محل تبلیغ شما
تراژدی خانواده ایران‌نژاد؛ مهاجرت یا خوداخراجی؟!سندی دیگر از واقعیت‌های آمار مهاجرتی ایرانیان

تاریخ خبر: 1399/8/11

تراژدی خانواده ایران‌نژاد؛ مهاجرت یا خوداخراجی؟!سندی دیگر از واقعیت‌های آمار مهاجرتی ایرانیان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

 

افزایش بی سابقه مهاجرت از ایران؛

بعضی مسئولین چه کردند که ایرانیان ناچار به مهاجرت شدند؟

نابودی کرامت انسانی دسترنج بعضی مسئولین بی کفایت

مرگ در شرایط مهاجرت لذت بخش تر از زندگی در مام میهن!

تراژدی خانواده ایران‌نژاد؛ مهاجرت یا خوداخراجی؟!

سندی دیگر از واقعیت‌های آمار مهاجرتی ایرانیان

خدمات وی آی پی یک قاچاقچی انسان! / گفت وگو با یک قاچاقچی که مدعی است بدون دردسر، مشتریانش را از مرز خارج می کند

دلایل مهاجرت خوانندگان به خارج از کشور چیست؟ قمار بر سر موسیقی


 

 

 

این روزها بیشتر کشورهای جهان در حال دست وپنجه نرم کردن با ویروس کرونا هستند، همانطور که میدانیم شیوع این ویروس سبب متزلزل شدن اقتصاد جهان، بسته شدن مرزها و مسئله مهاجرت به دیگر کشورها و به تعویق افتادن پروندههای مهاجرتی شده است.

به گزارش صدای اصالحات، ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای درگیر ویروس کرونا، با مشکلاتی زیادی برای سفرهای خارجی مواجه شده است. از عمده ترین مشکالت پیش روی افراد بسته شدن مرزها و محدودیت های سفرها است. بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به روند شیوع ویروس کرونا، محدودیت هایی را برای ورود ایرانیان به کشور خود در نظر گرفته اند
 

  ولی بازهم در این شرایط شمار هموطنانی که برای مهاجرت اقدام میکنند روبه افزایش است، علت چیست؟ یکی از دلایل افزایش مهاجرت از ایران نامساعد بودن شرایط زندگی است. بی شک همگان سعی بر این دارند که زندگی بی عیب و نقص داشته باشند و از تمامی امکانات کشور خود بتوانند به سادگی استفاده نمایند. نباید فراموش کرد که وضعیت بد معیشتی، گرانی های بیسابقه، عدم امید به آینده، وضعیت نابسامان اقتصادی و آیندهای مبهم و بسیاری دیگر از این عوامل که بر اساس سیاستهای نادرست مسئولین حکومتی در این چهل سال پدیدار شده سبب افزایش مهاجرت از ایران شده است. نبود شایسته سالاری، تبعیض خدماتی، اجبار و زور و برخوردهای قهرآمیز، رانتهای آموزشی و اقتصادی و اجتماعی و ... همه و همه سبب شده تا سرمایه های انسانی کشورمان سرخورده شده و به فکر فرار از موقعیت به وجود آمده توسط حاکمان بیفتند و حتی سخت ترین شرایط را به جان خریده و تنها برای خروج از موقعیتی که حاکمان بی تدبیر و بی لیاقت بر سر راه آنان گذاشتند ریسک همه مخاطرات را به جان خریده تا شاید رؤیای آزادی وزندگی بدون دغدغه ایشان محقق شود.

نمونه بارز به جان خریدن این مخاطرات تراژدی مرگ خانواده 5 نفره سردشتی بود که به مقصد نرسیدند و یا ارجحیت دادن زندگی در اردوگاههای مهاجرتی بهجای زندگی در مام میهن! که این موضوع بار دیگر نشان داد که باید بیش از گذشته به علل افزایش مهاجرت که خود معلول بسیاری از علت هاست پرداخته شود

* بسیاری از مهاجران در شرایط بد دوران مهاجرت جان خود را از دست میدهند در همین راستا مهناز ثامنی پور، کارشناس ارشد جامعه شناسی در گفتوگو با صدای اصلاحات ضمن انتقاد از وضعیت تأسف بار مهاجرین در خارج کشور از علل مهاجرت سخن به میان آورد و افزود: در مورد علت مهاجرت باید از خود مهاجرین سؤال شود که چرا مهاجرت میکنند ولی آنچه میتوان حدس زد این است لابد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردند به عنوان مثال در شرایطی هستند که به هیچ عنوان امکان کار و معاش زندگی با تلاش را ندارند و ریسک میکنند و امیدوارند از این سد خطرناک مهاجرت عبور کنند تا به یک آرامش نسبی دست پیدا کنند.

