفت: در نتیجه‌گیری این کتاب، در باب عرفی‌شدن در دنیا، دو روند به طور هم‌زمان دیده می‌شود؛ کشورهای ثروتمند، عرفی‌تر می‌شوند، ولی جهان به‌طور کلی مذهبی‌تر می‌شود. کلید حل این معما در نرخ‌های متفاوت باروری در کشورهای فراصنعتی و صنعتی از یک‌سو و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از سوی دیگر است.

 

جامعه‏ مصرفی و رشد کیش‏های محافظه‏ کار

 

زمینه‏های جامعه‏شناختی پذیرش و تبلیغ فرقه‏های پروتستانی ایالات متحده در خارج از آمریکا“ عنوان اعلام شده‏ی یکی از نشست‏های گروه جامعه‏شناسی دین انجمن جامعه‏شناسی ایران بود. در این جلسه، دکتر کاووس سیدامامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در سخنرانی خود، به بررسی ترویج و رشد مسلک ”پنتکاستالیسم“، به عنوان یکی از شعب پروتستانیسم انجیلی، از دیدگاه جامعه‏شناسی پرداخت. به گفته‏ی وی، این مسلک که خاستگاه اصلی آن ایالات متحده‏ی آمریکا است، در دنیای امروز به سرعت در حال رشد بوده و تقریباً در همه جای جهان گسترش پیدا کرده است.

دکتر سیدامامی در بحث خود گفت: کسانی که با مباحث مربوط به بازار دینی در آمریکا آشنا هستند، می‏دانند که حدود سه دهه است که پروتستان‏های محافظه‏کار موقعیت کمی و کیفی خود را در آن کشور افزایش داده و هم اکنون حدود یک چهارم جمعیت را تشکیل می‏دهند تا حدی که در چند انتخابات اخیر، میزان قابل توجهی از آرای رأی دهندگان آمریکا را پروتستان‏های انجیلی هدایت می‏کردند. در واقع، تنها در دو دهه‏ی 70 و 80 کلیساهای انجیلی حدود 6 میلیون عضو جدید را ثبت کرده‏اند. این در حالی است که کلیساهای لیبرال حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر عضو را در این دو دهه از دست داده‏اند و این امر در چارچوب همان چیزی است که پیتر برگر آن را خیزش مذهبی جدید و به قولی افول سکولاریسم می‏نامد.

وی افزود: در میان مجموعه‏ی پروتستان‏های محافظه‏کار، چه در آمریکا و چه در سایر کشورها، تشکل‏هایی که خود را پنتکاستال می‏دانند به مراتب بیش از سایر گروه‏های انجیلی در حال رشد بوده‏اند. به طوری که اگر امروز از کلیسای کاتولیک فاکتور بگیریم، پنتکاستالیست‏ها بزرگ‏ترین گروه مذهبی را تشکیل می‏دهند.

سخنران این نشست، پس از بیان این مقدمه، با طرح این پرسش که ”پنتکاستالیست‏ها چه کسانی بوده و چرا تا این حد سریع در حال رشد و پراکنده شدن در همه ‏جای دنیا هستند؟“، ابتدا به بیان برخی مشخصات مهم این جنبش مذهبی پرداخت و سپس شیوه‏هایی که این گروه برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده‏اند را مورد بررسی قرار داد.

وی در این راستا گفت: علی‏رغم مشترکات زیادی که میان پنتکاستالیست‏ها و بنیادگرایان پروتستان وجود دارد، این دو فرقه‏ی پروتستانی اصرار دارند که مرزهای خود را جدا نگاه دارند و اگرچه آنها در برخی زمینه‏ها جبهه‏های واحدی دارند ولی در بسیاری از زمینه‏های دیگر مانند آموزه‏های دینی، مباحث کلامی و برخی آیین‏ها و مناسک مذهبی کاملاً مرزبندی خود را نگاه داشته و در خیلی مواقع، حتی در جبهه‏های مخالف یکدیگر قرار می‏گیرند تا جایی که حتی می‏توان گفت اطلاق عنوان پروتستان‏های محافظه‏کار به همه‏ی این‏ها چندان دقیق نیست.

سیدامامی خاطرنشان کرد: واژه‏ی ”پنتکاست“ به معنای عید پنجاهه است. بنا به تعریف ویلیام جوزف سایمون، بنیانگذار پنتکاستالیست، چنان‏که در روایات مسیحی آمده است 50 روز بعد از فوت مسیح و زنده شدن دوباره‏ی او، روح‏القدس بر حواریون ظاهر می‏شود و در هنگام ظهور او، آنها قدرت تکلم به زبان‏های باستانی را پیدا می‏کنند و بدین وسیله روح‏القدس راه را به حواریون نشان می‏دهد و از آن زمان، آنها راه افتاده و راه مسیح را در همه‏ی دنیا تبلیغ می‏کنند. امروز نیز پنتکاستالیست‏ها در سایه‏ی اصلی‏ترین اعتقاد خود، یعنی انتظار تجلی روح در مراسم عبادی و غسل تعمید در روح‏القدس که مشخصه‏ی آن زبان منقسم است، شناخته می‏شوند.

وی در بیان بعد اعتقادی پنتکاستالیست‏ها گفت: آنها از این حیث مشترکات زیادی با بنیادگرایان یا سایر پروتستان‏های محافظه‏کار دارند که از همه مهم‏تر، مخالفت‏شان با کلیساهای متعارف، یا به قول خودشان لیبرالیزه شده، و همین طور قائل بودن به باورهای پیشاهزاره‏گرایی است. در واقع هر دوی آنها معتقدند که مسیح اول ظهور کرده و سپس هزاره آغاز می‏شود. اما تفاوت اصلی پنتکاستالیست‏ها با بنیادگرایان، در درک آنها از مسیر تاریخ است. پنتکاستالیست‏ها برای متون دینی به هیچ وجه اصالت بنیادگرایان مسیحی را قائل نیستند. در واقع آنها معتقدند که نوعی دینامیسم در پیام خدا وجود دارد و این پیام را روح‏القدس به طور دائم به مردم می‏رساند. بنابراین مسیر را روح‏القدس مشخص می‏کند. در صورتی که از نظر بنیادگرایان پروتستانی، تمام مسیر تاریخ از قبل تعیین شده و به وضوح در نص صریح اناجیل چهارگانه و سایر کتب مقدس بیان شده است.

دکتر سیدامامی افزود: تفاوت مهم دیگر این دو گروه با هم این است که بنیادگرایان مسیحی معتقدند که نشانه‏های معجزه آسایی که در انجیل و سایر متون راجع به آنها صحبت شده مربوط به دوره‏ی اولیه‏ی مسیحیت است و از زمانی که اناجیل جمع‏آوری شده و مکتوب شده‏اند، دیگر نیازی به این معجزه‏ها نبوده و در واقع هرچه از آن زمان به بعد وجود دارد، متن است و آن متن اصالت دارد، ولی پنتکاستالیست‏ها فکر می‏کنند که این نوع معجزه‏ها ادامه داشته و ما هر روز شاهد آن‏ها هستیم.

او ادامه داد: در بعد مناسکی نیز تفاوت‏های روشنی وجود دارد. پنتکاستالیست‏ها علاوه بر جلسات وعظ متعارف، مراسم دعای دسته‏جمعی دارند که روی آن بسیار هم تأکید می‏کنند. در واقع نقش دعای دسته‏جمعی فرو رفتن به حالت خلسه و افتادن به وضع شوری است که از نشانه‏های ظهور روح‏القدس است و طی آن زبان افراد می‏گیرد و آنها به زبان‏های عجیب و غریب شروع به صحبت می‏کنند و این همان پدیده‏ای است که پنتکاستالیست‏ها آن را به عنوان ظهور روح‏القدس در جسم افراد می‏دانند و کسی که به این درجه نائل شده، از نظر آنها، کسی است که غسل تعمید در روح‏القدس یافته است.

وی ”ایمان درمانی“ را از جمله‏ی دیگر مسائلی معرفی کرد که در مراسم عبادی پنتکاستالیست‏ها دیده می‏شود و گفت که آنها سعی می‏کنند که از این طریق دردها و آلام مختلف جسمی اعضاء را شفا دهند و این قضیه جنبه‏ی تلویزیونی هم پیدا کرده و تأثیر بسیار زیادی بر افراد داشته است.

