محل تبلیغ شما
پایان قریب الوقوع ۵۲ سال ایستادگی کشتی یونانی در «کیش»از سالها پیش خبر داشتید

تاریخ خبر: 1399/6/28

پایان قریب الوقوع ۵۲ سال ایستادگی کشتی یونانی در «کیش»از سالها پیش خبر داشتید

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

پایان قریب الوقوع ۵۲ سال ایستادگی در «کیش»

 کشتی عظیم‌الجثه یونانی پس از ۵۲ سال ایستادگی در آب‌های نیلگون خلیج فارس، اینک با فروریختن بخش بزرگی از بدنه آن، در آستانه فروپاشی است.

 مدیر توسعه گردشگری کیش میگوید چنانچه مطالعات تکمیل گردند شاید بتوان با مواد خاصی از تخریب بیشتر کشتی جلوگیری کرد و حداقل آن را به تعویق انداخت.

 

خبرهای پیشین:

گزارش مهر از فرسودگی کشتی یونانی

حذف کشتی یونانی از جاذبه های کیش تا چند سال آینده

 

کیش؛ کشتی یونانی در حال نابودی عکس 

 

کشتی یونانی نشست کرد 

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است