ثامنی پور افزود: بسیاری از این مهاجران در شرایط بد دوران مهاجرت جان خود را از دست میدهند نمونه بارز آن همین خانواده سردشتی بودند که در کانال مانش و در مسیر رسیدن به کشور انگلستان جان خود را از دست دادند. ً به این جامعه شناس ادامه داد: وقتی شخص سالهای سال مرتبا سازمانهای مختلف مراجعه میکند و جوابی دریافت نمیکند دیگر به مرز ناامیدی صددرصدی میرسد و یاس روحی مطلق در او به وجود ً آخرین راه را مهاجرت میداند و میگوید یا مرگ یا میآید که نهایتا نجات! وی افزود: نبود بازار کار در داخل کشور برای فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از عواملی است که فرد را به سمت مهاجرت سوق میدهد. در خارج از کشور برای مهاجرین ایرانی تسهیلات بسیار مناسبی در نظر گرفته میشود که در کشورمان برای متقاضیان وجود ندارد.

*چرا ایرانیان مهاجرت میکنند؟ ً۴ عامل سبب بروز ناامیدی بین جامعه ثامنی پور افزود: اساسا میشود، اولین عامل مسائل و مشکالت اقتصادی که نمیتواند به دلیل نداشتن شغل مناسب گذران زندگی داشته باشد و از برآورده کردن نیاز خود عاجز میماند. دومین عامل مشکالت فرهنگی است؛ افرادی که پناهنده کشورهای دیگر میشوند به این دلیل است که آن راحتی و رفاهی که در فرهنگ خارجی وجود دارد را در فرهنگ ایرانی پیدا نکردند و دچار یاس روحی شده و مهاجرت کردند. این جامعه شناس ادامه داد: سومین عامل بروز ناامیدی مسائل اجتماعی، ازدواج و خانواده است که متأسفانه امروز در کشور نگهداری از یک خانواده و جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده به دلیل نبود قانونهای حمایتی و وضعیت بد معیشتی بسیار سخت شده است. چهارمین عامل بعد معنوی است که فرد به دلیل دیدن تناقضات معنوی ً و اسالمی در جامعه نسبت به دین بدبین شده و عمال هیچ پشتوانه معنوی برای موردحمایت قرار گرفتن از جانب قدرت فوق بشری حس نمیکند.

*افزایش روند مهاجرت از ایران به چه دلیل است؟ مهناز ثامنی پور، کارشناس ارشد جامعه شناسی در پایان به صدای اصلاحات گفت: روند افزایش مهاجرت در این چند سال اخیر نشان از این دارد که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی چهل سال اخیر ناکارآمد بوده است و باید برای جلوگیری از خروج سرمایه های اجتماعی و نخبگان کشور اصلاحات اساسی روی سیاستهای کلی اعمال شود

.بنا بر آمار رسمی آمار مهاجرت ایرانی ها از ۱۱ سال گذشته شتاب گرفته و در سالهای اخیر به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی کشور نرخ مهاجرت از ایران به طور فزایندهای بالا رفته است. طبق تازه ترین آمار اداره مهاجرت کانادا، ۸۰۰ هزار ایرانی تبار در کانادا زندگی میکنند و معاون وزیر خارجه ایران هم به تازگی گفته در سالهای اخیر ۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا شدهاند. به بیان دیگر، نصف ایرانی های ساکن کانادا در همین چند سال اخیر به این کشور رفته اند.

این در حالی است که طبق آمار تا سال ۱۳۷۰ ،فقط ۲۴ هزار کانادایی متولد ایران در این کشور زندگی میکردند! بر اساس آمار مجید حالج زاده، دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۷ ،حدود ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکردند که این رقم در سال جاری افزایش 34 درصدی داشته است!

*در بحث مهاجرت نمیتوان تنها به آمارهای رسمی بسنده کرد به هر ترتیب در بحث مهاجرت نمیتوان به آمارهای رسمی بسنده کرد زیرا در بحث مهاجرت ما دو محور قانونی و غیرقانونی داریم. در محور قانونی آمار همین است که شاهد رشد بیسابقه هستیم ولی محورهای غیرقانونی خود نیازمند آمارهای بین المللی است که بتواند به روند بررسی مهاجرت ها و بهبود شرایط کمک شایانی کند هرچند که کرامت انسانی ایرانیان به دلیل وجود مسئولین بیکفایت بیش از گذشته در حال نابودی است! در خاتمه این گزارش باید این نکته را به مسئولین نظام گوش زد کرد که وقتی خروج سرمایه انسانی صورت میپذیرد فقط یک سرمایه انسانی فرار نکرده بلکه او نسل خود را هم از ایران میبرد و این موضوع با صرف هزینه های میلیارد دلاری هم قابل جبران نخواهد بود!

 

مرگ غم‌انگیز خانواده ایران‌نژاد در کانال مانش، موجی از واکنش‌های احساسی را در پی داشته است. بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی، سرتیتر اخبار و ترند شبکه‌های اجتماعی بوده است.

به نحوه انتشار این اخبار نقدهای زیادی وارد شد که بیشتر شامل مقایسه پوشش گسترده آن در رسانه‌های خارجی و سکوت رسانه‌های رسمی در داخل ایران بود. اما این همه نقد به جریان رسانه‌ای پوشش چنین خبرهایی نیست. به‌‌عنوان یک ساکن شهر سردشت و کسی که در این چند روز بعد از فاجعه چه واکنش‌های سطح شهر و چه نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی را خوانده‌ام، نقدی به این مسئله دارم.