به گفته‏ی دکتر سیدامامی، گرویدن به کیش پنتکاستالیسم نیاز به هیچ تشریفات خاصی ندارد و برخلاف مسیحیت کاتولیک و سایر ادیان، کافی است که فرد بدون میانجی‏گری شخص دیگری، تنها احساس کند که مسیح در وجودش است و خود را به او بسپارد. در واقع می‏توان گفت که این یک تصمیم فردی است.

این محقق افزود: آداب مذهبی پنتکاستالیست‏ها اگرچه در میان سایر مسیحیان بسیار بحث برانگیز بوده و در مواردی حتی انتقادات شدیدی را از سوی دیگران به همراه داشته، اما آن چنان جذابیت‏هایی داشته که در بسیاری از کلیساهای غیر پنتکاستالی نیز به شدت مرسوم شده است؛ تا حدی که این کلیساها را کلیساهای شبه پنتکاستالی یا کلیساهای کاریزمایی می‏نامند که حتی نمونه‏های آنها در میان کلیساهای کاتولیک هم دیده می‏شوند.

وی تأکید کرد: اصولاً در پنتکاستالیسم، برخلاف سایر شاخه‏های پروتستانیزم انجیلی، تأکید بر آموزه‏ها یا الهیات نیست، بلکه تجربه بسیار مهم است. یعنی در واقع وصل شدن به الوهیت اساساً جنبه‏ی تجربی دارد و این شاید یکی از رموز موفقیت پنتکاستالیست‏‏ها باشد که فرد در مراحل اولیه‏ی گرویدن به این کیش، می‏تواند در شرایطی قرار گیرد که تجربه‏ی معنوی و دینی عمیقی داشته باشد. در واقع، این امر خیلی با فرهنگ مصرف‏گرایی جهان امروز ما مطابقت دارد. در فرهنگی که می‏خواهیم همه چیز را در یک بسته‏ی مصرفی قرار داده و بلافاصله آن را حس کنیم پنتکاستالیست‏ها نیز دین بسته‏بندی شده‏ای را در خدمت افراد قرار می‏دهند که بدان وسیله آنها می‏توانند بلافاصله تجربه‏های مذهبی را احساس کنند. اصلی‏ترین موعظه‏ی پنتکاستالیست‏ها این است که اگر فرد با تمام وجود خود را به عیسی مسیح بسپارد و رفتار و کردار خویش را نیز در این راستا تغییر دهد، از برکت الهی چه در دنیا و چه در آخرت برخوردار خواهد شد. در واقع، الهیاتی که پنتکالیست‏ها تجویز می‏کنند تحت عنوان الهیات برکت یا الهیات سلامت و ثروت نام‏گذاری شده است. به اعتقاد پنتکاستالیست‏ها، همه‏ی مسیحیانی که عمیقاً به انجیل ایمان دارند حق بهره‏مندی از ثروت و سلامت را خواهند داشت و می‏توانند این دو خواسته را با ایمان و دعا در مراسم مذهبی و در کنار گزینش‏های درست خود در زندگی به‏دست آورند. نکته‏ی مهم دیگر این است که پنتکاستالیست‏ها، مانند بسیاری از فرقه‏های بنیادگرا یا جنبش‏های دینی احیاگرایانه در عصر معاصر، خیلی در بند تشکیلات رسمی کلیسا یا سلسله مراتب روحانیت نبوده و اصولاً نوعی نگرش ضد روحانیت رسمی دارند. بسیاری از وعاظ آنها افراد کم سوادی در زمینه‏ی الهیات هستند که لزوماً مدرسه‏ی کشیشی نرفته و معلومات خاصی در این زمینه ندارند. به عبارتی، آنها تنها وعاظ و سخنگویان خوبی بوده و جذبه‏ی کاریزمایی دارند.

دکتر سیدامامی در ادامه‏ی این نشست به ارائه نتایج مطالعه‏ی خود در زمینه‏ی گسترش پنتکاستالیسم در نقاط مختلف دنیا پرداخت و در این باره گفت: این توسعه در قالب تشکیلات خاصی صورت نمی‏گیرد. پنتکاستالیست‏ها خود در آمریکای شمالی به چندین کلیسا، فرقه و گروه تقسیم می‏شوند. آنها در خیلی از موارد با هم در حال رقابت بوده و در کشورهای دیگر به طور جداگانه در حال تبلیغ هستند. با وجود آن‏که یک تشکیلات رسمی موسوم به فدراسیون جهانی پنتکاستال ((PWF از سال 1940 وجود داشته ولی ظاهراً تنها حدود 10% از گروه‏های پنتکاستالیستی، عضو آن هستند. بنابراین نباید این فرض را در نظر گرفت که همه‏ی پنتکاستالیست‏ها یک جنبش جهانی مشترک را شامل می‏شوند.

به گفته‏ی وی، پنتکاستالیسم در دهه‏ی 80، بعد از صدور از آمریکای شمالی به اروپا، رشد خود را در سایر نقاط دنیا آغاز کرد. یکی از ویژگی‏های مبلغان این مسلک این است که آنها در کلیساهای پروتستانی قدیمی نفوذ کرده و به تدریج آنها را اشغال می‏کنند. آنها بیشتر در بین اقشار کم درآمد یا طبقات متوسط رو به پایین و گروه‏های حاشیه‏ای رخنه می‏کنند و بعد از یک رشد نسبی، فعالیت خود را در بین سایر اقشار جامعه نیز گسترش می‏دهند، که البته در این زمینه، تفاوت‏هایی در نقاط مختلف دنیا دیده می‏شود. به‏طورکلی زنان از جمله گروه‏هایی هستند که خیلی در معرض تبلیغات پنتکاستالیست‏ها قرار می‏گیرند و در بسیاری از نقاط دنیا، آنها بیش از مردان، پذیرای گرایش به این کیش هستند تا حدی که بسیاری از زنان میان سال، به ویژه آنهایی که شوهرانشان ترکشان گفته‏اند، چه در آمریکای لاتین و چه در آفریقا، تمایل زیادی برای پیوستن به گروه‏های پنتکاستالیست دارند.

از نظر این عضو گروه دین انجمن جامعه‏شناسی ایران، کارکرد جامعه‏شناختی این قضیه بسیار روشن است و در واقع چنین زنانی به همراه کسانی که حس طرد شدن از جامعه را دارند، با پیوستن به کلیسای پنتکاستالی هم احساس تعلق به یک اجتماع را به دست می‏آورند و از تنهایی نجات پیدا می‏کنند و هم با شرکت در محافل کلیسایی و آموختن مهارت‏های مدنی یاد می‏گیرند که چگونه خواسته‏های خود را به صورت فعالیت جمعی به اجرا در آورند و به این وسیله برای خود امکانات زندگی بهتری را فراهم می‏کنند. به گفته‏ی وی، برخی از تحلیل‏گران معتقدند که کلیسای پنتکاستالیست در آمریکای لاتین برای زنان، محملی برای پیشبرد نوعی استراتژی بقای دسته‏جمعی بوده است، چرا که در آمریکای لاتین زنان با ورود به این محفل‏ها می‏آموزند که چگونه بقای زندگی خود را تجدید کرده و شوهران فراری یا می‏خواره‏شان را به تدریج به محفل خانواده بازگردانند و در واقع این به عنوان یکی از کارکردهای نهضت پنتکاستال شناخته شده که خود معجزه‏ای را در زندگی خانوادگی این افراد به وجود می‏آورد.

