محل تبلیغ شما
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:بی خیال روسیه و چین بشویم!

تاریخ خبر: 1399/5/14

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:بی خیال روسیه و چین بشویم!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مجیدرضا حریری، ‏رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم.

وی افزود: اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می شود

روزنامه آسیا

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است