آنچه بیش از هر چیزی در این مسئله به چشم می‌خورد، این بود که رسانه‌ها از این فاجعه فاجعه‌ای دیگر خلق کردند. چون این فاجعه دارای ابعاد احساسی، روانی و عاطفی فراوانی بوده، در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. شدت این واکنش‌ها چنان بود که بیشتر از همه، رسانه‌های غیرفارسی‌زبان به آن پرداختند و بعد از آن در رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شد و در نهایت رسانه‌های رسمی داخل کشور هم در کمترین سطح برخورد با آن سعی کردند از کنارش بگذرند.

نقد اصلی که از نظر من به جریان رسانه‌ای بازتاب اخبار غرق‌شدگان در مانش وجود دارد، استفاده از عنصر «مظلوم‌نمایی» در بازنشر این اخبار است. اینجا همان جایی است که از این فاجعه، فاجعه‌ای دیگر آفریده می‌شود. فضای ایجاد‌شده در انعکاس اخبار این ماجرا چنان است که انگار کل سردشت و کل این جامعه در مانش غرق شده است. اراده جمعی، کنشگری، زنده‌ماندن و زندگی‌کردن این مردم با این سبک از انعکاس خبر نابود می‌شود و از بین می‌رود و جامعه را به انفعال، سکون و بی‌ارادگی می‌رساند.

این مسئله حتی در میان همشهری‌های خود من هم که در این شهر و این اتمسفر زندگی می‌کنند، دیده می‌شود؛ یعنی این تزریق بی‌ارادگی، ناامیدی و مردگی جمعی ناشی از همین سیاست انتشار خبر با سوءاستفاده از عنصر مظلومیت است. این البته نگاه غالبی است که رسانه‌ها به این دست مسائل دارند؛ مثالش هم نگاهی است که در پدیده کولبری وجود دارد. در واقع رسانه‌ها و حتی خود ما به‌عنوان کاربران شبکه‌های اجتماعی وقتی به مسئله کولبری می‌پردازیم، یک شهر و یک جامعه را زیر عنوانی چون «کولبر»، «باربر»، «برده مدرن» و «استثمار‌شده» خفه می‌کنیم.

با این سبک پرداختن در واقع به آن مشروعیت می‌بخشند. چه در مسئله کولبری و چه در مسئله غرق‌شدن خانواده ایران‌نژاد، ما هم وقتی درباره آن حرف می‌زنیم، این نقش انفعال، مظلوم‌نمایی و مظلومیت را رواج می‌دهیم و به آن مشروعیت می‌بخشیم. در واقع این عناصر وارد فرهنگ شده و بازتولید و تکثیر می‌شوند و کم‌کم هم جامعه این نقش را می‌پذیرد که مظلوم، محروم، کولبر یا استثمار‌شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، استفاده از عناوینی است که به این مسئله سنجاق شده است. سرتیتر روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره این فاجعه از عبارت «مهاجرت» استفاده کرده‌اند. من معتقدم مهاجرت شاید چندان در این زمینه عبارت درستی نباشد و به نظرم بهتر است از عبارتی همچون «فراری‌دادن»، «فرار‌کردن» یا نوعی «خود‌اخراجی» درباره این وضعیت استفاده کرد؛ یعنی وضعیت و شرایط چنان پیش برود که شما به‌عنوان شهروند به یک‌جور «خود‌اخراجی» تن بدهید.

این خود‌اخراجی نشان از یک شرایط بحرانی، سرگشتگی و نابسامانی انسان در عصر مدرن دارد. در واقع این مسئله شکست ایده‌ها، آرمان‌ها، مبانی و اصول مکاتب و ایدئولوژی‌های فلسفی، علمی و سیاسی عصر مدرن را نشان می‌دهد. با شکست ایده‌ها و مبانی ایدئولوژیکی مواجه شده‌ایم و غرق‌شدن خانواده ایران‌نژاد هم یک مثال خیلی کوچک از این وضعیت است.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، به دلیل بُعد احساسی این مسئله، ماجرای غرق‌شدن این خانواده در مانش به سرتیتر اخبار تبدیل شد، اما نباید فراموش کنیم که سردشت سال‌هاست با فاجعه‌های سخت‌تری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. یکی همین مهاجرت اجباری داخلی است که هر سال هزاران سردشتی برای امرار معاش مجبورند به شهرهای بزرگ‌تر و صنعتی بروند؛ مسئله‌ای که موجب شده جامعه شهری و روستایی به سبب این سطح گسترده از مهاجرت، دستخوش مسائل فرهنگی و اجتماعی فراوانی شوند.

علت این مسائل را هم البته به خوبی می‌دانیم که ناشی از مشکلات توسعه‌ای در این منطقه است. شهری با شهرک صنعتی غیرفعال، توریسمی شکست‌خورده و پتانسیل بالای صادرات اما بلااستفاده. بدتر اینکه به نظر سیاست‌های ضدتوسعه‌ای در این منطقه پیاده می‌شود. همین عوامل موجب می‌شود که هر چند وقت یک بار شاهد همین فرایند خوداخراجی در سردشت باشیم.