دکتر سیدامامی، در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: برخی از تحلیل‏گران آمریکای لاتین، به خصوص آنهایی که در طیف چپ قرار داشته و به نوعی در گفتمان مکتب وابستگی یا ضد امپریالیستی کار می‏کنند، از مدت‏ها پیش و از همان دهه‏ی 80 که پنتکاستالیسم به آمریکای لاتین راه یافت، آن را در کنار سایر مکاتب انجیلی، به عنوان ستون پنجمی برای هژمونی آمریکا دیدند. استدلال این گروه از تحلیل‏گران این بود که در شرایط کنونی مسیحیت محافظه‏کار بخشی از منابعی است که آمریکا برای سلطه‏ی جهانی خود در نظر گرفته، این در واقع یکی از ابعاد هژمونی فرهنگی آمریکا بر جهان است. به عبارت دیگر، آنها پنتکاستالیست‏ها را جاده صاف‏کن‏های سیاست غلبه‏ی آمریکا بر جهان می‏دانستند. اما مطالعات متعددی که در 15ـ10 سال اخیر صورت گرفته نشان می‏دهد که این ایده، بیش از آن که مبتنی بر شواهد درستی باشد نوعی تئوری توطئه است. علاوه بر فقدان شواهد عینی در تأیید مدعای مذکور، می‏توان استدلال کرد که اولا اشاعه‏ی یک عقیده یا مرام در نقطه‏ای از جهان، فقط به زور و توانایی آن عقیده متکی نیست بلکه باید پذیرش محلی نیز نسبت آن وجود داشته باشد و همین که در بسیاری از نقاط جهان، پنتکاستالیسم با این پذیرش عمومی مواجه شده، نشان می‏دهد که جامعه و محیط پذیرای آن بوده است. دوم این‏که پنتکاستالیسمی که به نقاط مختلف دنیا رفته، الزماً همان پنتکاستالیسم کشور صادر کننده نیست و تغییر ماهیت آن در مرور زمان مشخص است؛ به طوری که حتی ارتباط تشکیلاتی با کلیساهای اصلی در ایالات متحده آمریکا در بسیاری از مواقع قطع شده است. علاوه بر آن، بسیاری از کلیساهای جهان سومی پنتکاستالیستی در حدی محلی شده‏اند که اصولاً هیچ نزدیکی مسلکی و ایدئولوژیکی حتی با تشکل‏های شبیه خود در آمریکای شمالی ندارند. البته محافظه‏کاری اجتماعی و نه لزوماً محافظه‏کاری سیاسی شباهتی است که در بین آنها در همه جای دنیا مشهود است. چنان‏که حتی بسیاری معتقدند که در برخی نقاط دنیا، حامیان این کیش با آموزش‏های خود به افراد، به فرآیند دموکراتیزه شدن کمک می‏کنند. بنابراین در مورد نقش سیاسی پنتکاستالیست‏ها در میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد گرچه پنتکاستالیست‏ها نیز مانند همه‏ی گروه‏های مسیحی در دنیا از نظر تشکیلاتی مورد حمایت‏هایی که منشاء خارجی دارد قرار می‏گیرند. بخشی از حمایت مالی‏ای که از آنها صورت می‏گیرد از دست و دلبازی انجیلی‏های آمریکایی نشات می‏گیرد، که همان‏طور که گفته شد، درصد زیادی از جمعیت آن کشور را تشکیل می‏دهند. این عده معمولاً بسیار ثروتمند بوده و حاضرند که بخشی از ثروت خود را برای رشد مسیحیت در جهان در خدمت گروه‏های مورد حمایت خود قرار دهند. همین امر سبب می‏شود که از نظر مالی نیز معمولاً کلیساهای پنتکاستالیست پشتوانه‏های خوبی داشته باشند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) همچنین با بیان اینکه اصولاً پنتکاستالیست‏ها معتقدند که هر روش تبلیغی که بر ذهن‏ها و قلب‏های مردم تأثیر بگذارد برای پیشبرد مسلکشان مانعی ندارد و باید از آن استفاده کرد. او یکی از رموز موفقیت آنها و به طور کلی انجیلی‏ها را استفاده از رسانه‏های جمعی و به خصوص تلویزیون در آمریکای شمالی دانست و ادامه داد: پنتکاستالیست‏ها عموماً از دو راهبرد مهم معنا و تعلق بسیار سود می‏جویند. در عصر جهانی شدن و در شرایطی که از یک طرف معنا در معرض تهدید قرار گرفته و از طرف دیگر همه‏ی ساختار اقتصادی که مردم به آن عادت کرده ‏بودند در معرض امواج سونامی گونه‏ی اقتصاد جهانی است و هیچ‏کس نسبت به آینده‏ی شغلی خود چندان مطمئن نیست و یک اضطراب عجیب اقتصادی در همه جای دنیا شکل گرفته است، در چنین فضایی، وقتی پنتکاستالیست‏ها افراد را وارد شبکه‏ای می‏کنند که در آن همه‏ی اعضاء پشتوانه‏ی یکدیگرند، به هم کمک می‏کنند، به هم وام می‏دهند، و برای هم کار پیدا می‏کنند،گرویدن به آنها جاذبه‏های خیلی زیادی را برای مردم ایجاد می‏کند. البته باید گفت که امروز خیلی از گروه‏های مذهبی در دنیا از این گونه روش‏ها استفاده می‏کنند. به طور مثال حزب‏الله لبنان تا به عنوان یک جنبش سیاسی، کم و بیش از همین شگردها استفاده می‏کند. در فلسطین نیز این دکترین حماس نیست که مردم را جلب خود کرده، بلکه کار ملموس و عملی آنها بین مردم است که موجب گرایش مردم به آنها شده است.

وی همچنین گفت که شاید یکی از مهم‏ترین عواملی که پنتکاستالیست‏ها را به ویژه برای جویندگان معنا جذاب کرده است تأکید پیروان این کیش بر تجربه‏ی دینی و ارتباط مستقیم با الوهیت و شور و جذبه‏ی ناشی از مراسم دعای دسته‏جمعی باشد، و این همان چیزی است که بسیاری از گروه‏های مذهبی فاقد آن هستند. پنتکاستالیست‏ها خود معتقدند که مراسم روز یکشنبه در بسیاری از کلیساها خیلی بی‏روح است و هیچ‏گونه جاذبه‏ای برای مردم ندارد.

دکتر سیدامامی افزود: درباره‏ی علل رشد پنتکاستالیسم در دنیا، مانند بسیاری از مباحث دیگر جامعه‏شناختی نظرات گوناگون وجود دارد و در این زمینه نیز دو دیدگاه اصلی در مقابل هم قرار گرفته‏اند،که من فکر می‏کنم هر یک از آنها، در عین حال که درست‏اند، قادر به تبیین همه‏ی داستان نیستند. یکی از این دیدگاه‏ها، علت موفقیت پنتکاستالیست‏ها را آمیختن سریع آنها با آداب و رسوم محلی در هر منطقه می‏داند. در مقابل آن، تئوری دیگری وجود دارد که معتقد است پنتکاستالیست‏ها به رغم ورود به دنیاهای مختلف و آمیختن ظاهری با آداب و رسوم محلی،آموزه‏های اساسی خود و روش‏های اصلی ترویج خود را حفظ می‏کنند و همین امر عامل موفقیت آنهاست. ولی به نظر من، در کنار این موارد، شاید بتوان گفت که یکی از عوامل مهم موفقیت پنتکاستالیست‏ها در دنیا، باز کردن امکانات موفقیت مادی و درواقع، همان الهیات برکت بوده است

در فرهنگی که می‏خواهیم همه چیز را در یک بسته‏ی مصرفی قرار داده و بلافاصله آن را تجربه کنیم، پنتکاستالیست‏ها نیز دین بسته‏بندی شده‏ای را در خدمت افراد قرار می‏دهند که بدان وسیله آنها می‏توانند در زمان کوتاهی تجربه‏های عمیق دینی را احساس کنند

 

پساتوافق و سیاست

 

نشست گروه جامعه شناسی سیاسی انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان «پساتوافق و سیاست» بعد از ظهر روز دوشنبه 11 آبان 1394 در سالن همایش‌‌های کتابخانه ملی با حضور کاووس سید امامی، مجتبی مقصودی، الهه کولایی وابراهیم متقی برگزار شد.

کولایی: در کشور تمرکز بر منافع ملی وجود ندارد/ متقی: نقطه عطف برجام در ایجاد فضای دو قطبی، انتخابات است

در این نشست الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم، با اشاره به تحولات جهان گفت: نظام جهانی به مااجازه را نمی‌ دهد که خود را از تحولات جهان دورنگه داریم. ما در منطقه و موقعیتی قرارگرفته ‌ایمکه کنش های ما و حتی کنش نداشتن ‌های ما، می ‌تواند در محیط پیرامونی تأثیر داشته باشد.

وی بابیان اینکه در وضع کنونی تمییزتأثیر و تأثر سیاست داخلی بر سیاست خارجی و برعکس دشوار است، اظهار کرد: رفتار کشورها بر اساس ادراک آن‌ها از محیط پیرامونی شکل می‌گیرد.

کولایی گفت: در مورد قطعنامه 2231 ما می ‌توانیم به‌ گونه ‌ای رفتار کنیم که این قطعنامه به نتیجه نرسد. می‌ توانیم فضا را با بدبینی به سمتی سوق دهیم که نشان بدهد این قطعنامه از ابتدا بی‌ نتیجه بوده است.

وی تصریح کرد: بر همین مبنا با رویکرد مثبت و منفی نسبت به توافق می توانیم کشور را در مسیری قرار دهیم که منجر به اجراشدن یا نشدن توافق بشود.

کولایی بابیان اینکه برخلاف ضرورت تعادل ژئوپلیتیکی که کشور باید از آن استفاده کند، همواره شاهد نوعی جهت گیری غربی (از کشورهای عرب تا غرب دور) در سیاست خارجی بوده ‌ایم، اظهار کرد: این فضا امکان تعادل منطقه ای را از ما سلب کرده است . این درحالی‌  است که در دهه های 40 و 50 روابط ایران با کشورکمونیست شوروی بی ‌نظیر بوده کهاین امر به دلیل وزن ژئوپلیتیکی کشور ما است.

وی تصریح کرد: برجام می تواند مقدمه ‌ای برای کنار گذاشته شدن سیاست انزوای ایران باشد تا ایران بتواند از منابع ژئوپلیتیک طبیعی که در اختیار دارد، استفاده کند.

کولایی با انتقاد از برخی فرصت ‌های از دست ‌رفته در منطقه بیان کرد: در سطوح تصمیم گیری نگاه به مرزهای شمالی کشور نامناسب و غیرواقع گرایانه بوده است.وی با تأکید بر اینکه ادراک از برجام و پیامدهای آن نیز مبتنی بر اجماع نبوده است، تصریح کرد: در کشور تمرکز بر منافع ملی وجود ندارد . البته این ویژگی همه کشورهای منطقه خاورمیانه است.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه باید در برجام از ساده‌ سازی پرهیز کرد، گفت: موازنه قدرت به‌ سادگی اتفاق نخواهد افتاد . اگر به اعتمادسازی اعتقاد داریم باید آن را در داخل کشور الگو قرار دهیم. با روند تعامل با جهان به نتیجه نخواهیم رسید.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تعامل ایران و آمریکا و تأثیرگذاری آن بر روابط ایران و روسیه بیان کرد: تعامل ایران و آمریکا نیازمند بازنگری است. رهبران روسیه تعامل ایران و آمریکا را جدی می گیرند.

کولایی با اشاره به اینکه روس‌ ها به ‌شدت متوجه گرایش های جامعه ایران، هم در ساختار حکومتی و هم ساختارهای قدرت، هستند، افزود: ما باید با روسیه به ‌صورت گسترده و همه ‌جانبه رابطه داشته باشیم چراکه هم به لحاظ نیازمندی ‌ها به این روابط احتیاج داریم و هم اینکه این روابط می‌ تواند اهرم چانه ‌زنی ما در تنظیم روابط با غرب باشد.وی تأکید کرد: اما در صورت ادامه روند توافق، روس ‌ها در روابط با ایران دست بالاتر را از دست خواهند داد.

در سیاست خارجی بازی برد- برد وجود ندارد

در ادامه این نشست، ابراهیم متقی، دیگر استاد دانشگاه تهران با اشاره به فضای دو قطبی موجود در جامعه گفت: در فضای برجام فضای کشور بیش از گذشته دو قطبی خواهد شد و من فضای سیاست داخلی را مقدمه ‌ای برای سیاست خارجی می‌ دانم.

متقی با بیان اینکه فضای قطبی شدن صرفاً اجتماعی نیست و از حوزه نهادی به ساختاری تسری پیدا می‌ کند، ادامه داد: اجرای برجام آغاز شده است، سانتریفیوژها برداشته شده و مجلس واکنش نشان داده است. دولت اگر به مجلس توجه کند نمی تواند کاری انجام دهد و اگر توجه نکند پیامدهای خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من برجام پایان کار نیست. برجام از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران است.

متقی با اشاره به سخنان معاون وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه ایران در وین در موضوع سوریه با آمریکا مذاکره ای نداشته است، گفت: اگر تنها از بعد سیاست خارجی به مسئله بنگریم، حرف معاون وزیر امور خارجه قابل قبول است اما از نگاه فرهنگ و ساختاری ممکن نیست. ساختارها انعکاس فضای فرهنگی است که در فضای عمومی وجود دارد و خود را در عرصه ‌های مختلف منعکس می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، هر مجموعه ای که به قدرت می‌ رسد، مجموعه دیگر را تبدیل به other می کند. در سال‌­های 85 تا 88 تمام ادبیات کشور علیه اصلاح‌ طلب ‌ها بود و آن‌ها بزرگ ترین دشمنان امنیت ملی کشور معرفی می‌شدند. امروز روند دیگری وجود دارد و این نتیجه ذهن اعتراضی و رویکرد انتقادی ماست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقطه عطف برجام در ایجاد فضای دو قطبی انتخابات چهار ماه آینده کشور خواهد بود که اصلاً فضای آرامی در کشور ایجاد نمی‌ شود و هیچ ائتلافی بین اصلاح طلبان یا در بین اصول‌ گرایان شکل نخواهد گرفت.

متقی گفت: واقعیت تفصیلی برجام این نیست که آمریکایی‌ ها به قول خود عمل کنند و تحریم‌ ها برداشته شود. لغو تحریم‌ ها معطوف به شرایط و فضای خاصی درباره راستی آزمایی و شفاف سازی است و نتیجه گزارش بازرسی آژانس تأیید ایران نخواهد بود.

وی ادامه داد: امکان شکل ‌گیری تحریم های جدید در حوزه حقوق بشر یا به قول آمریکایی ها تروریسم وجود دارد و این تحریم ها اعلام نمی شود چراکه آمریکایی ‌ها می ‌خواهند سانتریفیوژها برداشته و اورانیوم غنی ‌شده خارج شود و بعد از اینکه دست ایران خالی شد تحریم های جدید اعمال می ‌شود.

متقی با بیان اینکه در نامه 9 ماده ‌ای رهبری هم آمده است که در صورت اعمال تحریم ‌های جدید، برجام لغو خواهد شد، افزود: سؤال اینجاست که اگر تحریم جدید اعمال شود در چه وضعی خواهیم بود؟

وی تصریح کرد: نکته دیگر خروج ایران از وضع امنیتی است که ما همچنان در این وضع هستیم. قطعنامه 2231 در فصل 7 ماده 41 صادر شده است و در حوزه تسلیحاتی این قطعنامه محدودیت ‌های بیشتری از 1929 دارد. اگر ما موشک دیگری مانند «عماد» را آزمایش کنیم لغو قطعنامه است. در حال حاضر می ‌توانیم بگوییم که آزمایش موشک قبل از برجام بوده است.

متقی با بیان اینکه بر اساس ماده 25 منشور ملل قطعنامه های شورای امنیت برای همه کشورها لازم ‌الاجرا ست، گفت: محدودیت های بین ‌‌المللی علیه ایران در حال افزایش است و اگر عربستان چندی دیگر اعلام کند که ایران به یمن سلاح داده است، قطعنامه 2231 لغو می‌شود و تحریم ها برداشته نخواهد شد.

وی گفت: متأسفانه نخبگان در کشور وضع تراژیک را درک نمی ‌کنند. حوزه ایده ‌آل های ما با واقعیت ‌های قدرت راهبردی ‌مان متفاوت است. از یک طرف فکر می کنیم قدرت جهانی و منطقه ‌ای هستیم و از طرف دیگر در حوزه بحران های منطقه درگیر شده ‌ایم.

در نیویورک وزیر خارجه کشورمان چهار بار از وزیر امور خارجه عربستان درخواست ملاقات می کند و زمانی که «جبیر» پاسخ منفی می ‌دهد، وزیر امور خارجه اعلام می کند که هیئت نمایندگی درخواست داده است نه او.

متقی بیان کرد: ما احساس می ‌کنیم بازی برد- ‌برد است، در حالی که در سیاست خارجی بازی برد-‌ برد وجود ندارد و سیاست خنده حداکثر ظرف یک سال و یک سال و نیم آینده پایان خواهد یافت.

بهسازی نهادهای اجتماعی و سیاسی و اصلاح ساختارها ضروری است

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه با بیان اینکه برجام فرصتی فراهم می ‌کند تا در صورت وجود اراده سیاسی ایران به اقتصادی نوظهور در دنیا تبدیل شود، گفت: بخشی از توسعه و پیشرفت جامعه به دلیل نهادسازی‌ هایی است که از ابتدای انقلاب در کشور صورت گرفته است و این نهادها حتی آن‌ هایی که مانع دموکراسی هستند برای توسعه جامعه مفیدند.