سیروان محمودی – مدیر انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر سردشت

شرق

سندی دیگر از واقعیت‌های آمار مهاجرتی ایرانیان

این نسخه از سالنامه مهاجرتی ایران با همکاری جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت های بین المللی به همت رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط انتشارات دانش‌بنیان فناور منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویزکرمی از انتشار نسخه انگلیسی سالنامه مهاجرتی ایران خبر داد و  گفت: این نسخه از سالنامه مهاجرتی ایران با همکاری جمعی از محققان، پژوهشگران  و فعالان حوزه مهاجرت های بین المللی به همت رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط انتشارات دانش‌بنیان فناور منتشر شده است تا ضمن بیان واقعیت های اماری ایران در حوزه مهاجرت زمینه دسترسی محققان و پژوهشگران سایر کشورها وسازمانهای بین المللی را به این امار میسر نماید


از شایعه فرار مغزها تا واقعیت
دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، با تأکید بر این‌که این سالنامه مهاجرتی ایران، وضعیت مهاجرفرستی در ایران را بر اساس  آمار و مستندات  بین المللی و قابل اعتنا تصویر می‌کند، ادامه داد: تا پیش از انتشار این سالنامه، درک جامعه، رسانه و پژوهشگران  داخلی وخارجی از وضعیت مهاجرپذیری و مهاجرفرستی ایران به چند گزارش با اطلاعات و آمارهای  کذب ، مغشوش غیر قابل اتکا و ناصحیح محدود بود. اما انتشار این سالنامه به زبان فارسی و انگلیسی وضعیت و جایگاه واقعی ایران را در میان کشورهای مهاجرفرست نزد جامعه بین‌المللی نمایان می‌کند.

رئیس مرکز ارتباطات واطلاع رسانی معاونت علمی با تأکید بر این‌که آمارهای نادرست ارائه شده از رتبه ایران در مهاجرفرستی ارائه داده است، ادامه داد: سالنامه مهاجرتی ایران با ارائه آمارهای مستند و ارائه دستاورد جمع کثیری از پژوهشگران، نادرست بودن ادعای برخی از رسانه‌ها و افراد را که بدون استناد به هیچ آمار و تحلیل‌ قابل اعتنایی، از شایعه فرار مغزها می‌گفتند آشکار و جامعه بین‌المللی را از وضعیت واقعی ایران درحوزه مهاجرت آگاه می‌کند.

کرمی، با اشاره به قرار نداشتن ایران در جمع کشورهای مهاجرفرست گفت: ایران جزء کشورهای اصلی مهاجر فرست محسوب نمی‌شود. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 1394 نشان می دهد، ایران در میان 20 کشور فرستنده مهاجر متخصص رتبه 17 را دارد و در گزارش بانک جهانی در سال 1395،کشورمان در فهرست 30 کشور اول ارسال‌کننده مهاجر قرار ندارد.

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، با اشاره به این‌که نسخه انگلیسی سالنامه مهاجرتی ایران، تصویر روشنی از کشورمان در این حوزه به پژوهشگران بین‌المللی ارائه می‌دهد، افزود: مردادماه امسال نسخه فارسی این سالنامه ، با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری رونمایی شد. اکنون با انتشار نسخه انگلیسی ، راه برای توسعه پژوهش‌های مهاجرتی توسط محققان و پژوهشگران غیر فارسی زبان و ارائه تصویری روشن و حقیقی از واقعیت مهاجرتی ایران بر مبنای آمارهای متقن و مستند هموار شده است.

مدیرمسول انتشارات دانش‌بنیان فناور، از قرار گرفتن ایران در میان کشورهایی که به شکل ساختارمند و مستند آمارهای مهاجرتی خود را منتشر می‌کنند گفت و ادامه داد: در این سالنامه ، داده‌ها و تحلیل‌های ارزشمندی در حوزه‌های گوناگون مهاجرت به مخاطبان ارائه شده است. این کتاب در قالب فصل‌های گوناگون و به صورت دسته بندی شده به اطلاعات دقیق این حوزه می‌پردازد.

کرمی از آمارهای ارائه شده در سالنامه مهاجرتی ایران بر اساس آخرین یافته‌های پژوهشی گفت و ادامه داد: در این سالنامه یافته‌هایی مانند جمعیت ایرانیان خارج از کشور، جا به جایی‌های دانشجویی، مهاجرت‌های کاری. البته اطلاعات مهاجرت‌های اجباری- پناهجویی مبتنی بر منابع داخلی و گزارشات مرجع بین‌المللی آمده است.

ارائه تصویری روشن از وضعیت مهاجرفرستی ایران

کرمی با اشاره به تبیین وضعیت مهاجران بین‌المللی و سهم جمعیت مهاجران ایرانی از سبد جمعیت مهاجران جهان بر اساس شاخص‌های گوناگون گفت و ادامه داد: تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های کشور آمریکا به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد تحصیلی دانشجویان بین‌المللی در جهان و ایران، روند صدور انواع ویزاهای تحصیلی همراه با تعداد و جایگاه جمعیت دانشجویان ایرانی در  دانشگاه برتر آمریکا و جهان در مقایسه با کشورهای دانشجوفرست از مواردی هستند که سالنامه مهاجرتی به آن‌ها پرداخته است.