وی ادامه داد: در صورت انتخاب سیاست گفت ‌وگو و تعامل امکان اصلاح این نهادها فراهم می شود.

سید امامی با اشاره به اینکه برخی از این نهادها همچنان با اصول و اهداف اولیه کارمی ‌کنند، اظهار کرد: میتوان این نهادها را در مسیری قرار داد که با منافع کشور و بقای آن هم‌ خوانی داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بهسازی نهادهای اجتماعی و سیاسی و اصلاح ساختارها متناسب با تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است و کسانی که دستی در قدرت دارند و منافع را خوب درک می‌کنند می ‌توانند در این مسیر بسیار مؤثر باشند.

در هیچ کجای دنیا 20 اصل قانون اساسی به سیاست خارجی اختصاص ندارد

در ادامه این نشست مجتبی مقصودی، استاد دانشگاه، به نگاه‌ ها و رویکرهای ابتدای انقلاب اشاره کرد.وی گفت: نگاه و رویکردی در ابتدای انقلاب اسلامی در محیط‌ های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه حاکم بوده است و در سایه تجربه تاریخی و جامعه ‌شناختی نگاه ما به بیرون از کشور تیره و تاریک است.

مقصودی با اشاره به بی‌ اعتمادی حاکم بر جامعه بیان کرد: قانون اساسی کشور نیز بر همین پایه نگاشته شده است و چنین نگاهی در قانون هم وجود دارد.

وی تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا 20 اصل قانون اساسی به سیاست خارجی اختصاص نمی ‌یابد چراکه این مسئله در عمل دست دولت و دستگاه سیاست خارجی را برای اقدام مقتضی خالی می‌کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: بیگانه ‌ستیزی از جمله فرمول‌ های سیاسی در بدنه کشور است که بسیار به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر پسابرجام را نیز با عینک بدبینی که از اول انقلاب بر چشم داشته ‌ایم بنگریم، طبیعی است که برآیند و نتیجه آن ناشی از همین نگاه خواهد شد.مقصودی با تأکید بر این امر که مهم است که ادراک و نگاه ما به پسا برجام چگونه است، گفت: قالب توافق هسته ‌ای تعاملی است. بر این اساس دو طرف توافق صورت ‌گرفته را به رسمیت شناخته و بده بستانی انجام داده ‌اند.

به گفته وی، با چنین رویکردی که در توافق دیده می‌شود فرمول‌ های گذشته برای پسا برجام کارایی ندارد و در آن فرمول‌ ها نمی‌گنجد. منافع ملی در چارچوب مذاکرات با غرب به دست می ‌آید.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای بهبود شرایط و پیگیری بهتر منافع ملی باید در فرمول سیاسی اولیه بازبینی صورت گیرد، تصریح کرد: اگر بپذیریم یکی از ابزارهای جابه ‌جایی نخبگان، صندوق آراست و اینکه مردم در سال 92 به دیدگاه‌ های اعتدالی رأی داده ‌اند؛ باید بپذیریم که این دیدگاه سعی دارد تا در فرمول اولیه اصلاحاتی انجام دهد و معتقد است منافع ملی از راه مذاکره به دست می ‌آید

 

هویت های قومی از کجا بر می خیزند؟ مروری بر نظریه های اصلی

 

فایل پی دی اف

 

ادراک گروه هاي قومي از تصاوير رسانه اي خود

 

سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان فراگيرترين و پرمخاطب ترين رسانه کشور، نقش بسزايي در پروراندن شناخت و درک مردم از گروه هاي قومي و تعريف روابط ميان گروهي در کشور بر عهده دارد. شواهد پژوهشي نشان مي دهد که اقوام ايراني، تصاوير پخش شده از سيما درباره خود را چندان مطلوب نمي يابند. براي فهم عميق تر درک خود اعضاي گروه هاي قومي، يک رشته مصاحبه نيمه متمرکز در ميان افرادي از اين گروه ها، که در تهران به کار يا تحصيل اشتغال دارند، صورت گرفت. همان طور که انتظار مي رفت، آنها از بازنمايي هايي که از ايشان در سريال ها و فيلم هاي تلويزيوني ارايه مي شود، ناخرسندند. افراد مصاحبه شده از شبکه هاي سراسري انتقاد دارند و چنين مي پندارند که در اين شبکه ها به اندازه کافي نقش ندارند و اگر هم نشان داده مي شوند، اغلب چهره هاي تحريف شده اي از آنان به نمايش در مي آيد. آنها بر اين باورند که در بسياري از مواقع از آنان، برحسب ويژگي هاي منسوب به قومشان در گفتمان عاميانه، تصويرهاي قالبي نشان داده مي شوند. بيشتر افراد مصاحبه شده بر اين باورند که فيلم هاي نشان داده شده در تلويزيون، از اعضاي گروه هاي قومي در چهره هاي اصلي استفاده نمي کنند و معمولا نقش هاي حاشيه اي را به آنها محول مي نمايند. به اعتقاد مصاحبه شوندگان، گستردگي بازنمايي هاي مذکور از يک سو ناشي از بي اطلاعي تهيه کنندگان برنامه هاي تلويزيوني و يا نگرش هاي پيشداورانه آنها نسبت به خرده فرهنگ هاي قومي است و از سوي ديگر، ريشه در برخي سياست هاي گذشته دارد که به حضور و سهم گروه هاي قومي در فرهنگ ملي بهاي لازم را نمي دهد

"تصاویر رسانه‌ای از گروه‌های قومی،فارغ از اینکه با چه نیتی ساخته و پرداخته می‌شوندیا از طریق چه سازوکارهایی پدید می‌آیند،از دو طریق بر تجربۀ زیستۀ اعضای گروه‌های(1) Billings and Tyler Eastman (2) Chiricos and Eschholz (3) Multiculturalism (4) Mahtani (5) Madianou &%00422AFTG004G% قومی تأثیر می‌گذارند:نخست،از طریق اشاعۀ باورها و نگرش‌های خاصی در میان مردم درقبال گروه‌های قومی؛دوم،از طریق ایجاد فضاهایی که در آن اعضای گروه‌های قومی خودرا تعریف و بازتعریف می‌کنند و در واکنش به گفتمان‌های غالب هویت‌های اجتماعی خود رابرسازند. (2) Probes (3) Airtime می‌دهیم:(1)چهره‌های بازنمایی شده از خود را چگونه توصیف می‌کنند،(2)چه تفاوتی میاناین بازنمایی‌ها و چهرۀ«واقعی»خود(یعنی آنچه که خود دربارۀ گروه قومی‌شان می‌پندارند)می‌بینند،(3)تلویزیون محلی خود را که به زبان آنها برنامه پخش می‌کند چگونه ارزیابی می‌کنند،و(4)چه تحلیلی از چرایی بازنمایی‌های تلویزیونی به‌گونه‌ای که ادراک کرده‌اند دارند؟ هره‌های بازنمایی شده از خود را چگونه توصیف می‌کنند؟ کم بازنمایی یا صرفا توجه به آنان در اخبار به سبب حضور یک شخصیت سیاسی در منطقهسکونت آنان و تصویرسازی از گروه‌های قومی در نقش‌های حاشیه‌ای،از جمله مضامینیبود که در مصاحبه‌ها مشاهده می‌شد. اما نفس وجود چنین برداشت‌هایی، نشان می‌دهد که موضوع بازنمایی رسانه‌ای از فرهنگ و هویت اقوام ایرانی برای بسیاری ازمخاطبان،به ویژه مخاطبان تحصیل کرده،موضوعی با اهمیت تلقی می‌شود،به‌گونه‌ای که آنان راگاه به این اندیشه می‌اندازد که گویی سیاستی در کار است تا از آنان،به قول یک مصاحبه شده،«سلب صلاحیت»شود. دراین تحقیق با این مفروض آغاز کردیم که فارغ از عملکرد واقعی صدا و سیما و تلاش‌هاییکه برای بهبود برنامه‌سازی دربارۀ اقوام ایرانی صورت می‌گیرد،ادراک خود اعضای گروه‌هایقومی،که مخاطب برنامه‌های تلویزیونی‌اند،و بازنمایی‌های اجتماعات خود را مشاهده می‌کنندبسیار مهم است و مبنای داوری آنها دربارۀ عملکرد رسانۀ مذکور و نیز سیاست‌های حاکم برآن قرار دارد."