وی با بیان این‌که توانمندی ایران در بازگشت نخبگان ایرانی غیر مقیم و بین‌المللی در سالنامه مهاجرتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: نرخ بازگشت متخصصان و فارغ التحصیلان ایرانی به داخل کشور، شاخص خالص چرخش نخبگان ایرانی از سرفصل‌های مهم این سالنامه است. همچنین روند جابه جایی بین‌المللی دانشجویان ایرانی در طول چند دهه مختلف به استناد آخرین منابع و نیز فراز و فرود رتبه دانشجو فرستی ایران در جهان، جمعیت دانشجویان بین المللی مشغول به تحصیل در ایران ارائه شده است.

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان این سالنامه را مرجعی ارزشمند برای تحلیل‌ها و پژوهش‌ها در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: این مرجع علمی معتبر برای تحلیل و سیاستگذاری در حوزه مهاجرت  مفید خواهد بود و با به روزرسانی آمارها و تحلیل‌های نسخه فارسی، نسخه انگلیسی آن نیز به طور مرتب ودر وب سایتی به همین منظور روزآمد خواهد شد.

 

خدمات وی آی پی یک قاچاقچی انسان! / گفت وگو با یک قاچاقچی که مدعی است بدون دردسر، مشتریانش را از مرز خارج می کند

خراسان نوشت: «یک کوله کوچیک، سیگار، یک خورده یوروی نقد، کمپوت، یک پاوربانک و گوشی فول شارژ» ... . این، همه آن چیزی است که قرار است برای خروج غیرقانونی از کشور همراه من باشد. چیزهایی که فردی با نام احتمالا مستعارِ «کوروش تهرانی» به من گوشزد می کند که تهیه کنم و منتظر آمدن ماشین باشم.

قرار است ترانسفر غیرقانونی ام از مشهد و با سوار شدن در یک پژوی اختصاصی انجام شود و بعد از رسیدن به مرز بازرگان، دو سه روزی را هم برای آماده شدن گذرنامه جعلی منتظرم بمانم، بعد از آن وارد خاک ترکیه شوم و این خدمات وی.آی.پی تا رسیدن به استانبول ادامه یابد.
حسابی زبان بازی می کنند!
یافتن راه ارتباطی با افرادی که ادعای انجام ترانسفر غیرقانونی دارند، چندان دشوار نیست و هر کسی که اراده کند می تواند شماره های تماس آن را بیابد. برای آن ها هم کافی است پشت خط تلفن بفهمند تو واقعا مشتری هستی و حاضری برای خروج غیرقانونی از کشور پول خرج کنی، حسابی زبان بازی می کنند و مشتری درمانده را به باتلاقی می کشانند که معلوم نیست آخرش مرگ است یا سقوط از کوه های مرزی، شاید هم بازداشت توسط مرزبانان ایران یا ترکیه و سپری کردن بقیه سال های عمر پشت میله های زندان.


ارتباطم با «کوروش» از طریق تماس واتس اپی برقرار می شود و وارد گفت وگو می شویم:
 

من خیلی سریع باید از کشور خارج بشم، می‌خوام بدونم باید چه کار کنم؟
پول بزن برام، پاشو بیا، می فرستمت بری، مشکلی نداره اصلا.
من به خاطر یه مشکلی، ممنوع الخروجم. نمی تونم قانونی از ایران خارج بشم.
ببین داداش هر مشکلی داری، مهم نیست. ما از هیچ کس سوال و جواب نمی کنیم. هر جا می خوای بری پول بزن به شماره حسابی که بهت می دم، آدرس می فرستم برات، پاشو بیا لب مرز ردت می کنم. شما فقط مقصدت رو بگو.
برام بهتره که برم ترکیه، اون جا چند تا دوست و آشنا دارم.
خب، مشکلی نداره، کِی می‌خوای اقدام کنی؟ تاریخش رو به من بگو.
آخر همین هفته.
می خوای وی.آی.پی بری یا از کوه و کمر ردت کنم؟ کدوم رو می خوای؟
هزینه هاش چقدر فرق داره؟
از کوه و کمر 1000 یورو. راه وی.آی.پی با مدارک اورج (منظورش اورجینال است یعنی ادعا می کند که مدارک اصلی در اختیارم می گذارد) 1500 یورو. یه نفر رو می فرستم که هواتو داشته باشه، از راه خوب ردت می کنم با مدارک اورج و گارانتی، اما برای وی.آی.پی اولش باید پیش پرداخت بدی که مدارکت رو آماده کنم، بعدش ماشین می فرستم دنبالت، تحویلت می گیره و مستقیم میاره تا لب مرز. نان استاپ (بدون توقف) میاردت مرز بازرگان.


پس من چون می‌خوام از مشهد بیام، چی کار کنم دقیقا؟ ماشین می‌فرستی دنبالم؟
تو فقط بگو کجا هستی من ماشین بفرستم دنبالت.
میتونی ماشین رو برای پنج شنبه صبح هماهنگ کنی؟
اگه بیعانه بزنی، ادا در نیاری، نری و دوباره شش ماه دیگه بیای، کارِت رو انجام میدم. اگه نه، بخوای بری فکر کنی و هی سوال جواب کنی، بی خیال.
نه بابا، من واقعا می‌خوام سریع برم اون ور.
 پس یه لیست بهت میگم برو سریع تهیه کن. یه کوله کوچیک، اگه سیگاری هستی سیگار، یه خورده یوروی نقد، کمپوت، غذا، یه دونه پاوربانک خوب، عرق گیر، با گوشی فول شارژ. برو اینا رو بخر.
باشه. اینا اوکی هست. فقط این که من چطوری اعتماد کنم و پول بریزم براتون؟
مشتی من سایت دارم، کارم اینه، همه من رو میشناسن، یارو اومده می‌خواد خودش و زن و بچش رو بفرستم اسکاتلند، هنوز من رو ندیده، واسه هر نفر 7600 یورو پول زده، میشه نزدیک 200-300 میلیون. این 20-30 تومنی که تو می‌خوای بدی پولی نیست واسه من. بعدشم، من باید به شما اعتماد کنم، حالا این که شما مشکل داری یا نداری و می خوای بری به کسی ربطی نداره، اما اگه من ردت کنم و فردا داستان بشه، واسه من داستان میشه نه تو. به خاطر 20-30 تومن نگران اعتماد کردنی؟ خب اصلا اعتماد نکن.
 ترجیح میدم اعتماد کنم چون باید خیلی زود از کشور خارج بشم.
شما داداشِ بزرگ ما، احترامت واجب، من اعتبار خودم رو واسه این پولا خراب نمی کنم. پیجم هست، سایتم هست، کانالم هست. شماره تماسم هم هر موقع از 24 ساعت پیام بدی جواب میدم، چون به مسافرهام متعهدم. واسه من فرقی نمی کنه طرف کیه و چیه!
بیعانه رو تا کِی باید بریزم؟
گفتی می خوای پنج شنبه راه بیفتی دیگه؟ تا فردا پس فردا بیعانه رو بریزی خوبه.
چقدر باید واریز کنم؟
چه مسیری رو می خوای بری؟ مدارک می خوای یا نه؟
آره ترجیح میدم وی.آی.پی باشه. با مدارک خیالم راحت تره. چه مدارکی میدی بهم؟
گذرنامه و آیدی کارت اصلی میدم بهت. توی مسیر اگه یهو پلیس اومد توی ماشین یا اتوبوس جلوت رو گرفت گیر نکنی. اگه گفتن الان که کرونا هست چه جوری پا شدی اومدی، مدارکت رو نشون میدی و میگی که مُهرش مال شش ماه یا سه ماه قبل هست، اقامت هم دارم. مدرک اورج هم که میگم مدارک ایرانی اصلی هست ها، گذرنامه ها ثبت شده است.
خب پس باید عکس بفرستم برات؟
میری عکاسی، دوتا عکس می گیری، یه دونه با ته ریش، موهای یه وری، تی شرت رنگ روشن. یه دونه هم شیش تیغ، حالت موهات رو عوض کن، با تیشرت رنگ تیره. بعدش فایل عکس ها رو بدون روتوش و دست نخورده برای من می فرستی. یه هزار تا هم برام می زنی به حساب صرافم. بعدش من یا برات ماشین می فرستم، یا میگم بیا تهران میدون آزادی. یه پژو میاد دنبالت، تحویلت می گیره تا لب مرز. اون جا هم می فرستمت پیش رفیقم حسن. یه جای جدا و تمیز واست درنظر می گیریم، اون جا می مونی تا دو سه روزه ردت کنیم بری.
چرا دو سه روز علافی؟
من باید مرزها رو بسنجم، همین جوری نیست که تا بیای ردت کنم. میای، استراحت می کنی، آب و غذا رو بهت می دم، مرز رو می سنجم، مسیری که برای خروج وی.آی.پی اوکی بود انتخاب
می کنم، بعدش ماشین میاد سوارت می کنه و میری. وارد خاک ترکیه میشی، اون جا میری توی یکی از دهاتای ترکیه، از اون جا هم 1700 کیلومتر تا استانبول فاصله است.
قراره من تک باشم یا گروهی میریم؟
چون شما می خوای وی.آی.پی بری تر و تمیز جابه جات می کنم، مسیر خوب، مدارک خوب، با آب و غذا و سیم کارت و هر چی که بخوای. اصلا اگه نیاز باشه خودم میام بالا سر کارِت.
اون ور چی؟ توی ترکیه کسی هست که ساپورتم کنه اولش؟