 

فایل پی دی اف

 

رزومه ی دکتر سیدامامی

 

دکتر جامعه شناسی از دانشگاه اورگان

  عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 

کتاب ها

  . کتاب اخلاق و محیط‌زیست: رهیافتی اسلامی (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

  . کتاب پژوهش درعلوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری، و انتقادی (تألیف) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387.

  . کتاب تحقیق در رسانه های جمعی ( ترجمه ) ، تهران : سروش ، چاپ اول 1384 .

  . کتاب اسلام در اروپا : سیاست های دین و امت، (ترجمه)، تهران : انتشارات باز ، 1380 .

  . کتاب عصرتبلیغات، (ترجمه)، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1380، چاپ سوم 1383، چاپ چهارم 1384، چاپ پنجم 1387.

  . کتاب دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی ، 1373 .

 

  مقاله

  . مقاله "جامعه‌شناسی دین،" در اصغر افتخاری (تدوین)، سیاست، دین، فرهنگتهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.

  . مقاله "جای خالی پژوهش‌های تجربی در ایران" پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 5، ش 2 (بهار 1389).

  . مقاله "جوانان و مشارکت در انتخابات" در جوانان و توسعه: درآمدی بر نسبت جوانان و توسعه پایدار" (مجموعه مقالات). تهران: سازمان ملی جوانان و مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.

  . مقاله "کشورهای چند ملیتی اتحادیه اروپا و سیاست چندفرهنگ‌گرایی" در کتاب اتحادیه اروپا:هویت,امنیت و سیاست (مجموعه مقالات). به اهتمام سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، تهزان: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389.

  . مقاله "عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس: مطالعه موردی شهر تهران" (مشترک با دکتر عبدالمطلب عبداله). پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 4، ش 4 (پاییز 1388).

  . مقاله "تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران." پژوهش‌های ارتباطی،" سال 16، ش 1 (پیاپی 57) (بهار 1388).

  . مقاله "انقلاب اسلامی ایران، تحول در ارزش‌های سیاسی و کارآمدی مفهوم فرهنگ سیاسی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران." در کتاب گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی ایران، به کوشش دکتر جلال درخشه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.

  . مقاله “ Youth, Politics, and Media Habits in Iran ” در کتاب Media, Culture, and Society in Iran, Routledge 2008

  . مقاله "پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی در علم سیاست." دانش سیاسی. سال 4، ش 1 (بهار و تابستان 1387).

  . مقاله "ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه ای خود." تحقیقات فرهنگی. سال ، ش 2 (زمستان 1387).

  . مقاله "هویت‌های قومی از کجا بر می‌خیزند: مروری بر نطریه‌های اصلی،" خط اول. سال 2، شماره 7 (زمستان 1387).

  . مقاله "مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی." پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 2، ش 6 (بهار 1386).

  . مقاله "قومیت از منظر سیاستهای هوی �� ،" دانش سیاسی، سال دوم، شماره دوم، (بهار و تابستان 1385 ).

  . مقاله "جهانی شدن پنتکاستالیسم و پیامدهای سیاسی آن." اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 20، شماره 7 و 8 (فروردین و اردیبهشت 1385) .

  . مقاله "گوناگونی روش‌شناختی در علوم اجتماعی و ضرورت عنایت به آن در طراحی و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی،" اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 20 ، شماره 5 و6 (بهمن و اسفند 1384) .

  . مقاله "سهم دانشگاه در دگرگونی جامعه،" فرهنگ عمومی، شماره 42 ، سال 1384 .

  . مقاله "کارگردانان دولت بوش چه‌گونه می‌اندیشند "، دانش سیاسی، جلد1 ، شماره 1، (بهار و تابستان 1384 ).

  . مقاله " یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی" ، فصلنامه مطالعات راهبردی، جلد 1 ، شماره 1 ( بهار 1377 ).

  . مقاله " ملی گرایی قومی: در جست وجوی درک بیشتر" ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، جلد4 ، شماره 2 و 3 ( تابستان و پاییز 1376 ) .

  . مقاله " نگاهی به جامعه شناسی دین " ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، جلد1 ، شماره 4 ، (تابستان 1376 ) .

  . مقاله " فرهنگ و یکپارچگی جوامع ملی " سیاست خارجی، جلد 8 ، شماره 4 ، ( زمستان 1374 ) .

  . مقاله " روش های تاریخی_تطبیقی در آثار اسکاچپل و تیلی " ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، جلد 1 ، شماره 1 ، ( پاییز 1374 ) .

  . مقاله The Lion and the Gazelle (book review ) Iranian Studies 35, 4 (Fall 2002 )

  . مقاله "شاخص‌های توسعه سیاسی و جایگاه جوانان در توسعه سیاسی،" در توسعه سیاسی و جوانان: چالش‌ها و چشم‌انداز مطلوب (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.

  . معرفی کتاب "اسلام جهانی شده: جست و جو برای یک امت نو." رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)، سال 3، ش 11 (زمستان 1388).

 

  طرج پژوهشی

  . طرح پژوهشی "نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره آلودگی هوا،" معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، تیر 1390.

  . طرح پژوهشی "مهمترین موضوعات انتخاباتی و ویژگی‌های مطلوب کاندیداها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دید شهروندان تهرانی،" برای مرکز گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فروردین 1388.

  . طرح پژوهشی "نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران." برای مرکز گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1386.

  . طرح پژوهشی "قومیت و هویت در دانشگاه: پیماش دانشجویان کرد و آذری دانشگاه های تهران." برای معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 1386.

  . طرح پژوهشی "ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان." برای سازمان ملی جوانان .1386

  . طرح پژوهشی "سنجش اشکال وسطوح مشارکت سیاسی جوانان" برای سازمان ملی جوانان، بهار1384 .

  . طرح پژوهشی " نحوه استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی برای دریافت اخبارسیاسی " برای سازمان ملی جوانان ، تابستان 1384 .

 

  مصاحبه

  . مصاحبه " نقش ادبیات در شکل گیری هویت ملی " در کتاب گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران . تهران : مؤسسه مطالعات ملی ، پاییز 1383 .

  . مصاحبه " خشونت و هویت سازی " در کالبدشکافی خشونت . به اهتمام مسعود سفیری، تهران: نشرنی ، 1379 .

 

 

  گزارش

  . گزارش پژوهش گروهی پروژه مشترک سازمان محیط زیست، بانک جهانی و دفتر عمران ملل متحد 1372 .

  . Sustainable Development Education and Public Awareness

 

  طراحی و مشاوره

  . طراحی، مشاوره، و مشارکت دراجرای چندین پروژه تحقیقاتی مؤسسه بازارپژوهی بازارنگر، 1374-1387 و مؤسسه بازارپژوهی پویانگر 1376-1380.

 

  عضویت در انجمن های تخصصی

  انجمن جامعه شناسی ایران

  انجمن علوم سیاسی ایران

  انجمن ایرانی روابط بین الملل

 

جمع آوری مقالات:کورش مشیری

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است 

0 0
ایران وایر   undefined 1396/11/22 18:11:10

جزییات تازه درباره پرونده بازداشت فعالان محیط زیست
۲۱ بهمن‌ماه «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» دادستان تهران خبر داد که چندین نفر در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند. یک روز پیش از آن بود که خبر مرگ «کاووس سیدامامی» استاد دانشگاه «امام صادق»‌ توسط پسرش منتشر شد. به خانواده‌اش گفته بودند، او در زندان «خودکشی» کرده است.

جعفری دولت آبادی امروز گفته است علت خودکشی سیدامامی در زندان این بوده که علیه او اعتراف های زیادی شده بود و خودش هم اعتراف هایی کرده بود. او به این اعتراف ها اشاره نکرده است ولی یک همکار سابق دفتر سازمان ملل در تهران به ایران وایر گفت که تاکنون دو اتهام «جاسوسی» و «دزدی و قاچاق عتیقه» درباره افراد بازداشت شده، مطرح شده است.