وارد که شدی تسویه حسابت با ما رو انجام میدی، گذرنامه هم که دستته، بعدش برات یه ماشین می گیریم تا استانبول. اگه با اتوبوس بری دو سه روز توی راهی اما برات ماشین می گیریم که یه روز و نیمه برسی. سه هزار لیر میدم به اون طرف که جابه جات کنه، پنج هزار تا هم میدم که برسونت تا استانبول.
اوکی، حله، می خوام بیعانه رو بدم که کار رو شروع کنی. شماره حساب بده بهم.
هر وقت خواستی بری بانک، همون جا تماس بگیر که شماره شبا بفرستم.
می خوام اینترنتی واریز کنم.
هزار یورو میشه تقریبا 29 میلیون تومن. من عجله ای ندارم ها، فکر نکنی می خوام به خاطر 20-30 تومن فرار کنم. من همین الان که دارم با تو صحبت می کنم، دارم با دو سه تا مشتری دیگه هم چت می کنم.
نه، من اعتماد کردم و می خوام کارم زودتر پیش بره.
ببین داداش، خدا شاهده اگه همین الانم راه بیفتی بیای، کارِت رو انجام میدم که زودتر رد بشی. از بابت من خیالت راحت... .
زندگی هایی که تباه می شود
گفت و گویم با کوروش تمام می شود و دقایقی بعد شماره حساب را برایم ارسال می کند : به نام... با شماره کارت «xxxxxxxx 62210612» و شماره حساب و شبای بانکی. داستان من و کوروش فعلا در این مرحله تمام می شود اما نمی دانم کوروش های دیگر چند نفر از متقاضیان مهاجرت غیرقانونی را تا لب مرزها خواهند کشاند و با این کلاهبرداری ها زندگی شان را تباه خواهند کرد.
مرگ، بازداشت، خودکشی
طی سال های اخیر خبرهای بسیاری درباره وضعیت بغرنج پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در کشورهای مختلف منتشر شده است. آن چه می خوانید، گزیده ای از این خبرهاست که توسط خبرگزاری های رسمی داخلی و خارجی انعکاس داده شده است:
* در سال گذشته، دو هزار و ۳۶ نفر شامل اتباع ایرانی و خارجی که بین بار کامیون‌های ترانزیت بودند و قصد خروج غیرقانونی از گمرک بازرگان را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
* بر اساس اعلام گمرک، همچنین طی 11 ماه سال گذشته ۸۷۸ نفر قاچاق انسان در گمرکات شناسایی و کشف شده است. این کشفیات که خروج غیرقانونی افراد را شامل می‌شود بیشتر به سمت غرب یعنی کشور ترکیه گزارش شده است.
* بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت، فقط در سال 2016 میلادی بیش از 3 هزار نفر از مهاجران غیرقانونی در راه رسیدن به مقصد جان خود را از دست داده یا ناپدید شده اند.
* در آبان سال 98، وزارت کشور گرجستان از بازداشت چهار تبعه خارجی از جمله دو تن از شهروندان ایران به اتهام ورود غیرقانونی به خاک این کشور خبر داد. بر اساس قانون کیفری این کشور بازداشت شدگان به چهار تا پنج سال زندان محکوم می شوند.
* روزهای پایانی اسفند 98، خانواده کامران گودرزی اطلاع دادند که فرزندشان در پی خروج غیرقانونی از کشور، در ترکیه مفقود شده است. جنازه کامران دو ماه بعد، همراه هفت پناهجوی اهل کشورهای دیگر داخل خاک ترکیه و در کوه‌های نزدیک شهر مرزی چالدران پیدا شد.
* طی سال های اخیر، خبر افزایش آمار خودکشی در جزایر «مانوس» و «نائورو»، نگرانی ها درباره وضعیت مهاجران غیرقانونی در استرالیا را بیشتر کرده است. این جزایر محل اردوگاه های اسکان این مهاجران است. خبرها حاکی است، بیشتر این پناهجویان ایرانی، پاکستانی، عراقی، افغانستانی، سریلانکایی و ویتنامی هستند.
* طبق قانون گذرنامه، خروج غیرقانونی از کشور جرم است و با مجازات حبس و جریمه نقدی همراه خواهد بود. هرچند که به نظر می رسد لازم است این قانون به روزرسانی شود و میزان جریمه نقدی و مدت زمان لحاظ شده برای حبس در آن، افزایش یابد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