در حال حاضر، «هومن جوکار» خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی به همراه همسرش «نیلوفر بیانی» که پیش‌تر مشاور سازمان ملل در زمینه محیط زیست بود، «مراد طاهبار» شهروند ایرانی - آمریکایی که در هیات مدیره «میراث پارسیان» فعالیت داشت، «سپیده کاشانی»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی» و «طاهر قدیریان»‌ که در حوزه محیط زیست فعالیت داشته اند، بازداشت شده اند. مهم ترین چهره ای که بازداشت شده اما «کاوه مدنی» معاون بین‌الملل، نوآوری و مشارکت اجتماعی فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست است. علت بازداشت کاوه مدنی اعلام نشده است.

در همین حال، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته است پشت پرده فعالیت های برخی سازمان های غیردولتی در حوزه محیط زیست، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

با این وجود، عضو سابق دفتر سازمان ملل که در سازمان عمران این نهاد مشغول به فعالیت بوده، به ایران وایر می گوید: «این افراد همه طبیعت گرد هستند و نصف عمرشان را برای حفاظت از محیط زیست گذاشته‌اند. این اتهام‌ها غیرواقعی به نظر می‌رسد.»

او در توضیح پروژه‌هایی که این افراد با حمایت سازمان ملل در ایران برعهده داشتند، می‌گوید آن‌ها مثل باقی نهادها و ان‌جی‌اوهای محیط زیستی، پروپوزال خود را به سازمان عمران این نهاد ارسال می‌کنند و پس از تایید، درخواست بودجه‌شان به نیویورک فرستاده می شود. سازمان ملل در نیویورک برای دو سال به هر کدام از این نهادها بودجه تخصیص می‌دهد و بعد آن را قطع می‌کند. این ان‌ج‌اوها موظف‌اند طی این دو سال، با ایجاد اشتغال و صندوق داخلی، درآمدزایی کنند و به شکل مستقل وارد چرخه اقتصادی شوند.

0 0
bbc   undefined 1396/11/22 14:38:58

رئیس دادگستری تهران از احتمال بازداشت شمار دیگری از فعالان محیط زیست خبر داد
غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران "بازداشت برخی از فعالان محیط زیست به علت ارائه اطلاعات به بیگانگان" را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، آقای اسماعیلی همچنین افزود: "جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری کردند و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی‌ها دستگیر شدند و برخی‌ها هم ممکن است، در آینده دستگیر شوند. پرونده در مرحله اولیه است و جزییات قابل بیان نیست."

بیش از دو هفته است که گروهی از فعالان حوزه محیط زیست در ایران بازداشت شده‌اند.

به خانواده بازداشت شدگان گفته شده اجازه مصاحبه ندارند.

روز گذشته رامین سیدامامی، فرزند کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که از جمله بازداشت شدگان است، اعلام کرد که از زندان با آنها تماس گرفته شده و عنوان شده که پدرش در زندان "خودکشی" کرده است.

0 0
کورش مشیری   undefined 1396/11/22 14:16:40

اطلاعیه های انجمن جامعه شناسی و انجمن علوم سیاسی ایران درباره درگذشت سید کاووس سید امامی
خبر درگذشت استاد فرهیخته و گرانقدر دکتر کاووس سیدامامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، همه دوستان، همکاران و دانشجویان این فرزانه بزرگوار را در بهت و حیرت و اندوه عمیق فروبرده است و اجتماع علمی علوم سیاسی و جامعه شناسی و فعالان محیط زیست را داغدار و ماتم زده کرده است.شادروان سیدامامی از کنشگران فعال انجمن جامعه شناسی ایران، عضو کمیته روابط بین الملل و گروه جامعه شناسی دین بود و به شهادت همه کسانی که با این بزرگمرد سروکار داشته اند، علاوه بر دانش عمیق، اخلاقی نیکو و آرامشی مثال زدنی داشت. به همین دلیل، اخبار منتشرشده درباره وی در باور نمی گنجد و انتظار می رود مسئولان امر درباره این ضایعه دردناک پاسخگو باشند و به افکار عمومی توضیح دهند.این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم سیدامامی، اجتماع علمی علوم سیاسی و جامعه شناسی و فعالان محیط زیست عمیقا تسلیت می گوییم و برای این روح بزرگ آرامش و مغفرت و برای خانواده و دوستان و همکارانش شکیبایی مسئلت داریم.در این اطلاعیه آمده است:

جامعه علوم سیاسی ایران در غم از دست دادن یکی از اعضای برجسته و ارجمند خود داغدار است. دکتر سید کاووس سیدامامی، استاد نام آشنا و معتبر دانشگاه امام صادق (ع)، نه فقط دانشمندی کم نظیر و پژوهشگری کوشا در علم سیاست، که انسانی شریف و اخلاق گرا بود و رشد متوازن در ابعاد مختلف، از وی شخصیتی منحصر بفرد و کم نظیر ساخته بود. ایشان همواره مشارکتی فعال در فعالیت های علمی و پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران داشت و از حامیان مشفق انجمن بود. هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران این ضایعه دردناک را به خانواده داغدار آن مرحوم و تمامی اعضای خانواده بزرگ علوم سیاسی ایران تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آرامش و آمرزش مسئلت دارد.در بخش معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) وی این گونه معرفی شده است:«دکتر کاووس سید امامیسمت: عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسیامامی,اخبار دانشگاه,خبرهای دانشگاه,دانشگاه
تحصیلات

دکترای جامعه شناسی از دانشگاه اُرگان در آمریکا۱۳۷۰فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه اُرگان در آمریکا۱۳۶۷فوق لیسانس امور بین المللی از دانشگاه اوهایو در آمریکا۱۳۵۵لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه اوهایو در آمریکا ۱۳۵۴سوابق استخدامی و همکاری با مؤسسات آموزشی و پژوهشیآثار

کتاب‌ها

• روش‌های مصاحبه برای پژوهش‌های سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۴.• انفاق و کمک‌های بین‌المللی: رفتارهای حمایت‌گرانه در سیاست خارجی (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۱.انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴.• اخلاق و محیط‌زیست: رهیافتی اسلامی (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹.• پژوهش درعلوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری، و انتقادی (تألیف) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول ۱۳۸۶، چاپ دوم ۱۳۸۷، چاپ سوم ۱۳۹۱.• تحقیق در رسانه های جمعی ( ترجمه ) ، تهران : سروش ، ۱۳۸۴ .• اسلام در اروپا : سیاست های دین و امت، (ترجمه)، تهران : انتشارات باز ، ۱۳۸۰ .• عصرتبلیغات، (ترجمه)، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول ۱۳۷۹، چاپ دوم ۱۳۸۰، چاپ سوم ۱۳۸۳ ، چاپ چهارم ۱۳۸۴، چاپ پنجم ۱۳۸۷، چاپ ششم ۱۳۸۹، چاپ هفتم ۱۳۹۰، چاپ هشتم ۱۳۹۴.• دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۷۳ .• دانشنامه بین‌المللی ارتباطات (جلد اول)، به ویراستاری ولفگانگ دنزباخ، (ترجمه مشترک)، ویراستاران ترجمه فارسی: حسن بشیر و مسعود کوثری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.مقاله‌ها