 

دلایل مهاجرت خوانندگان به خارج از کشور چیست؟ قمار بر سر موسیقی

گروه فرهنگ و هنر – چند سال پیش موجی از مهاجرت بازیگران به خارج از کشور ایجاد شده بود که البته چندان برایشان کارآمد نبود و به همین واسطه پس از مدتی به کشور بازگشتند اما حالا در چند ماه اخیر خبر مهاجرت چندین خواننده مطرح شده است. البته شرایط کاری برای خوانندگان در خارج از کشور به نسبت بازیگران بهتر از بازیگران است اما قطعا موقعیت فعالیت در داخل کشور قابل قیاس با هیچ جای جهان نیست. پس چرا هنرمندان با این وجود تصمیم به مهاجرت می‌گیرند؟
در طول هفته گذشته مهاجرت یک خواننده پاپ به ترکیه سر و صدای بسیاری در فضای مجازی به راه انداخته است. او بعد از مهاجرت نزد یکی از شاخ‌های اینستاگرامی جنجالی رفت. بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، در این مورد نیز نوشته بود: «مافیای سایت‌های شرط‌بندی در ترکیه توانسته با توافق کامل این خواننده را به این کشور بکشاند. پس از مانی رهنما، مهدی مدرس و هومن نامداری، مهراد جم چهارمین عضو جامعه موسیقی است که از کشور خارج شده است»
اما تندترین واکنش‌ها را نسبت به رفتن مهراد جم، مسعود جهانی از تنظیم‌کنندگان به نام کشورمان داشت. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بی‌لیاقت نمک نشناس، ٢ ماه پیش کلا از زندگیم حذف شدی، الان ثابت کردی که درست حذف شدی، واست روزای خوبی رو نمی‌بینم. شما قوانین کشورمون رو شکوندی، شما دل مارو شکوندی، شما قلب هواداراتو شکوندی، زحمت همه اونایی که برات وقت و عمر و مال و جوونیشون رو گذاشتن به هدر دادی... شما دین و دنیاتو با هم فروختی، نخواستی به هیچ وجه از تصمیمت صرف نظر کنی، تموم پل‌ها رو خراب کردی نباید می‌ذاشتی که اینطور بشه و شد فردی به اسم شما تو زندگیم نخواهد بود، دیدار به قیامت».
اما مهدی مدرس خواننده دیگری است که به تازگی این خواننده طی انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامی‌اش این خبر را اعلام کرد. بهمن بابازاده نیز در توئیتر خود دراین‌باره نوشت: «مهدی مدرس خواننده پاپ از مهاجرت همیشگی‌اش از ایران خبر داد. قطعه پرخاطره «پشت صحنه» با همکاری فرزاد فرزین، چاوشی و مهدی مقدم از جمله آثار پرطرفدار وی بود. آلبوم «مدرس شمال» جزو آثار پرطرفدار این خواننده در ایران شد». به نظر می‌رسد این خواننده قرار است که با حضور در یک شبکه فارسی زبان از دلایل مهاجرت خود سخن بگوید.
اما محمد اللهیاری، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره مهاجرت مهرداد جم گفت: این خواننده در یک سال گذشته همه مجوزهایش را گرفته و مشکلی برای دریافت مجوز نداشته است. سایت‌های شرط‌بندی به حیطه خواننده‌های ما ورود می‌کنند و توجه آن‌ها را به درآمد‌های آنچنانی جذب می‌کنند و این مثل یک سراب است و واقعیت این است که مخاطب اصلی خواننده در داخل کشور است و ممکن است این تصمیم عجولانه در کوتاه مدت عایدی برای او داشته باشد، اما حتما در بلندمدت پشیمانی به دنبال خواهد داشت.
او همچنین درباره دیگر دلایل مهاجرت خوانندگان گفت: با وساطت و پادرمیانی دفتر موسیقی در همین یک سال و نیم گذشته، تعدادی از خوانندگانی که شاید پیش از این یا اصلاً کار نمی‌کردند یا تولید محدودی در عرصه موسیقی داشتند، فعالیت بیشتری داشتند و دست به عرضه و تولید کارهایی با تعداد بالا زدند و اگر از تهیه‌کنندگان آنها پیرامون نحوه فعالیت‌های آنها بپرسید خواهید دید که با وساطت و پادرمیانی دفتر موسیقی این فعالیت‌ها بیشتر شده است. ما اینجا کار تبلیغاتی و شوآف نمی‌کنیم که دائماً هر یک از این کارها را بخواهیم در فضای رسانه پررنگ کنیم. بنابراین طبیعی است وقتی فعالیت یک هنرمند از سر گرفته می‌شود معنی‌اش این است که علاوه بر همکاری‌های هنرمند، در پشت صحنه پادرمیانی‌ها و تلاش‌هایی از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد و سایر نهادها صورت گرفته تا مشکلات حل شود.
اما آیا شرایط بازگشت برای کسانی که پس از مهاجرت بار دیگر تصمیم به بازگشت به کشور بگیرند، فراهم است؟ الهیاری در این زمینه گفت: در این سال‌ها شاهد طرح این موضوع بوده‌ام که پیرامون فعالیت برخی از هنرمندان مهاجرت کرده به خارج از کشور و بازگشتشان به ایران برای فعالیت زمزمه‌هایی مطرح شده است. موضوع پیچیده و پوشیده‌ای نیست که تصمیم‌گیری در رابطه با این مسائل، قطعاً از عهده دفتر موسیقی وزارت ارشاد خارج است. اما طبیعی است اگر ما در دفتر موسیقی با هنرمندی مواجه شویم که خواهان بازگشت به کشور و فعالیت در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی باشد، به طور حتم در این زمینه با نهادی ذی‌ربط گفت‌وگو و طرح مسئله خواهیم. ولی اینکه به سرانجام برسد یا نرسد طبیعتاً بسته به برخی شرایط است که دفتر موسیقی وزارت ارشاد ممکن است به همه آنها دسترسی نداشته باشد. ما در این زمینه قطعاً اطلاعات آشکاری داریم که ماحصل گفت‌وگوی دوطرفه و عملکرد یک هنرمند است. این مسائل ممکن است در حوزه فعالیت دیگر نهادها دربرگیرنده اطلاعات پنهانی باشد که بر اساس آن باید تصمیمات لازم صورت پذیرد.
گرچه شاید در مدت کوتاهی با توجه به جنجال‌های شبکه‌های اجتماعی این خوانندگان مورد توجه قرار بگیرند اما در درازمدت این مهاجرت ممکن است به قیمت از دست دادن تمامی موقعیت‌های شغلی‌شان تمام شود.ابتکار

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

تگ ها

مهاجرت