• "سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی،" مشترک با حمید هوشنگی، فصلنامه مطالعات ملی، سال ۱۷، ش ۲ (تابستان ۱۳۹۵).• "دلایل مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه موردی انتخابات شهر خوی،" مشترک با رامین مددلو، جستارهای سیاسی معاصر، سال ۶، ش ۳ (پاییز ۱۳۹۴).• "Relevance of Philosophy to Democracy: Comments on Intellectual Debates on Democracy in Iran,‏" Islamic Perspective, Vol.‎ 12 ‪(Winter 2014)‬• "شناسایی آینده‌های ممکن پیش روی اسلام‌گرایی با استفاده از روش تحلیل ریخت‌شناسی،" مشترک با ایمان رکوعی، رهیافت انقلاب اسلامی، سال ۸، ش ۲۶ (بهار ۱۳۹۳).• "جنبش‌های ضدسیستمی والرستین: امیدی برای یک آینده‌ی بهتر؟" در انجمن جامعه‌شناسی ایران، ایمانوئل والرشتاین: علوم اجتماعی و بحران ساختاری نظام جهانی. (اسفند ۱۳۹۲).• "گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن،" مطالعات فرهنگ- ارتباطات. سال ۱۳، ش مسلسل ۵۲ (زمستان ۱۳۹۱).• "نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه‌های تهران،" مشترک با رضا منتظری مقدم، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ۷، ش ۴ (پاییز ۱۳۹۱).• "هویت ایرانی در گفتار جوانان،" مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دوازدهم، ش ۱ و ۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۰).• "زمینه‌های رشد اسلام‌هراسی ساختمند در بریتانیا،" مشترک با سیدمحمد مهدی حسینی فائق، دانش سیاسی، سال ۷، ش ۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۰).• "جامعه‌شناسی دین،" در اصغر افتخاری (تدوین)، سیاست، دین، فرهنگ. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹.• "جای خالی پژوهش‌های تجربی در ایران." پژوهشنامه علوم سیاسی. سال ۵، ش ۲ (بهار ۱۳۸۹).• "جوانان و مشارکت در انتخابات" در کتاب جوانان و توسعه: درآمدی بر نسبت جوانان و توسعه پایدار (مجموعه مقالات). تهران: سازمان ملی جوانان و مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸.• "کشورهای چند ملیتی اتحادیه اروپا و سیاست چندفرهنگ‌گرایی" در کتاب اتحادیه اروپا :هویت، امنیت و سیاست (مجموعه مقالات). به اهتمام سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۹.• "عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس: مطالعه موردی شهر تهران" (مشترک با دکتر عبدالمطلب عبداله). پژوهشنامه علوم سیاسی. سال ۴، ش ۴ (پاییز ۱۳۸۸).• "تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران." پژوهش‌های ارتباطی،" سال ۱۶، ش ۱ (پیاپی ۵۷) (بهار ۱۳۸۸).• “Youth, Politics, and Media Habits in Iran” در کتاب Mehdi Semati (ed.)Media, Culture, and Society in Iran: Living with Globalization and the Islamic State, London and New York: Routledge, 2008.• "انقلاب اسلامی ایران، تحول در ارزش‌های سیاسی و کارآمدی مفهوم فرهنگ سیاسی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران." در کتاب گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی ایران، به کوشش دکتر جلال درخشه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷.• "پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی در علم سیاست." دانش سیاسی. سال ۴، ش ۱ (بهار و تابستان ۱۳۸۷).• "ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه ای خود." تحقیقات فرهنگی. سال ۱ ، ش ۴ (زمستان ۱۳۸۷).• "هویت‌های قومی از کجا بر می‌خیزند: مروری بر نظریه‌های اصلی،" خط اول. سال ۲، شماره ۷ (زمستان ۱۳۸۷).• "مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی." پژوهشنامه علوم سیاسی. سال ۲، ش ۶ (بهار ۱۳۸۶).• "قومیت از منظر سیاستهای هویت،" دانش سیاسی، سال دوم، شماره دوم، (بهار و تابستان ۱۳۸۵ ).• "جهانی شدن پنتکاستالیسم و پیامدهای سیاسی آن." اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال ۲۰، شماره ۷ و ۸ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵) .• "گوناگونی روش‌شناختی در علوم اجتماعی و ضرورت عنایت به آن در طراحی و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی،" اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال ۲۰ ، شماره ۵ و۶ (بهمن و اسفند ۱۳۸۴) .• "سهم دانشگاه در دگرگونی جامعه،" فرهنگ عمومی، شماره ۴۲ ، سال ۱۳۸۴ .• " کارگردانان دولت بوش چه گونه می‌اندیشند " ، دانش سیاسی، جلد۱ ، شماره ۱، (بهار و تابستان ۱۳۸۴ ) .• " یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی" ، فصلنامه مطالعات راهبردی، جلد ۱ ، شماره ۱ ( بهار ۱۳۷۷ ) .• " ملی گرایی قومی: در جست وجوی درک بیشتر" ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، جلد۴ ، شماره ۲ و ۳ ( تابستان و پاییز ۱۳۷۶ ) .• " نگاهی به جامعه شناسی دین " ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، جلد۱ ، شماره ۴ ، (تابستان ۱۳۷۶ ) .• " فرهنگ و یکپارچگی جوامع ملی" سیاست خارجی، جلد ۸ ، شماره ۴ ، ( زمستان ۱۳۷۴ ) .• " روش های تاریخی_تطبیقی در آثار اسکاچپل و تیلی " ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، جلد ۱ ، شماره ۱ ، ( پاییز ۱۳۷۴ ) .طرح های پژوهشی

• "نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره آلودگی هوا،" معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق‌(ع)، تیر ۱۳۹۰.• "مهمترین موضوعات انتخاباتی و ویژگی‌های مطلوب کاندیداها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دید شهروندان تهرانی،" برای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فروردین ۱۳۸۸.• "نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران." برای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۸۶.• "قومیت و هویت در دانشگاه: پیماش دانشجویان کرد و آذری دانشگاه های تهران." برای معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ۱۳۸۶.• "ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان." برای سازمان ملی جوانان .۱۳۸۶• "سنجش اشکال وسطوح مشارکت سیاسی جوانان" برای سازمان ملی جوانان، بهار۱۳۸۴ .• " نحوه استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی برای دریافت اخبارسیاسی " برای سازمان ملی جوانان ، تابستان ۱۳۸۴ .• پژوهش گروهی پروژه مشترک سازمان محیط زیست، بانک جهانی و دفتر عمران ملل متحد ۱۳۷۲ با عنوان:.Sustainable Development Education and Public Awarenessسایر موارد

• "The Lion and the Gazelle," (book review) Iranian Studies 35, 4 ‪(Fall 2002)‬.‎• مقاله برآمده از مصاحبه " نقش ادبیات در شکل گیری هویت ملی " در کتاب گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران . تهران : مؤسسه مطالعات ملی ، پاییز ۱۳۸۳ .• مقاله برآمده از مصاحبه " خشونت و هویت سازی " در کالبدشکافی خشونت . به اهتمام مسعود سفیری، تهران: نشرنی ، ۱۳۷۹ .‌ "قرارداد طبیعی و توسعه در قرن بیست و یکم،" (ترجمه) از ژروم بنده در کتاب آینده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.• "آینده‌ی تنوع زیستی،" (ترجمه) از توماس اُدیامبو در کتاب آینده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.• "محیط زیست و توسعه در گذار به دهه‌ی ۲۰۲۰،" (ترجمه) از مصطفی تولبا در کتاب آینده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.• "در دفاع از یک قرارداد فرهنگی،" (ترجمه) از آلن تورن در کتاب آینده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.• ""آینده‌ی تکثرگرایی فرهنگی چیست؟" (ترجمه) از هله بژی در کتاب آینده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.• "فرهنگ در قرن بیست و یکم: مشابه‌سازی یا دورگه سازی؟" (ترجمه) از ادواردو پورته‌یا در کتاب آینده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰.• معرفی کتاب "اسلام جهانی شده: جست و جو برای یک امت نو." رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)، سال ۳، ش ۱۱ (زمستان ۱۳۸۸).• طراحی، مشاوره، و مشارکت دراجرای پروژه های تحقیقاتی مؤسسه بازارپژوهی بازارنگر از سال ۱۳۷۴.عضویت در انجمن های تخصصیانجمن جامعه شناسی ایرانانجمن علوم سیاسی ایرانانجمن ایرانی روابط بین‌المللانجمن مطالعات جهانانجمن جامعه‌شناسی سیاسی»

0 0
هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   undefined 1396/11/22 14:15:24

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

دکتر سید امامیخبر درگذشت استاد فرهیخته و گرانقدر دکتر کاووس سیدامامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، همه دوستان، همکاران و دانشجویان این فرزانه بزرگوار را در بهت و حیرت و اندوه عمیق فروبرده است و اجتماع علمی علوم سیاسی و جامعه شناسی و فعالان محیط زیست را داغدار و ماتم زده کرده است.

شادروان سیدامامی از کنشگران فعال انجمن جامعه شناسی ایران، عضو کمیته روابط بین الملل و گروه جامعه شناسی دین بود و به شهادت همه کسانی که با این بزرگمرد سروکار داشته اند، علاوه بر دانش عمیق، اخلاقی نیکو و آرامشی مثال زدنی داشت. به همین دلیل، اخبار منتشرشده درباره وی در باور نمی گنجد و انتظار می رود مسئولان امر درباره این ضایعه دردناک پاسخگو باشند و به افکار عمومی توضیح دهند.

این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم سیدامامی، اجتماع علمی علوم سیاسی و جامعه شناسی و فعالان محیط زیست عمیقا تسلیت می گوییم و برای این روح بزرگ آرامش و مغفرت و برای خانواده و دوستان و همکارانش شکیبایی مسئلت داریم.

هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران